Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ Α' ΒΑθμού


Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α' βαθμού
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους ρυθμίζονται και καταβάλλονται όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (Α' 14), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 (Α' 31).
Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, το αργότερο έως 18 Οκτωβρίου 2012.
Οι οφειλές καταβάλλονται ως εξής:
1.      Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
2.      Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
3.      Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
4.      Υπάρχει η δυνατότητα για την καταβολή της οφειλής σε δόσεις άνω των 24 από οφειλέτες που αποδεδειγμένα έχουν αδυναμία καταβολής σε συντομότερο διάστημα με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής σε συντομότερο χρόνο.
Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
 
Πληροφορίες:
Ταμeιακή υπηρεσία
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού:
Τηλέφωνα επικοινωνίας
2132023631 Δεληγιάννης Βασίλειος
2132023632 Βαβλαδέλης Ιωάννης
2132023630 Σαραφίδης Ιωάννης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΡΙΖΑΔήμαρχοι: Σπορ της Τρόικα η δημιουργική λογιστική

Η ΚΕΔΕ κατηγορεί την Τρόικα για δημιουργική λογιστική

Στην αντεπίθεση πέρασε η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατηγορώντας την Τρόικα για άσκηση «δημιουργικής λογιστικής», καλώντας την, παράλληλα, να επιβεβαιώσουν από κοινού τα στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά των δήμων.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΕ, απαντώντας στην τελευταία έκθεση της Τρόικα στην οποία αναφέρεται ότι κατά την τελευταία διετία έγιναν συνολικά 70.000 προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο, από τις οποίες, 12.000 σε δήμους, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η δημιουργική λογιστική φαίνεται πως αποτελεί αγαπημένο σπορ της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τρόικας στην Ελλάδα».
Παράλληλα, την κάλεσε να να επιβεβαιώσουν από κοινού τα στοιχεία με τα οικονομικά των Δήμων, «διαφορετικά», όπως αναφέρει «θα πρόκειται για μια ακόμη συκοφαντία, η οποία έχει ως στόχο να πλήξει την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο».
Η Τρόικα στην τελευταία έκθεσή της αξιώνει ότι την τελευταία διετία το προσωπικό των δήμων έχει αυξηθεί κατά 12.000 ευρώ, ενώ από τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαπιστώνεται μείωση προσωπικού κατά 5.562 άτομα, στο αντίστοιχο διάστημα. Επίσης, οι δαπάνες μισθοδοσίας έχουν περικοπεί κατά 20% και οι αιρετοί κατά 50%.
Συγκεκριμένα, όπως αναλύεται από την ΚΕΔΕ, το 2009 το προσωπικό στους δήμους και τα ΝΠΔΔ των δήμων ανερχόταν σε 77.581 υπαλλήλους.
Το 2011, με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», μεταφέρθηκαν στους δήμους από άλλες υπηρεσίες (νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργείο Παιδείας, δημοτικές επιχειρήσεις και μετατάξεις από ΟΟΣΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.α.) 11.530 άτομα, ανεβάζοντας το σύνολο των εργαζομένων σε 89.111 άτομα, ενώ την 1η Ιανουαρίου 2012 το προσωπικό των δήμων και των ΝΠΔΔ ανερχόταν σε 83.549 άτομα.
Αρα, διαπιστώνεται ότι σε δυο χρόνια -και εφόσον αφαιρεθούν οι 11.530 μετατάξεις- το προσωπικό των δήμων έχει στην πραγματικότητα μειωθεί κατά 5.562 άτομα.
Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν από 2.180 εκ. ευρώ πριν την εφαρμογή του «Καλλικράτη», σε 2.015 εκ. ευρώ το 2010, αυξήθηκαν σε 2.065 εκ. ευρώ το 2011 και τελικά το 2012 προϋπολογίζονται σε 1.746 εκ. ευρώ.
Η ΚΕΔΕ αντικρούει την αναφορά της Τρόικας για αναίτια επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού με το έκτακτο και εποχικό προσωπικό (πυρασφάλεια, παιδικές κατασκηνώσεις, ναυαγοσώστες κ.α.) και επισημαίνει ότι το προσωπικό αυτό πληρώνεται από τα ανταποδοτικά τέλη και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Συγχρόνως επισημαίνει ότι η μη δρομολόγηση των προσλήψεων σε παιδικούς σταθμούς για το 2012 απειλεί τη λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών των δήμων.
Συγχρόνως υπενθυμίζεται ότι με τον «Καλλικράτη» ο αριθμός των δημάρχων μειώθηκε από 1034 σε 325 (μείωση 69%), οι δημοτικοί σύμβουλοι από 16.510 περιορίστηκαν σε 9.375 (μείωση 43%), οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων από 913 σε 325 (μείωση 64%), οι αντιδήμαρχοι από 2.337 σε 1.502 (μείωση 36%) και οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες από 2.337 σε 1.502 (μείωση 36%).
Σε ό,τι αφορά την τακτική επιχορήγηση των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το 2009 έως το 2012 έχει μειωθεί κατά 50%- από 2.845 εκ. ευρώ σε 1.415 εκ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, η επιχορήγηση για μικρές επενδύσεις έχει μειωθεί κατά 55%, από 847,5 εκ. ευρώ σε 380 εκ. ευρώ.
 ΠΗΓΗ:http://www.iefimerida.gr/

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)υλοποιεί με το Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού  το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα Υπουργεία: Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης), Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Πυροσβεστική Σώμα - Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.Ο.Μ.Α.Κ.), Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS.
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες. Στους εκπαιδευθέντες χορηγείται Πιστοποιητικό Δια Βίου Μάθησης και εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
·        Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης -
Διαχείριση πληροφορίας, Διαχείριση πανικού - Λειτουργία σε ομάδες)
·        Πυρκαγιές - Πλημμύρες
·        Σεισμοί - Διασώσεις
·        Ναυτικά Ατυχήματα - Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
·        Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών
 
Από την έναρξη του προγράμματος 2001 έως σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τους 9.000 εθελοντές σε 201 Δήμους της Επικράτειας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.
 
Το Πρόγραμμα ακολουθεί διαδικασίες πιστοποίησης ISO και υποστηρίζεται από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων. Έχει τύχει της δημόσιας αναγνώρισης της πρώην Επιτρόπου της Ε.Ε. για το Περιβάλλον, Margot Wallrstrom και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 10 Διεθνές Συνέδριο Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 2001 και στο 10 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες το 2002.
Το πρόγραμμα υπήρξε συντελεστής υλοποίησης:
 
·        του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, που διεξήχθη
στην πόλη της Καρδίτσας στις 8-9-10 Απριλίου 2005 και
·        του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Εθελοντισμό, που διεξήχθη στην πόλη του Μεσολογγίου στις 2-3-4 Δεκεμβρίου 2005
 
Το Πρόγραμμα και παράλληλες δράσεις του υλοποιούνται σε συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς (Σχολεία ι Νοσοκομείο, ΔΕΗ κ.α.).
Η εθελοντική ομάδα Αγίου Στεφάνου του προγράμματος βραβεύθηκε το 2009 από τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, για την συμβολή της στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.
Το πρόγραμμα έχει ανακηρυχθεί το πλέον δημοφιλές από το site www.anthropos.gr των Μ.Κ.Ο. της χώρας μας.
Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δια Βίου Μάθησης, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος (www.ethelontismos.gr) και βρίσκεται στη διάθεση του οποιοδήποτε πολίτη.
 
       Οι δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα Σαμαντζή Γεωργία (τηλ. 2132039973, 6944883800) ώστε να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα αίτησης.
Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει με τη δήλωση 70 τουλάχιστον συμμετοχών.

«Εδοξάσθη κρυπτόμενος και κατεποντίσθη εμφανιζόμενος»

Τηλεφώνημα από μέλος του δ.σ. της ΠΕΔΑ που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του έλαβε η aftodioikisi.gr μετά το δημοσίευμα «ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ» ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

Τι είπε; Εν ολίγοις ότι ουδέποτε η «ιδέα» του προέδρου της Ν. Σαράντη για τη δημιουργία δημοτικών αγορών, στο πλαίσιο του «Κινήματος της πατάτας» ετέθη στα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.


«Μα, του απαντήσαμε, ο ίδιος ο κ. Σαράντης έχει κάνει.......................................

 πριν από τρισήμισι μήνες σχετικές δηλώσεις στην aftodioikisi.gr, ενώ σε τηλεφωνική συνομιλία μας μερικές εβδομάδες αργότερα, μας είχε πει ότι επιτροπή της ΠΕΔΑ εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα λυθούν τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν».

«Πρώτη φορά τα' ακούω όλα αυτά», ήταν η απάντηση του θυμωμένου μέλους του δ.σ.

Τότε, για πρώτη φορά -είναι αλήθεια-, σκεφτήκαμε ότι ίσως σ' αυτό το λόγο να οφείλεται η χθεσινή «εξαφάνιση» τόσο του ίδιου του κ. Σαράντη όσο και του εκπροσώπου Τύπου του, ο οποίος σε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες διαβεβαίωνε τους δημοσιογράφους της aftodioikisi.gr ότι «θα υπάρξει απάντηση επί του θέματος».

Τελικώς, βεβαίως, όχι μόνο δεν υπήρξε απάντηση αλλά και οι δύο (υπεύθυνοι;) άνδρες κρύφτηκαν.

Για να θυμηθεί η στήλη μία ρήση του Γεωργίου Παπανδρέου, του «Γέρου της Δημοκρατίας» για το στρατηγό Γρίβα:

«Εδοξάσθη κρυπτόμενος και κατεποντίσθη εμφανιζόμενος».

Πηγή: aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

 
Στο Πάρκο Τρίτση, μετά τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές δραστηριότητες, ακόμη μια επιχείρηση ετοιμάζεται να στηθεί: ο φορέας διαχείρισης προχώρησε σε μίσθωση σε ιδιώτη για καινούργια καφετέρια στην κάτω λίμνη, με 60 τ.μ  στεγασμένο κτίσμα και 700 τ.μ περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο! Μια από τις λιγοστές πια ελεύθερες περιοχές του πάρκου, με δική της φυσική ομορφιά, αναλλοίωτη από τσιμέντο – επιχειρηματικές επεμβάσεις έως σήμερα, επιχειρείται να ισοπεδωθεί στο όνομα της «αξιοποίησης», του κέρδους και της πληρωμένης διασκέδασης  «με θέα τη λίμνη». Το πάρκο, όπως και κάθε δημόσιος χώρος, θα παραμείνει ζωντανό και θα διατηρήσει το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα του, μόνο αν δεν το αφήσουμε στα χέρια λαμόγιων, διοικούντων και εργολάβων. Μόνο αν αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες συλλογικές πρωτοβουλίες οικειοποίησης, φροντίδας και προάσπισης του.

ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟ Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται στην θαλάσσια περιοχή του Άγιου Ανδρέα Αττικής. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, κατοίκων Αγίων Αναργύρων -Καματερού.
 
Κατά τη δεύτερη κατασκηνωτική περίοδο 15/7/2012 έως 30/7/2012 πρόκειται να φιλοξενηθούν  30 παιδιά από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού .
Η συμμετοχή των παιδιών στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :
1.     Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2.     Μια μικρή φωτογραφία του παιδιού.
3.     Ιατρική βεβαίωση υπογεγραμμένη από παιδίατρο, που θα αναγράφει ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα, και τέλος ότι μπορεί να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
4.     Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί αλλοδαπής οικογένειας χρειάζεται φωτοτυπία άδειας εργασίας, άδεια παραμονής ή διαβατήριο γονέα.
5.     Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί αλλοδαπής οικογένειας, και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα χρειάζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
6.     Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί ομογενούς οικογένειας και δεν υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης, χρειάζεται φωτοτυπία κάρτα ομογενούς στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
7.     Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί διαζευγμένων γονέων, τότε χρειάζεται φωτοτυπία της επιμέλειας ή γονικής μέριμνας.
8.     Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ )βάσει του οποίου προκύπτει ο τόπος διαμονής.
Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ιωάννη Μέρλα & Δημοκρατίας (2ος όροφος) από τη Πέμπτη 21/6/11 και ώρα 09.00 – 14.00.
Υπεύθυνος Παιδικών Κατασκηνώσεων: Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κος Σωτήριος Καμαρινόπουλος.
 
Πληροφορίες : Κεντεποζίδου Αναστασία. Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039923, -930.
 
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.
 
Για την Γ κατασκηνωτική περίοδο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των ΝαρκωτικώνΤην Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:00 μ.μ., τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» θα βρίσκονται στην Πετρούπολη στην πλατεία Ηρώ όπου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού μεταξύ 18 ΑΝΩ και του Σκακιστικού Συλλόγου «Δίας» Πετρούπολης. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μουσική από μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης και νεανικό συγκρότημα, οι οποίοι θα συμμετέχουν εθελοντικά.
Την εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, συνδιοργανώνουν το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ», το 18 ΑΝΩ, το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, με συμμετοχή του Δήμου Πετρούπολης.
   
Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00 μ.μ, στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση , έχει προγραμματιστεί θεατρική παράσταση, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Χριστοδούλου, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών.
Tα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» θα βρίσκονται εκεί στις 19:00 μ.μ. με περίπτερο για διανομή έντυπου υλικού του Κέντρου, προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχουν με περίπτερα, οι Δήμοι Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ


http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema/20704
Παρουσία αυτοδιοικητικών, νυν και πρώην, θα υπάρχει και στο νέο Κοινοβούλιο, που πρόκειται να συγκροτηθεί σε Σώμα στις 28 Ιουνίου, όπως άλλωστε υπήρχε και στη βραχεία θητείας Βουλή της 6ης Μαΐου*. Οι αυτοδιοικητικοί, λοιπόν, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών της περασμένης Κυριακής ανέρχονται στους 43. Δηλαδή, ένας στους 7 βουλευτές της νέας Βουλής προέρχεται από την Αυτοδιοίκηση. Εξ αυτών, οι 21 προέρχονται από τη Ν.Δ., οι 12 από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, οι 3 από το ΠΑΣΟΚ, ο 1 από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες», επίσης ο 1 από τη «Χρυσή Αυγή», οι 3 από τη Δημοκρατική Αριστερά και οι 2 από το ΚΚΕ. Αναλυτικότερα οι βουλευτές-αυτοδιοικητική ανά εκλογική περιφέρεια:

Επικρατείας
ΝΔ: Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος Αθηναίων, πρόεδρος ΔΗΣΥ.
ΚΚΕ: Εκλέγεται ο Θανάσης Παφίλης, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, ο οποίος στη «γραμμή» του τερματισμού πέταξε εκτός Κοινοβουλίου την εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπερνομάρχη και τέως αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά.

Α' Αθηνών
ΝΔ: Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Νικήτας Κακλαμάνης, τέως δήμαρχος Αθηναίων, νυν δημοτικός σύμβουλος, Φωτεινή Πιπιλή, πρώην δημοτική σύμβουλος Αθηναίων, Βασίλης Κικίλιας, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Αττικής.
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγεται ο Νίκος Βούτσης, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής.
Χρυσή Αυγή: Εκλέγεται οι Νίκος Μιχαλολιάκος, γενικός γραμματέας του κόμματος, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Β' Αθηνών
ΝΔ: Εκλέγονται οι Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Γλυφάδας, Άννα Καραμανλή, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, Αργύρης Ντινόπουλος, τέως δήμαρχος Μελισσίων, Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, τέως περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με το ΛΑΟΣ.
Ανεξάρτητοι Έλληνες: Εκλέγεται ο Γιάννης Δημαράς, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, επικεφαλής «Άρματος Πολιτών». Εκτός φαίνεται ότι μένει ο Γιάννης Μανώλης, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Καμμένος δεν θα επιλέξει τον Έβρο.
Χρυσή Αυγή: Εκλέγεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος, γενικός γραμματέας του κόμματος, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων (πρέπει να διαλέξει έδρα).
ΔΗΜΑΡ: Εκλέγεται ο Γρηγόρης Ψαριανός, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής.

ΑττικήςΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγονται οι Αλέξης Μητρόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, και Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής (συνεργαζόμενος από «Αλληλεγγύη»).
Δημοκρατική Αριστερά: Εκλέγεται ο Βασίλης Οικονόμου, δημοτικός σύμβουλος Ωρωπίων, επικεφαλής «Ελεύθερων Πολιτών».

Α' Θεσσαλονίκης
ΝΔ: Εκλέγονται οι Kώστας Γκιουλέκας, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη, πρώην δημοτική σύμβουλος.
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγεται οι Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης, υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Αιτωλία & ΑκαρνανίαΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγεται ο Γιώργος Βαρεμένος, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής.
Αχαΐα
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγονται οι Μαρία Κανελλοπούλου, πρώην δημοτική σύμβουλος Αχαΐας, και ο Βασίλης Χατζηλάμπρου, περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας.

ΕύβοιαΔημοκρατική Αριστερά: Επανεκλέγεται ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, πρώην δήμαρχος Χαλκιδέων.
Ημαθία
ΝΔ: Εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ιωάννινα
ΝΔ: Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, πρώην αντιδήμαρχος Ιωαννιτών.
ΠΑΣΟΚ: Εκλέγεται ο Μιχάλης Κασσής, περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου.

Καβάλα
ΝΔ: Εκλέγεται ο Γιάννης Πασχαλίδης, πρώην αντινομάρχης Καβάλας.

Κέρκυρα
ΣΥΡΙΖΑ: Επανεκλέγεται ο Στέφανος Σαμοΐλης, δημοτικός σύμβουλος Κέρκυρας, μετά την καραμπόλα στη Λακωνία.

Κεφαλλονιά
ΣΥΡΙΖΑ: Επανεκλέγεται η Αφροδίτη Θεοπεφτάκου, υπάλληλος πολεοδομίας στη Ν.Α. και τώρα στο Δήμο Κεφαλληνίας.

Κοζάνη
ΠΑΣΟΚ: Επανεκλέγεται ο Παρασκευάς (Πάρης) Κουκουλόπουλος, υφυπουργός Εσωτερικών, πρώην δήμαρχος Κοζάνης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Κορινθία
ΝΔ: Επανεκλέγεται ο Νίκος Ταγαράς, πρώην νομάρχης

Κυκλάδες
ΣΥΡΙΖΑ: Επανεκλέγεται ο Νικόλαος Συρμαλιένος, περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου.

Λάρισα
ΚΚΕ: Επανεκλέγεται ο Γιώργος Λαμπρούλης, δημοτικός σύμβουλος Λάρισας.

Λασίθι
ΝΔ: Επανεκλέγεται ο Γιάννης Πλακιωτάκης, υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης.

Λέσβος
ΝΔ: Εκλέγεται ο Παύλος Βογιατζής, πρώην νομάρχης, υποψήφιος περιφερειάρχης.

Μεσσηνία
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγεται ο Θανάσης Πετράκος, περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου.

Σέρρες
ΠΑΣΟΚ: Εκλέγεται ο τέως υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τρίκαλα
ΝΔ: Εκλέγεται ο Ηλίας Βλαχογιάννης, πρώην νομάρχης.

ΧανιάΝΔ: Εκλέγενται οι Κυριάκος Βιρβιδάκης, τέως δήμαρχος Χανίων.
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλέγεται ο Γιώργος Σταθάκης, περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης.

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΟΙ: ΚΥΑ-ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα η λύση του οποίου έχει παραμείνει χωρίς λόγο στα συρτάρια των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, από τότε που στο «τιμόνι» τους βρίσκονταν αντίστοιχα ο Τάσος Γιαννίτσης και ο Φίλιππος Σαχινίδης, αναμένεται -σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr- να επιλυθεί ακόμη και εντός της ημέρας: ο τρόπος ρύθμισης των χρεών των ιδιωτών προς τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπά τους, με την έκδοση της πολυαναμενόμενης,  κοινής υπουργικής απόφασης στην οποία θα δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή άρθρου του Ν. 4038/2012 (νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής 2012-2015»), που αφορά ατη ρύθμιση χρεών των ιδιωτών προς το ελληνικό Δημόσιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια-έκδοση ΚΥΑ που αφορά στους ΟΤΑ προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 6 του πολυνομοσχεδίου-σκούπα του ΥΠΕΣ «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» («Καλλικράτης 2»).
Το προσχέδιο της ΚΥΑ βρίσκεται εδώ και πάνω από 10 ημέρες στο υπουργείο Οικονομικών, όπως λένε οι πηγές από το υπουργείο Εσωτερικών, και πλέον αυτό που εκκρεμεί είναι η υπογραφή του υπουργού Γιώργου Ζανιά (κάτι που -όπως προαναφέρθηκε- αναμένεται να γίνει ακόμη και σήμερα), καθώς ο υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης έχει δώσει το «ΟΚ» με τη δική του υπογραφή.
Τι θα προβλέπει η ΚΥΑ Μανιτάκη-Ζανιά
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ΚΥΑ θα αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 θα εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΤΑ, που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή στις ΔΟΥ.
Κατ' εφαρμογή, λοιπόν, του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, οι πολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς δήμους μέχρι 10.000 ευρώ και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 75.000 ευρώ θα μπορούν να πετύχουν ανάλογη ευνοϊκή ρύθμιση, με διακανονισμό που θα κάνουν με τον αρμόδιο ΟΤΑ και θα αφορά δόσεις με ανώτατο αριθμό τις 60 και ελάχιστη μηνιαία δόση τα 100 ευρώ.
Θεσπίζεται, δε, και στους ΟΤΑ διαδικασία ρύθμισης με την καταβολή των χρεωστούμενων εφάπαξ ή μέχρι και σε 3 δόσεις, με έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε 4-6 δόσεις με έκπτωση 75% των προσαυξήσεων και σε 7-9 δόσεις με έκπτωση 50% των προσαυξήσεων.
Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση χρεών από τους ιδιώτες προς το Δημόσιο που έχει παραταθεί με απόφαση Ζανιά λήγει σήμερα, αλλά αναμένεται να δοθεί νέα παράταση.
Έρχονται έσοδα για τους δήμους
Η έκδοση της ΚΥΑ, όπως λένε δήμαρχοι στην ιστοσελίδα και όπως άλλωστε έχει γράψει η ίδια η aftodioikisi.gr σε παλαιότερη ανάρτησή της, αναμένεται να δώσει έσοδα και... φιλί ζωής στους δήμους, οι οποίοι «στενάζουν» υπό το βάρος των μειωμένων πόρων -όπως, για παράδειγμα, οι ΚΑΠ Μαΐου, απόρροια των επιταγών του μνημονίου-, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ σε «λουκέτο» (λ.χ., οι δήμοι της Ηπείρου, ή το Πέραμα και η Έδεσσα, ή ακόμα και οι δήμοι Θέρμης και Καλυμνίων).

 http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/20463

Αιτήσεις για απαλλαγή από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς


Συνεχίζει και φέτος ο Δήμος μας, όπως και την προηγούμενη σχολική περίοδο, τη διαδικασία ένταξης των εργαζόμενων μητέρων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2011-2013» με το οποίο θα απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των διδάκτρων-τροφείων στους παιδικούς σταθμούς. Ο αριθμός των οικογενειών που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς όλη η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
Να σημειωθεί ότι κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012 έτυχαν κρατικής επιχορήγησης, κατόπιν ένταξης στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., περίπου 40 οικογένειες από το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Οι οικογένειες αυτές είχαν σαν όφελος τη μηδενική καταβολή τροφείων για τα παιδιά που φοίτησαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας κατά την περσινή χρονιά και η οικονομική ελάφρυνση του Δήμου από αυτή την επιχορήγηση ήταν ύψους 155.700,00 ευρώ.
 
Επειδή, λοιπόν, το ανωτέρω πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα λειτουργήσει και την προσεχή σχολική χρονιά 2012-2013, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες οικογένειες να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Δήμου, www.agan.grκαθώς και την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr, όπου θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το φετινό πρόγραμμα επιχορήγησης. Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρα 08:00-14:00, από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, κα Ρέτσα τηλ. 210-8543637, κα Λεγάκη τηλ. 213-2023681.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΗ Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Δευτέρα στο χώρο του Δημαρχείου των Αγίων Αναργύρων, 09:00-13:00.
 
          Η ανάγκη προσφοράς αίματος είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς πολλές φορές η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ το συγκεντρωμένο απόθεμα αίματος, δυσκολεύοντας την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων.
 
          Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε και αυτή τη φορά στο κάλεσμα της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος κάνοντας πράξη το μήνυμα
 
        Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος                                                                                                                                          
         Υ π ο ψ ή φ ι ο ι δ έ κ τ ε ς ε ί μ α σ τ ε ό λ ο ι . .

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Συνήγορος Πολίτη σε δήμους: Εγγράψτε ΚΑΙ «κατοίκους» στους παιδικούς σταθμούς

 
http://www.aftodioikisi.gr/

Η ιδιότητα του δημότη δεν μπορεί να υπερτερεί της ιδιότητας του κατοίκου για την εγγραφή σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Αυτό αναφέρει σε σχετική του γνωμοδότηση ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή τις πολλές αναφορές που έχει δεχθεί σχετικά με το διαχωρισμό δημοτών και κατοίκων κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής παιδιών σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Μάλιστα, από τις αρχές Απριλίου, η ανεξάρτητη Αρχή σε επιστολή της προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση είχε επισημάνει ότι η νομοθεσία δε διαφοροποιεί μεταξύ των δύο ιδιοτήτων και προσθέτει ότι η πρόταξη των δημοτών έναντι των κατοίκων που δε διαθέτουν την ιδιότητα του δημότη, προσκρούει μεταξύ άλλων και στη συνταγματικώς επιβεβλημένη αρχή της ίσης μεταχείρισης.

ΥΠΕΣ: 133 εκατ. ευρώ στους δήμους ως τακτική επιχορήγηση

 
Το ποσό των 133.331.183,20 ευρώ* αποδίδεται από το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση μηνός Μαΐου 2012. Όπως επισημαίνει στη σχετική του απόφαση ο υπουργός Αντώνης Μανιτάκης, «το αποδιδόμενο ποσό είναι προσαρμοσμένο αφενός στην πρόταση της ΚΕΔΕ περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην υπ΄αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής».

Ενάντια στο άνοιγμα νέας καφετέριας στην κάτω λίμνηΟι νταβατζήδες του πάρκου τρίτση - ο φορέας διαχείρισής του με την εποπτεία του υπουργείου περιβάλλοντος - εκμίσθωσε ένα ακόμη μεγάλο μέρος του πάρκου στην κάτω λίμνη με σκοπό την δημιουργία νέας καφετέριας. Αυτή τη στιγμή, ο φερόμενος ως «ιδιοκτήτης», ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες για τη λειτουργία καφετέριας, με 60τμ. στεγασμένο κτίσμα και 700τμ. περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο, όπως περιγράφει η εκμίσθωση.
Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι σε ένα ήδη επιβαρυμένο από πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων πάρκο, προστίθεται άλλη μία, σε μια περιοχή του, μάλιστα, από τις λίγες που απέμειναν ελεύθερες και αναλλοίωτες, η οποία θα καταστεί ιδιωτική και θα βιασθεί περιβαλλοντικά. Σημαίνει ότι θα συρρικνωθεί πιο εντατικά στο εξής, ο ανοιχτός δημόσιος χαρακτήρας του πάρκου.
Σημαίνει να ξεχάσουμε ένα φυσικό περιβάλλον, που έχει τη δική του ζωή-χλωρίδα, πανίδα και ομορφιά- και να το δούμε να μετατρέπεται σε ένα τεχνητό απονεκρωμένο τοπίο κερδοσκοπικών επεμβάσεων. 
Οι βόλτες, η ποδηλασία, το άραγμα στις όχθες της λίμνης, το ελεύθερο παιχνίδι, δηλαδή ανθρώπινες ανάγκες που έχουμε κάθε δικαίωμα να αυτοκαθορίζουμε, δε χωράνε στις ιδιωτικοποιημένες ζώνες. Εδώ μιλάει μόνο το χρήμα μέσα από το τσιμέντο, τα τραπεζοκαθίσματα, την οχλοβοή, την κατανάλωση και την πληρωμένη «διασκέδαση με θέα τη λίμνη». 
Το πάρκο και κάθε δημόσιος χώρος, δε θα σωθεί μέσω της εμπορευματοποίησής του, αντίθετα μέσα από αυτήν οδηγείται στην εξαφάνιση. Δεν χρειάζεται ιδιοκτήτες κι επιχειρήσεις, βουλιάζει απ’ όλο αυτό το σινάφι. 
Ανήκει στα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα του και σε όσους-ες επιθυμούν να το χαίρονται χωρίς χρηματικά αντίτιμα και αποκλεισμούς. Θα παραμείνει ζωντανό και θα διατηρήσει τον ανοιχτό κοινωνικό χαρακτήρα του, μόνο αν δεν το αφήσουμε στα χέρια λαμόγιων, εμπόρων και διοικούντων.
Μόνο αν αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες συλλογικές πρωτοβουλίες οικειοποίησης, φροντίδας και προάσπισής του.
Οι αυτοοργανωμένες προσπάθειες και οι αλληλέγγυες πρακτικές, ανοίγουν τεράστιες δυνατότητες για να επαναπροσδιορίσουμε την τύχη του ως ελεύθερου χώρου και τη σχέση μας μαζί του.
Να οργανώσουμε συλλογικά τις αντιστάσεις ενάντια στις πολιτικές που το απειλούν.
Να λειτουργήσουμε από κοινού, αντιιεραρχικά και χωρίς εκπροσωπήσεις, για να εμποδίσουμε την επέκταση της εμπορευματοποίησής του.
Αν όχι τώρα, αύριο θα ’ναι αργά.

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση του Δήμου για την προστασία του πρασίνου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως


Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί συνδημότες,
 
Το μεγάλο έργο της υπογειοποίησης του προαστιακού σιδηροδρόμου και της επιφανειακής διαμόρφωσης της κεντρικής λωρίδας της οδού Κωνσταντινουπόλεως σε χώρο πρασίνου με ποδηλατόδρομο πλησιάζει στην ολοκλήρωση του.
Ήδη τοποθετήθηκαν τα νεαρά δένδρα και φυτά μαζί με το σύστημα για το αυτόματο πότισμα τους. Για την προστασία των δένδρων και φυτών μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά αλλά και του απαραίτητου για την ανάπτυξη τους, συστήματος ποτίσματος, τοποθετήθηκε περιμετρικά του χώρου πρασίνου, μεταλλικός φράχτης.
Ο φράχτης αυτός δεν θα είναι μόνιμος αλλά θα απομακρυνθεί μόλις αναπτυχθεί ικανοποιητικά το πράσινο. Έτσι δεν θα υπάρχει καμιά αισθητική επιβάρυνση του νέου χώρου πρασίνου.
Για να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών έχουν προβλεφθεί διαβάσεις που διασχίζουν τον χώρο πρασίνου, κάθε περίπου 50 μέτρα. Στις διαβάσεις αυτές διακόπτεται και ο προσωρινός μεταλλικός φράχτης, κατά τρόπο που δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στη διέλευση των πεζών. Άλλωστε και στο μέλλον, μετά την απομάκρυνση του μεταλλικού φράχτη, ο σωστός τρόπος να διασχίζουμε τον χώρο  πρασίνου θα είναι μέσα από τις διαβάσεις, χωρίς να πατάμε το πράσινο.
Ένας παραπάνω λόγος να διασχίζουμε τον χώρο πρασίνου μόνον από τις ειδικές διαβάσεις είναι η ασφάλεια πεζών και ποδηλατιστών, γιατί όπως αναφέραμε ήδη στο κέντρο του χώρου πρασίνου διαμορφώνεται ποδηλατόδρομος. Ο προσωρινός μεταλλικός φράχτης χρησιμεύει και σαν μέτρο προστασίας για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων από την απρόσεκτη είσοδο πεζών και ιδιαίτερα παιδιών στον ποδηλατόδρομο, έως ότου όλοι συνηθίσουμε τη νέα διαμόρφωση της οδού Κωνασταντινουπόλεως.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και την φροντίδα που θα δείξετε για την προστασία των νεαρών δένδρων και φυτών που αύριο θα ομορφαίνουν την πόλη μας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ