Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Κινητοποιήσεις από το Συνδικάτο ΟΤΑ

Την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη όλα τα Σωματεία των Δήμων διοργανώνουν Γενικές Συνελεύσεις και μαζικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου ΟΤΑ.
Αναλυτικότερα, ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:
Συνάδελφοι: Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τον επανέλεγχο όλων των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στο δημόσιο και στους Δήμους (άρθρο 42 του νόμου 4250/14) θέλει να πετάξει στον καιάδα της ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους.
Τα λεγόμενα της κυβέρνησης περί πλαστών δικαιολογητικών για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι παραμύθια. Οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ, που δούλευαν στους Δήμους με «εντολή Δημάρχου» ή και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ανασφάλιστοι και απλήρωτοι τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να είναι υπόλογοι για την κατάσταση αυτή, δεν μπορεί να διώκονται και να απολύονται.
Οι Δήμαρχοι, δηλώνουν «ένθερμοι υποστηρικτές» και «υπέρμαχοι αυτής της διαδικασίας», (πρόεδρος της ΠΕΔΑ) γιατί θέλουν να ξεφορτωθούν εργαζόμενους με δικαιώματα και να ανοίξουν την παραπέρα διείσδυση επιχειρηματικών ομίλων σε τομείς – φιλέτα των Δήμων.
Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να θυμηθούν και τα παραμύθια που τους αράδιαζαν οι άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, που έσπερναν αυταπάτες ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ θα τους οδηγήσει στη μονιμοποίηση!!!, που χαρακτήριζαν τους τότε συμβασιούχους σαν «ρουσφέτια των δημάρχων», κλπ.
Να βγουν συμπεράσματα. Οι απολύσεις και η ανεργία μας αφορούν όλους. Μας θέλουν άνεργους ή μισοεργαζόμενους, εργαζόμενους – σκλάβους ή 5μηνίτες για να πετύχουν την ανάπτυξη των κερδών του κεφαλαίου. Φτάνει πια. Η σταθερή δουλειά, η δουλειά με δικαιώματα δεν μπορεί να θεωρείται άπιαστο όνειρο.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη να αποφασίσουν την συμμετοχή του σωματείου τους στο συλλαλητήριο στις 4 Οκτώβρη Αλλά και στο μεγάλο, πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 1η Νοέμβρη.
Μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις να εκφράσουμε την συμπαράσταση στον αγώνα των 213 εργαζομένων ΙΔΑΧ στο Δήμο Ασπροπύργου και να στηρίξουμε με και κάθε μορφή τις κινητοποίησης του σωματείου.
• Για να μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα.
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους – χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

 http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/kinitopoiiseis-apo-to-sindikato-ota

Νίκος Σαράντης: Ο επανέλεγχος των συμβάσεων να μην οδηγήσει σε διαλύση των δήμων

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει έμπρακτα τη διαφάνεια και την
αξιοκρατία στον δημόσιο βίο. Όπως επίσης κινείται αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, που αποτελεί την μόνη εγγύηση και προστασία των ίδιων των πολιτών. 
Ο επανέλεγχος των συμβάσεων που μετατράπηκαν από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου επιβάλλεται από νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή και άρα οφείλει να υλοποιηθεί. 
Οι νόμοι δεν μπορεί να εφαρμόζονται επιλεκτικά. Εάν από τον έλεγχο προκύπτει θέμα το οποίο αφορά σφάλματα και τυχόν παρανομίες που έγιναν με την ανοχή ή και την άμεση ευθύνη του πολιτικού συστήματος, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί λόγο να τιμωρηθούν σήμερα, μετά σχεδόν δέκα χρόνια, αμέτοχοι εργαζόμενοι.
 Όπως επίσης δεν είναι δίκαιο να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες από τα πιθανά κενά που ενδέχεται να δημιουργηθούν στις υπηρεσίες των Δήμων, που είναι ήδη εξαιρετικά υποστελεχωμένες λόγω της πολύχρονης απαγόρευσης των προσλήψεων.
 Γι αυτό το λόγο ζητάμε, παράλληλα με τη διαδικασία του επανελέγχου των συμβάσεων, την άμεση σύγκλιση μιας τριμερούς επιτροπής (αρμόδια Υπουργεία, Αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων) για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις ώστε να αποτρέψουμε την διάλυση των υπηρεσιών των Δήμων. 
 Η Αυτοδιοίκηση κατά την κρίσιμη μεταβατική περίοδο ανάληψης της Διοίκησης από τις νέες Δημοτικές Αρχές, αυτό που απαιτεί είναι ηρεμία, ομαλότητα και αποφυγή κάθε αδικίας. 

www.airetos.gr/

3 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων για εργασία στο δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίων
Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους
στην Αττική
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΣΤ΄ ειδικότητας (8 μήνες) 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α΄ ειδικότητας (8 μήνες)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ.
13561, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ.
επικοινωνίας: 2132023671). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Συνεχιζουν να "φυτρώνουν" κεραίες

Κι άλλη κεραία "φύτρωσε" αυτή την φορά στο Καματερό. Οι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση για δέυτερη φορά. Η Επιτροπή κατοίκων, που έχουν συστήσει, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Σας καλούμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που θα γίνει στις 28-9-14 στις 18".00 μμ στην συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και.. Ομήρου, σε συνέχεια της προηγούμενης κινητοποίησης για την ανάκληση της άδειας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της Cosmote στην οδό Ομήρου 3. Δεν θα ανεχτούμε τις κεραίες πάνω από τα κεφάλια μας. Η Κυβέρνηση, η Περιφέρεια και ο Δήμος έχουν ευθύνη που με την πολιτική τους υπηρετούν τα κέρδη των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,
 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
 
http://paratiritisagionanargyron.blogspot.gr/2014/09/blog-post_76.html

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ: Να πάρουν πίσω τώρα την fast track νομοθετική ρύθμιση γιά το Πάρκο Τρίτση

Εναντιωνόμαστε στην νομοθετική ρύθμιση που ψηφήστηκε πριν από λίγες ημέρες που παραδίδει την κυριότητα του Πάρκου Τρίτση στον ΑΣΔΑ χωρίς καμμιά σταθερή χρηματοδότηση και χωρίς κανένα διαχειρηστικό έλεγχο των προηγούμενων διοικήσεων.
Τόσα χρόνια στην εγκατάλειψη και την υποβάθμιση και τώρα βιάστηκε ;
EINAI TYXAIO΄;
Μήπωσ έχει να κάνει με τον νέο ΣΧΟΑΠ  της Δυτικής Αττικής,που είναι η εφαρμογή του νέου καταστροφικού γιά το περιβάλλον ,ρυθμιστικου σχεδίου γιά την Δ.Αττικη που παρουσίασε γιά διαβούλευση ο ΑΣΔΑ πριν από λίγες ημέρες ,γιά διαβούλευση και ..

που προτεραιότητα βάζει την αξιοποίση της γης και του περιβάλλοντος γιά την επιχειρηματική δραστηριότητα με  κύριο έσοδο τα νέα ΕΣΠΑ;Ολοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα νέα ΕΣΠΑ.
'Οποιοι και να είναι οι σκοποί τους ,ο αγώνας του λαού θα τους αποτρέψει.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΩΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΠΩΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΊ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΎΘΜΙΣΗ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΩΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ   ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ .ο νοών νοείτο.
Ήδη η συλλογικότητα αγώνα <<Ανοιχτή Συνέλευση του Πάρκου>> δραστηριοποιείται ενάντια στα σχέδια εμπορευματοποίησης καθώς και άλλες συλλογικότητες και γιά άμεση σταθερή κρατική χρηματοδότηση.

Εμείς στηρίζουμε τα δίκαια  αιτήματα των συλλογικοτήτων και θα παλέψουμε μαζί τους μέχρι την νίκη .

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ <<ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ.>.> 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ
Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το Πάρκο Τρίτση υποβαθμίζεται σκόπιμα, με στόχο να αποδεχτούμε κάποια στιγμή, όταν η κατάσταση φθάσει στο απροχώρητο, τη «λύση» που θα προσφέρουν κάποιοι ιδιώτες για τη «σωτηρία του». Η λύση του δεν θα είναι άλλη από την «αξιοποίησή» του προς όφελος κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων, που θα εξυπηρετηθούν μέσα από κάθε είδους εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο του Πάρκου.
Αυτές τις μέρες εξελίσσεται μία τέτοια προσπάθεια από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Πάρκου για εμπορευματοποίηση κομματιών του Πάρκου, με παραχώρηση σε ιδιώτες. Μετά από δυναμική και μαζική παρέμβαση κατοίκων της περιοχής και φίλων και επισκεπτών του Πάρκου, αποτράπηκε ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια η διοίκηση του οργανισμού προσπάθησε και  με αδιαφανείς διαδικασίες, έκανε τους διαγωνισμούς  και εγκατέστησε λούνα Πάρκ  κ.α.
Καλούμε τους όμορους δήμους να μπούν μπροστά μαζί με τους κατοίκους  να διώξουμε από το Πάρκο αυτή η δραστηριότητα και κάθε άλλη που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Πάρκου.
Εμείς οι κάτοικοι που πήραμε τις πρωτοβουλίες αντίδρασης, μαζευτήκαμε στις 15-6-14 και 24/6/14δηλώσαμε την απόφασή μας, να μην επιτρέψουμε την εμπορευματοποίησή του και να διεκδικήσουμε την κρατική χρηματοδότησή του. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σωτηρία του Πάρκου, προκειμένου να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του και να είναι προσβάσιμο για όλο το λαό.
Μετά την fast truck νομοθετική ρύθμιση που περνάει την διαχείρηση του Πάρκου στον ΑΣΔΑχωρίς σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προυπολογισμό και με κεντρική κατεύθυνση την εκμετάλευση και διαχείρηση για απόδοση εσόδων σε συνεργασία και με ιδιώτες .Όσο για την διαχείρηση του ΑΣΔΑ η εμπειρία μας κάθε άλλο παρά θετική είναι  από το διάστημα που είχε την διαχείρηση του Πάρκου.
ΓΙ’αυτό στην συνέλευση μας στις 23/09 αποφασίσαμε και απαιτούμε την απόσυρση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης .     
Καλούμε το ΥπουργείοΕσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για:
ü   ΑΜΕΣΗ KΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ü  ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ü  ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
ü  ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΤΟΥN ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ


ü  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
 ΠΗΓΗ - http://anypotahtipoli.blogspot.gr/

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο ποδηλατικοί άξονες στην Αθήνα: Από την Κηφισιά στο Φάληρο και από τους Αγ. Ανάργυρους στο Λαύριο

Αμστερνταμ η Βασιλεία δεν πρόκειται (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) να γίνουμε ποτέ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να
δικαιωθούν και οι ποδηλάτες αυτού του τόπου. Πολύ δε σημαντικότερο να πολλαπλασιαστούν, καθώς το ποδήλατο αποτελεί ως γνωστόν εκτός από τον πιο «ευγενή» και τον πιο υγιεινό (μαζί με το περπάτημα) τρόπο μετακίνησης.
Οι συνθήκες που ευνοούν την κίνηση του ποδηλάτου ταυτίζονται ..
με τις συνθήκες που θα χαρακτήριζαν μια πόλη βιώσιμη και σε αυτό το πλαίσιο η Αθήνα και συνολικά η Αττική οδεύουν προς ποιοτική αναβάθμιση. Η δημιουργία του μητροπολιτικού ποδηλατόδρομου, (μήκους 27,5 χιλιομέτρων) που θα συνδέει την Κηφισιά με το Φάληρο, ανακοινώθηκε ως γνωστόν επίσημα την Τρίτη και το… κερασάκι στην τούρτα για τος φίλους του ποδηλάτου θα είναι μια ανάλογη ανακοίνωση, που θα δρομολογεί την κατασκευή της επονομαζόμενης ήδη ως «Ποδηλατική Αττική Οδός».
Πρόκειται για ένα ποδηλατικό άξονα, μήκους 60 χιλιομέτρων, που θα εκτείνεται από τους Αγίους Αναργύρους έως το Λαύριο και θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή των Μεσογείων. Η μελέτη για το εντυπωσιακά φιλόδοξο - μα και ρεαλιστικού σύμφωνα με τις αρχές - έργο υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο. Η προσπάθεια θα στηρίζεται σε μεγάλο μέρος της διαδρομής στις εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές του παλιού «Θηρίου» αλλά και του τρένου προς Λαύριο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαδρόμου ποδηλάτου και περπατήματος – κορμού της περιοχής των Μεσογείων με πολιτιστικές και τουριστικές προεκτάσεις, που θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση της διαδρομής των παλιών σιδηροδρομικών γραμμών, μήκους 62 χλμ., και τη βελτίωση του δρόμου από το Λαύριο μέχρι το Σούνιο.

Σε αυτό τον ένα χρόνο θα υπάρξει επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για να γίνουν γνωστές οι απόψεις των κατοίκων των περιοχών Αθηνών, Μεσογείων και Λαυρεωτικής, απόψεις που θα ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό. Η διαδρομή προβλέπεται ότι θα είναι ιδανική για τους ποδηλάτες, με πολύ ελαφρά κλίση καθώς πρόκειται για σιδηροδρομικό διάδρομο. Θα δίνει την ευκαιρία στον κάτοικο ή τον τουρίστα να διασχίζει την Αττική κάνοντας μία βόλτα στα Μεσόγεια, περνώντας από σημαντικούς πολιτιστικούς πόλους. Στο λιμάνι του Λαυρίου θα είναι ο "επίσημος" τερματισμός, αλλά όσοι θέλουν θα μπορούν να τον μεταθέσουν για το Σούνιο και το επιβλητικό αρχαιολογικό μνημείο του Ποσειδώνα. Ο διάδρομος θα έχει πλάτος κοντά στα 5 μέτρα και θα συμπεριλαμβάνει 2 ρεύματα για ποδηλάτες αλλά και χώρο για περπάτημα.
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η εκκίνηση θα είναι στο Πάρκο Τρίτση στους Αγίους Αναργύρους. Η πρόσβαση είναι εύκολη και κάποιος μπορεί να φτάσει εκεί και μέσω Προαστιακού (σταθμοί ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΣΗΣ). Από εκεί θα ακολουθεί τις οδούς Μπίμπιζα, Γ. Παπανδρέου και Πλαστήρα.
Ο διάδρομος αυτός συνεχίζει για μήκος 1,8 χλμ. μέχρι τη διασταύρωση με τη Δεκελείας. Από το σημείο αυτό ονομάζεται Ιφιγένειας, χωρίς κεντρική νησίδα και πράσινο μέχρι τη διασταύρωση με Λ. Ηρακλείου και αμέσως μετά, κινούμενος παράπλευρα της γραμμής του ΗΣΑΠ, φτάνει στον σταθμό μετρό Ηρακλείου. Η απόσταση μεταξύ της Δεκελείας και σταθμού Ηρακλείου είναι 1,5 χλμ.
Από τον σταθμό μετρό Ηράκλειο ο σιδηροδρομικός διάδρομος απομακρύνεται σχεδόν αμέσως από τη γραμμή του Ηλεκτρικού και συνεχίζει ως Μαρίνου Αντύπα μέχρι την Κύμης (μήκος 1,1 χλμ.). Μετά την Κύμης ταυτίζεται για λίγο με την Σπύρου Λούη, εφαπτόμενος του ΟΑΚΑ, και μετά ως Αγ. Γεωργίου καταλήγει στην Καποδιστρίου (μήκος 1,5 χλμ.). H συνέχεια είναι Καποδιστρίου – Παπανικολή – Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι την Αττική Οδό (μήκος 5,2 χλμ.). Σήμερα οι παραπάνω δρόμοι λειτουργούν ως αμφίδρομες αρτηρίες με μεγάλη κεντρική νησίδα πρασίνου.
Από το σταθμό μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και για μήκος περίπου 1,5 χλμ. ο σιδηροδρομικός διάδρομος συμπίπτει με τη ζώνη απαλλοτρίωσης της Αττικής Οδού. Στη συνέχεια ακολουθεί την Εθν. Αντιστάσεως για 1,8 χλμ. και λίγο μετά τον παλιό σταθμό Γέρακας συναντά τη Λ. Μαραθώνος.
Τέμνοντας κάθετα τη Λ. Μαραθώνος ο σιδηροδρομικός διάδρομος συνεχίζει ως Σολωμού για 1,2 χλμ. μέχρι την περιφερειακή Υμηττού. Από το σημείο εκείνο παραμένει ελεύθερος. Διατηρεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά για μήκος 5 χλμ. μέχρι τον Σταθμό Παιανίας. Στο εσωτερικό της Παιανίας έχει ασφαλτοστρωθεί και εξερχόμενος από τον οικισμό συμπίπτει με τις τοπικές οδούς Ανθέων – Κολοκοτρώνη – Ναυαρίνου μέχρι τον σταθμό Κορωπί (η απόσταση Παιανία – Κορωπί είναι 5,5 χλμ.).
Μεταξύ των σταθμών Κορωπί και Μαρκόπουλο, που τους χωρίζει απόσταση 5,6 χλμ. δεν υπάρχει οδός που να συμπίπτει με τον σιδηροδρομικό διάδρομο. Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα 4,7 χλμ. μέχρι τα Καλύβια Θορικού καθώς και στη συνέχεια μέχρι Κερατέα, Δασκαλειό, Θορικό, Λαύριο. Η απόσταση από Καλύβια Θορικού μέχρι Λαύριο είναι 23,5 χλμ.
Το Λαύριο είναι ένας σημαντικός προορισμός, σημαντικό ωστόσο κρίνεται να είναι εφικτή η επίσκεψη των ποδηλατών και στο Σούνιο. Η απόσταση του Λαυρίου από τον αρχαίο ναό είναι 8,5 χλμ. Το ποδήλατο την καλύπτει σε περίπου μισή ώρα και η σύνδεση Λαυρίου – Σουνίου είναι εφικτή μόνο με τη χρήση του δρόμου που τα συνδέει.
Η γραμμή θα είναι πλήρως σηματοδοτημένη, ενώ θα χρησιμοποιηθεί ως ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη ποδηλατικών κλάδων που θα την συνδέουν με τους Δήμους από τους οποίους διέρχεται. Θα διατίθενται χάρτες, ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ θα δημιουργηθεί και η σχετική ιστοσελίδα.
Κηφισιά – Γκάζι – Φάληρο
Ο μητροπολιτικός ποδηλατόδρομος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015 και η κατασκευή του θα ξεκινήσει με τον νότιο άξονα Γκάζι- Φάληρο μήκους 11 χιλιομέτρων, καθώς ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το κόστος θα φτάσει στα 2,2 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τοέργο για τη διαδρομή Γκάζι-Κηφισιά ο διαγωνισμός για την ανάληψη κατασκευής του αναμένεται να κατακυρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αφού πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και η διαβούλευση με τους οκτώ δήμους.
Ο βόρειος άξονας θα είναι μήκος 16,5 χιλιομέτρων και το κόστος υλοποίησης του θα ανέλθει στα 9 εκατ. ευρώ. Θα διέρχεται από τους σταθμούς Μοναστηράκι, Ομόνοια, Βικτώρια, Περισσός, Πευκάκια, Ν. Ιωνία, Ηράκλειο, Ειρήνη, Μαρούσι, ΚΑΤ, Κηφισιά. Στο τμήμα όπου ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (ΗΣΑΠ) είναι υπόγειος (Αττική - Βικτώρια - Ομόνοια - Μοναστηράκι) θα περνάει από την οδό Γ' Σεπτεμβρίου και έπειτα από την οδό Αθηνάς.
Περισσότερα είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για τη διαδρομή Φάληρο – Γκάζι. Θα διέρχεται από το σταθμό Ακρόπολη του ΜΕΤΡΟ και από τέσσερις του ΗΣΑΠ (Θησείο, Πετράλωνα, Ταύρος, Μοσχάτο), ενώ θα συνδέει το Φαληρικό Όρμο με το Παναθηναϊκό Στάδιο. Περίπου 4,5 χιλιόμετρα θα είναι πεζόδρομοι (Π. Τσαλδάρη, Θεσσαλονίκης τμηματικά, Απ. Παύλου, Δ. Αρεοπαγίτου), 1300 μέτρα κανονικές οδοί, 750 μέτρα θα είναι ο υλοποιημένος ποδηλατόδρομος, παρόχθιος του Ιλισσού και τα υπόλοιπα 1150 μέτρα ο ήπιας κυκλοφορίας παρόχθιος δρόμος του Ιλισού. Η σύνδεση με την παραλιακή ζώνη θα γίνεται μέσω της εσπλανάδας, περίπου 800 μέτρα ανατολικότερα του Ιλισού, στην οποία οδηγεί η παράλληλος της Λ. Ποσειδώνος οδός Ασκληπιού.

Με πορτοκαλί χρώμα πάνω στον χάρτη ο ποδηλατόδρομος Φάληρο - Γκάζι.
map-podilatofromou-570
Αλλα χαρακτηριστικά για το έργο Φάληρο - Γκάζι (αρκετά από τα οποία θα ισχύσουν βέβαια για τη διαδρομή Κηφισιά - Γκάζι είναι τα εξής.
- Ο ποδηλατόδρομος θα είναι αμφίδρομης ροής για το ποδήλατο. Θα βρίσκεται δηλαδή στη μία πλευρά του δρόμου. Επελέγη η λύση της μίας αμφίδρομης λωρίδας (αντί των δύο στενότερων) διότι, σύμφωνα με τους ειδικούς αφενός περιορίζει σημαντικά το κόστος του έργου και αφετέρου «απλοποιεί το δίκτυο. Αν η κίνηση του ποδηλάτου διαχωριζόταν σε δύο παράλληλους δρόμους, τότε το δίκτυο θα γινόταν περίπλοκο, δύσκολα αναγνώσιμο. Και επικίνδυνο καθώς οι διασταυρώσεις ποδηλάτου αυτοκινήτου θα διπλασιάζονταν. Θα τοποθετούνται στην πλευρά του οδοστρώματος ώστε ο ποδηλάτης που βρίσκεται προς την πλευρά του αυτοκινήτων να κινείται σε αντίθετη φορά προς αυτά. Ετσι, ελέγχει ο καθένας καλύτερα τις κινήσεις του άλλου».
- Στους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων θα τοποθετηθούν ειδικά ποδηλατοστάσια για να ασφαλίζονται τα ποδήλατα.
- Νέες πινακίδες σήμανσης για τον ποδηλατόδρομο θα τοποθετηθούν στις εισόδους και εξόδους προ των διασταυρώσεων των οδών και όπου αλλού επιβάλλεται.
- Κρίνεται αναγκαία η κατασκευή μεταλλικής γέφυρας πλάτους 2,5 μέτρων για τη διέλευση πεζών και ποδηλάτων πάνω από τον Ιλισσό ποταμό στο ύψος της οδού Πεισιστράτου.
- Ζώνη προστασίας: για την προστασία των ποδηλατών και των πεζών από τα αυτοκίνητα σχεδιάστηκε ανά τμήματα μία ζώνη πλάτους 50 εκατοστών όπου θα γίνει δενδροφύτευση.
- Η κλίση πεζοδρομίου – ποδηλατοδρόμου θα είναι ενιαία με εξαίρεση μικρά τμήματα.
- Το υλικό κατασκευής θα είναι χυτός ακρυλικός τάπητας κόκκινου χρώματος. Επίσης θα υπάρξουν θερμοπλαστικές διαγραμμίσεις για τους ποδηλατόδρομους και για τμήματα του οδικού χώρου.
- Και οι δύο διαδρομές αρθρώνονται με σταθμούς του ηλεκτρικού, δίνοντας έτσι στους ποδηλάτες τη δυνατότητα της μετεπιβίβασης.


ΠΗΓΗ - http://www.koolnews.gr/

Εκλογές ΠΕΔΑ: Το κείμενο αρχών του Νίκου ΣαράντηΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ανάμεσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες του σήμερα και τις προκλήσεις και τις δυνατότητες του αύριο.
Σε μια εποχή που τίποτε δεν είναι ίδιο με πριν, που η ζωή όλων μας έχει αλλάξει, εμείς θέλουμε να αφήσουμε στην άκρη τα λάθη και τις αδυναμίες του παρελθόντος και κρατώντας όλα..
τα θετικά της συλλογικής μας διαδρομής να αναζητήσουμε τις σύγχρονες νέες συνθέσεις και συναινέσεις. Ώστε να προσφέρουμε στις τοπικές μας κοινωνίες την αναγκαία αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μια νέα Αυτοδιοικητική Ενότητα στην Αττική με όρους αυτονομίας από την κεντρική πολιτική σκηνή. Μια Αυτοδιοικητική Ενότητα προοδευτική, συλλογική, συγκροτημένη με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Γιατί αντιλαμβανόμαστε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πυλώνα της δημοκρατίας με διακριτό θεσμικό ρόλο, ο οποίος υπερβαίνει τα κομματικά όρια και τις εξαρτήσεις.
Γιατί συναισθανόμαστε την ευθύνη που συλλογικά έχουμε αναλάβει απέναντι στις τοπικές μας κοινωνίες. Με πλήρη συνείδηση της γενικευμένης κρίσης αξιοπιστίας των θεσμών, αυτοδεσμευόμαστε για ένα άλλο, κοντινότερο στον άνθρωπο, μοντέλο Διοίκησης που θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες. Η Πολιτεία εξακολουθεί να στερεί από τους Δήμους τους πόρους και τα θεσμικά εργαλεία που στήριζουν το αναντικατάστατο έργο τους για την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή. Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός της Αυτοδιοίκησης μάλιστα εντείνεται με τους ασφυκτικούς ελέγχους κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων. Έτσι όμως αναιρείται η δυνατότητα να εκφραστεί η πολιτική βούληση των κατοίκων όπως αυτή εκφράζεται με την επιλογή που κάνουν στις δημοτικές εκλογές και τελικά καταλύεται το Αυτοδιοίκητο των τοπικών κοινωνιών κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 του Συντάγματος.

Η Αυτοδιοίκηση κινείται μέσα στο δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και των άδικων για τα ασθενέστερα στρώματα οικονομικών πολιτικών που ασκούνται. Αυτή η κοινωνική πραγματικότητα επιβαρύνει τη λειτουργία των Δήμων και αντικειμενικά αυξάνει το φορτίο τους.

Μέσα στο συνολικό αυτό πλαίσιο εμείς:
Θέλουμε η παρέμβαση και το έργο της Αυτοδιοίκησης να έχουν σαφές προοδευτικό πρόσημο. Όχι κατ’ απονομή από την κομματική ταυτότητα του καθενός αλλά επί της ουσίας, δηλαδή σαν έκφραση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων που είναι σταθερά στο πλευρό των κατοίκων και δεν διστάζουν να συγκρουστούν με μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ή τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας.
Όπως επίσης θέλουμε και αδιαπραγμάτευτα επιλέγουμε να έχουμε σαφές δημοκρατικό πρόσημο. Δεν υπάρχουν για μας περιθώρια ανοχής σε συμπεριφορές και πρακτικές που δια πράξεων ή παραλείψεων επιτρέπουν την επώαση του αυγού του φιδιού, που μεταφέρουν την εξουσία στους δρόμους των πόλεων από τις εκφράσεις της δημοκρατικά οργανωμένης πολιτείας στις οργανωμένες βίαιες μειοψηφίες.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, αλλά αρνούμαστε την απορρύθμιση της. Στόχος των αλλαγών που θεωρούμε αναγκαίες είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας, η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, η αποτελεσματικότερη στήριξη των ωφελούμενων από τις δομές μας πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή βλέπουμε τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ ως συνεργάτες μας, αναγνωρίζουμε τις θυσίες που κι αυτοί έχουν υποστεί και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία μας.

Επιδιώκουμε την ανάδειξη ενός συγκεκριμένου λόγου και προτάσεων πολιτικής πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητροπολιτικής περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και της Περιφέρειας Αττικής. Άποψη μας είναι ότι η ΠΕΔ Αττικής πρέπει να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αττική, συγκεντρώνοντας και εκφράζοντας προτάσεις των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
Κεντρικές ιδέες του σχεδιασμού για τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας στις οποίες θα συμβάλλει η ΠΕΔ Αττικής πρέπει να είναι: Η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την αστική ανάπλαση και πολεοδομική ανασυγκρότηση σημείων και συνοικιών σε όλη την έκταση της μητροπολιτικής περιοχής. Η ισομερής ανάπτυξη όλων των Δήμων με σωστή αξιοποίηση των επιμέρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Αλλά και η περαιτέρω ανάδειξη και ισχυροποίηση των πόλων οικονομικής δραστηριότητας με εθνική ή και διεθνή εμβέλεια.

Η βελτίωση του ισοζυγίου πρασίνου και του ποσοστού ελεύθερων χώρων σε κάθε πόλη. Η αποφυγή δημιουργίας εστιών κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στον οικιστικό ιστό με την ενίσχυση της διαφοροποίησης στην πληθυσμιακή σύνθεση και την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας.

Οι Δήμοι της Αττικής έχουν αυξημένες υποχρεώσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, που είναι αποτέλεσμα των ειδικών κοινωνικών προβλημάτων που συσσωρεύονται σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική για το περιβάλλον, που ασκείται μέσα σε συνθήκες έλλειψης χώρων πρασίνου και υπέρμετρης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Διεκδικούμε από την Πολιτεία τον συνυπολογισμό αυτών των παραμέτρων στην κατανομή των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ.

Πέραν του μητροπολιτικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας, η Αττική περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό περιαστικών και νησιωτικών Δήμων. Η προστασία και αναδάσωση των ορεινών όγκων της Αττικής, η ορθολογική, πάνω σε στέρεες βάσεις και με διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών ανάπτυξη των περιαστικών Δήμων της Αττικής αποτελεί προϋπόθεση για ένα καλύτερο μέλλον για την Περιφέρεια μας. Η προστασία των παραλιών, των υδάτων, του Σαρωνικού, Κορινθιακού και Ευβοϊκού Κόλπου θα διασφαλίσουν όχι μόνον την ποιότητα της ζωής μας αλλά και την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Αττική. Θέλουμε στα θέματα αυτά η φωνή των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και της ΠΕΔ Αττικής ως συλλογικού εκφραστή τους να είναι δυνατή και να εισακουστεί από την κεντρική εξουσία.

Στόχοι μας είναι:
 Η προστασία του κύρους και της λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών.
 Η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, που όλο και περισσότερο πέφτει στους ώμους των Δήμων.
 Η αποφασιστική συμμετοχή των Δήμων στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.
 Η διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών που απαραίτητη προϋπόθεση έχει την κάλυψη των βασικών αναγκών της Αυτοδιοίκησης σε πόρους, μέσα και προσωπικό.
 Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης.
 Η απόδοση των συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων πόρων της Αυτοδιοίκησης.
 Η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης ως εργαλείο για έναν δημοκρατικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό της δράσης της, με πλήρη διαφάνεια και διαρκή λογοδοσία Η κατάργηση του Παρατηρητήριου.
 Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ της Αττικής, που μόνον οριακά επαρκεί για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Η κατάργηση των συνθηκών εργασιακής επισφάλειας στους Δήμους.
 Η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
 Η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος του πολίτη.
 Η αντιμετώπιση των ελλείψεων και αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση.

Η αποτελεσματική διεκδίκηση των στόχων μας μέσα από το θεσμικό όργανο της ΠΕΔ Αττικής προϋποθέτει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας, ειλικρινή οριοθέτηση των στόχων και των δυνατοτήτων μας, στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους στον χώρο που κι αυτοί δοκιμάζονται, ενότητα με τους πολίτες που ωφελούνται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες μας.
Ώστε να συνεχιστεί πιο αναβαθμισμένη η προσπάθεια της ΠΕΔ Αττικής τα προηγούμενα χρόνια, που υπερασπιστήκαμε όσες φορές χρειάστηκε τα δίκαια της Αυτοδιοίκησης και το συμφέρον των πολιτών. Να προωθήσουμε τις διεκδικήσεις των Δήμων απαλλαγμένοι από ταλαντεύσεις και αμφισημίες που μας ταλαιπώρησαν κάποιες στιγμές στο παρελθόν.

Να στηριχθούν όλοι οι Δήμοι της Αττικής για να είναι πρωτοπόροι στην καινοτομία, πρωταγωνιστές στην προάσπιση των δημόσιων αγαθών, εργαστήρια της τοπικής δημοκρατίας και της ουσιαστικής συμμετοχής.

Να κατακτήσουμε μια νέα, ουσιαστική και αντιγραφειοκρατική λειτουργία της ΠΕΔ Αττικής με προτεραιότητα στην προωθητική σύνθεση των απόψεων και τη δημιουργική συναίνεση με Αυτοδιοικητικά κριτήρια.

Να ανοίξουν με πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης νέοι δρόμοι για την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, τη στήριξη της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και της «νέας φτώχειας», την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΣΕΣ 2014-2020.

Συνεχίζουμε αταλάντευτοι στις αρχές και τις αξίες μας και ταυτόχρονα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Για μια Αυτοδιοίκηση που θα πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια για δημοκρατική, προοδευτική, αναπτυξιακή διέξοδο από την κρίση. Για να ενισχύσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στη δική τους συμμετοχή και εκπροσώπηση. Για να ανταποκριθούμε με αίσθημα ευθύνης στην πρόσφατη εντολή των τοπικών μας κοινωνιών και στις υποχρεώσεις μας προς κάθε κάτοικο της Αττικής.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας:
Νίκος Σαράντης Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.
Ανδρέας Ευθυμίου      Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου
Μέλος της Ε.Ε. της Π.Ε.Δ.Α
Γιώργος Καπλάνης Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Σταύρος Τζουλάκης    Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
Γιώργος Μπρούλιας    Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων
Μέλος του ΔΣ της Π.Ε.Δ.Α. - See more at: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Σε διήμερο Διεθνές  Συνέδριο με θέμα “Το μέλλον της Πολυγλωσσικής Πόλης” που συνδιοργανώθηκε από το London School of Economics and Political Science και το Languages Company στο Λονδίνο συμμετείχε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE)» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.
Το LUCIDE είναι ένα ερευνητικό έργο που σκοπεύει στη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με άξονα την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών στους τομείς της εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της οικονομίας, κλπ.

 
Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού που συμμετείχαν στο συνέδριο, παρουσίασαν έρευνα, την οποία εκπόνησαν στα πλαίσια του LUCIDE. Στην συγκεκριμένη έρευνα καταγράφηκε η κατάσταση αναφορικά με την πολυγλωσσία-πολυπολιτισμικότητα στην πόλη και  την πολιτική που ακολουθείται από το Δήμο τόσο ως προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς-μετανάστες , όσο και ως προς τη διευκόλυνσή τους στην καθημερινότητα. Στο δίκτυο συμμετείχαν 14 φορείς από Ε.Ε., μεταξύ των οποίων ο Δήμος Αγίων και δυο από Τρίτες Χώρες.


Περισσότερες πληροφορίες στο www.urbanlanguages.eu.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ «ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΩΞΙΜΟ 4 ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Μαζική και μαχητική  ήταν η παρουσία των κατοίκων της περιοχής γύρω από την πλατεία «Σαλίγκαρου» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, απαιτώντας από αυτό να πάρει απόφαση για κάθε ενέργεια, προκειμένου να αποκαθηλωθούν οι κεραίες που σκορπούν την λευχαιμία και το θάνατο. Απαίτησαν να δεσμευτεί το δημοτικό συμβούλιο, ότι σε διάστημα ενός μηνός από την απόφασή του, να έχουν αποκαθηλωθεί οι κεραίες
Δείτε video από την παρέμβαση των κατοίκων
Η παρέμβαση αυτή, των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν συνέχεια δύο προηγούμενων αγωνιστικών μαζικών συγκεντρώσεων στον χώρο που έχουν τοποθετηθεί οι κεραίες.
Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων από την πρώτη στιγμή. Βοήθησε στην οργάνωση των κινητοποιήσεων και συμμετείχε με όλες της τις δυνάμεις δείχνοντας έμπρακτα την συμπαράσταση της.
Στις τοποθετήσεις ανέδειξε την ασύδοτη δράση των εταιρειών στις γειτονιές μας, που είναι αποτέλεσμα των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων του καπιταλιστικού συστήματος και στοχεύουν την πλήρη υποταγή μας στις «αξίες» της ελεύθερης αγοράς, του ανταγωνισμού και των κερδών για τις επιχειρήσεις. 
Σε αντίθεση με το κριτήριο του κέρδους και της ζημιάς των εταιρειών που θέλουν να μας επιβάλλουν για το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, το χώρο που ζει, τις συνθήκες και τους όρους που εργάζεται, τον αέρα που αναπνέει, τις θάλασσες που κολυμπά, το περιβάλλον και τις πόλεις που ζει εμείς λέμε ότι πρέπει να προταχθεί η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Αντιστεκόμαστε στις πολιτικές που νομοθετώντας κάνουν την παρανομία νόμο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα, την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, όπου το βασικό νομικό εργαλείο των κινημάτων τα τελευταία χρόνια ήταν οι πολεοδομικές παραβάσεις των ακινήτων και σ’ αυτές έβαλε όριο μέγιστης παρανομίας.
ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ
Γι’ αυτό, τονίσαμε ότι, από την ενασχόληση και την εμπειρία μας, όλα αυτά τα χρόνια από τις επιτροπές αγώνα στο Καματερό για το κατέβασμα των κεραιών, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι οι δυναμικές κινητοποιήσεις των κατοίκων.
Ακόμη, πως δεν είναι ζήτημα μιας γειτονιάς, αλλά, όλου του εργαζόμενου λαού, γιατί σήμερα είναι σ’ αυτή την γειτονιά, αύριο στην δίπλα. Είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να στραφούμε και ενάντια σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να ασυδοτούν ΝΟΜΙΜΑ!
Στο Δημοτικό συμβούλιο στηρίξαμε το ψήφισμα των κατοίκων και την απαίτησή τους να δεσμευτεί το δημοτικό συμβούλιο πως θα κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε χωρίς καμιά καθυστέρηση το πολύ σε ένα μήνα να έχουν φύγει οι κεραίες  με κάθε τρόπο.

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Βροντερό «OXI» στο ερωτηματολόγιο ΦΟΥΧΤΕΛ απο την Αλληλεγγύη η δύναμη μας!


oxi allileggiy

Βροντερό «Όχι», είπε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, (Δεν ψήφισαν η Λαική Συσπείρωση και η Ανυπότακτη Πόλη) στην προκλητική και απαράδεκτη «αποστολή ερωτηματολογίου» από τον «ταμία» της Μέρκελ στην Ελλάδα, Γιόακιμ Φούχτελ για την «καταγραφή» όλων των οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων του δήμου μας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Αλληλλεγγύης» σε ψήφισμα που κατέθεσαν στο ΔΣ τονίζουν:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ"
Με την τελευταία πρωτοβουλία της, η «Ελληνογερμανική Συμμαχία» και ο εκπρόσωπος της Μέρκελ, Γ. Φούχτελ, απέδειξαν τον πραγματικό τους ρόλο, που δεν είναι άλλος από αυτόν της προώθησης μεγάλων ιδιωτικών γερμανικών συμφερόντων.
Με απροκάλυπτο τρόπο, ζητούν από τους αιρετούς Δημάρχους και Περιφερειάρχες μια πλήρη απογραφή για τα πάντα : Για τα γεωμορφοπολιτικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τις υποδομές, την πολιτιστική δραστηριότητα την διαχείριση των απορριμμάτων.
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι η νέα μεγάλη μπίζνα από την οποία προσδοκούν τεράστια κέρδη που θα προέλθουν από τα δυσβάστακτα δημοτικά τέλη που υποχρεωτικά θα εκτιναχτούν.
Με την πρωτοβουλία αυτή η Γερμανική κυβέρνηση προσβάλλει βαθύτατα την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αυτονομία της. Το Γερμανικό κεφάλαιο και η κυβέρνηση Μέρκελ αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως προτεκτοράτο που μπορούν σε αυτό να αγοράσουν τα πάντα σε τιμή ευκαιρίας .
Το ερωτηματολόγιο Φούχτελ αποτυπώνει την άποψη των συμφερόντων εγχώριων και ξένων, για τη θέση και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εποχή των μνημονίων . Σύμφωνα με την δική τους λογική, οι δήμοι και οι περιφέρειες το μόνο έργο που μπορούν να επιτελέσουν είναι εκείνο των κάθε είδους “διευκολύνσεων” προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα οι καταστροφικές πολιτικές λιτότητας που διαλύουν την κοινωνία.
Μόνο μία μπορεί να είναι η απάντηση των πολιτών και των αιρετών Δημάρχων και Περιφερειαρχών : Η υπεράσπιση με κάθε τρόπο του δημόσιου χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
Δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά στην υπηρεσία των πολιτών και όχι του διεθνούς και Ελληνικού κεφαλαίου.
Το ερωτηματολόγιο αυτό, όχι μόνο δεν πρέπει να απαντηθεί , αλλά θα πρέπει να επιστραφεί ως απαράδεκτο .

http://www.allhleggyi.gr/vrontero-oxi-sto-erotimatologio-fouchtel-apo-tin-allilengii/

Το Πάρκο Τρίτση στον ΑΣΔΑ τα ερωτηματικά πολλά!


Των: Θοδωρή Κουτσοθεοδωρή και Νίκου Σακούτη
parko tritsi final
 Το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης ιδρύθηκε ως πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Για να διατηρήσει και να αναβαθμίσει αυτόν τον χαρακτήρα, είναι απαραίτητη η προστασία του από εκποιήσεις γης και χρήσεων, η χρηματοδότησή του και η στελέχωσή του με ικανό αριθμό προσωπικού και η εκπόνηση επιστημονικά έγκυρου σχεδιασμού.
Αντί αυτής της κατεύθυνσης, το πάρκο έχει αφεθεί στην εγκατάλειψη.
  • Ο φορέας διαχείρισης στον οποίο είχε περιέλθει δεν ήταν αποκλειστικής ευθύνης για το Πάρκο και δεν κατόρθωσε να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση.
  • Η κρατική χρηματοδότηση ήταν σταδιακά μειούμενη έως και μηδαμινή, ενώ ανεπαρκής ήταν και ο αριθμός του προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης. Επιπλέον, δεν έχει γίνει ποτέ οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός, ούτε διαχειριστικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης για τα πεπραγμένα των προηγούμενων διοικήσεων.
  • Έχει καταστραφεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, λόγω απουσίας στοιχειώδους φύλαξης του χώρου και σχεδόν ανύπαρκτης, ενώ υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τροφοδοσίας.
  • Τα όρια του πάρκου παρέμειναν ασαφή δίνοντας χώρο σε καταπατήσεις.

Σήμερα (18/9/2014), η κυβέρνηση καταθέτει fast-truck νομοθετική ρύθμιση που αναθέτει την ιδιοκτησία και διαχείρηση του πάρκου στον ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας).
Η επιλογή να δοθεί ένα τέτοιος χώρος πρασίνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μοιάζει να αποτελεί δικαίωση των αιτημάτων περί απόδοσης ελεύθερων χώρων στον θεσμό που είναι πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή στην αυτοδιοίκηση. Πρόκειται όμως για κάτι τέτοιο;
Γιατί στον ΑΣΔΑ;
Για να απαντήσει κανείς στο παραπάνω ερώτημα, θα έπρεπε να εξετάσει τι είναι ο φορέας που επιλέγεται (ο ΑΣΔΑ). Είναι Σύνδεσμος των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, μιας περιοχής με ενιαία χωρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, με σκοπό τη συνεργασία των Δήμων για διαδημοτικά ζητήματα που αφορούν όλη την περιοχή. Ιδρύθηκε σε περίοδο που δεν υπήρχε Ββαθμια αυτοδιοίκηση με αναφορά στην περιοχή (η Νομαρχία Αθηνών ήταν πολύ ευρύτερη) και επίσης δεν ήταν αιρετή, αλλά κυβερνητικά ορισμένη. Έτσι, η σύναψη τέτοιου συνδέσμου έδινε τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης συνεργασίας και με μεγαλύτερη εγγύτητα στον πολίτη σε σχέση με τη Νομαρχία.
Σήμερα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αιρετός και η Δυτική Αθήνα αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Ο ΑΣΔΑ πρέπει να έχει και σήμερα ρόλο υποβοηθητικό και συνεργατικό με την Περιφέρεια και τους Δήμους, αλλά δεν έχει την ίδια σημασία που είχε στην περίοδο ίδρυσής του, ούτε έχει τον ίδιο βαθμό νομιμοποίησης, ελέγχου και εγγύτητας στον πολίτη σε σχέση με τους 2 αιρετούς βαθμούς Τ.Α. Σημειώνεται ότι ο ΑΣΔΑ ελέγχεται σχεδόν αποκλειστικά από τις διοικήσεις των Δήμων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής άλλων απόψεων, όπως γίνεται στα εκλεγμένα αντιπροσωπευτικά δημοτικά συμβούλια.
Προκύπτουν λοιπόν ερωτηματικά από την επιλογή του ΑΣΔΑ ως φορέα κυριότητας και διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στον «Καλλικράτη» (τον νόμο που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης) αναφέρεται ρητά ότι «η διαχείρηση μητροπολιτικού χαρακτήρα πάρκων και των υπερτοπικών χώρων πρασίνου είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης». Γιατί εξαιρέθηκε λοιπόν η Περιφέρειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας από τη διαχείρηση, αλλά έστω και από την διαβούλευση των φορέων γι’ αυτό το ζήτημα; Αν αναλογιστεί κανείς τους πολιτικούς συσχετισμούς στην αυτοδιοίκηση και τη λογική με την οποία νομοθετεί αυτή η Κυβέρνηση, μπορεί κανείς να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Τι άλλο προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση;
Σε σχέση με τη χρηματοδότηση δίνει τη αόριστη δυνατότητα να καταβάλλονται στον ΑΣΔΑ πόροι από το πράσινο ταμείο για 5 όμως χρόνια, χωρίς να διασφαλίζει τους πόρους, ούτε το ύψος της χρηματοδότησης και κυρίως χωρίς να καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης μετά το πέρας της πενταετίας. Επιπλέον δεν ρυθμίζει τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί στην προηγούμενη περίοδο εγκατάλειψης του Πάρκου. Αν όμως προσέξει κανείς υποψιασμένος, αποκαλύπτεται η κυβερνητική πρόθεση, αφού αναφέρεται ρητά σε εκμετάλλευση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Πάρκου.
Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας τακτικής μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση χωρίς τη μεταφορά αντίστοιχων πόρων, το αντίθετο. Οι πόροι της αυτοδιοίκησης μειώνονται με σαφή κατεύθυνση την εκχώρηση λειτουργιών της αυτοδιοίκησης στον ιδιωτικό τομέα. Ο τρόπος που εκχωρείται το Πάρκο Τρίτση στην Αυτοδιοίκηση σήμερα δείχνει πως είναι μέρος αυτού του συνολικού κυβερνητικού σχεδιασμού.
Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από σαφές ότι η έλλειψη χρηματοδότησης οδηγεί σε ανεξέλεγκτη και οικονομικά γκρίζα εμπορευματοποίηση μετατρέποντας το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε πολυχώρο καφετεριών και Πάρκο Καταναλωτικής Ευαισθητοποίησης.

Τι πρέπει να γίνει;
Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας (υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ) μόνο για τη διαχείριση του πάρκου με συμμετοχή στη διοίκηση του, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι Ιλίου και Αγ.Αναργύρων – Καματερού, ΑΣΔΑ, Περιφέρεια Αττικής), επιστημονικών φορέων (ΕΜΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Yπ. Παιδείας), των συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο και φορέων κοινωνικού ελέγχου της περιοχής.
Να εξασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό και να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων.
Να λειτουργεί ως πόλος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής υψηλού πρασίνου, έξω από εμπορικές λογικές ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι χρήσεις να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να μην προχωρήσει σε επιπλέoν εμπορευματοποίηση. Να εστιαστεί η δραστηριοποίηση του φορέα διαχείρισης σε οργάνωση δραστηριοτήτων που συνάδουν με τον σκοπό της ίδρυσης του Πάρκου που δεν είναι άλλος από αυτόν της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

http://www.allhleggyi.gr/to-parko-tritsi-ston-asda-ta-erotimatika-polla/

Πολιτιστική αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Καματερού…Ποιός συμφώνησε για την παραχώρηση του χώρου;


paranomo adeia 7 dimotikoΕΒΔΟΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Η Πρωτοβουλία της εκδήλωσης είναι στα πλαίσια της Πολιστικής Αναβάθμισης του συγκεκριμενου Δημοτικού;

 

Ποιός συμφώνησε για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου;

 

Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Θα το διερευνήσουμε και θα επανέλθουμε σύντομα…….ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ»

ΟΧΙ στο ερωτηματολόγιο Φούχτελ – ΟΧΙ στις πολιτικές παράδοσης και υποταγής των δήμων στην Ε.Ε.

Η Ανυπότακτη Πόλη καταγγέλλει την άνευ
προηγουμένου επιχείρηση φακελώματος όχι μόνο της περιουσίας της Περιφέρειας και των Δήμων, αλλά και όλων των υποδομών που διαθέτουν, από την περιβόητη «Ελληνογερμανική Συμμαχία», η οποία έχει επικεφαλής τον Γερμανό υφυπουργό Εργασίας Φούχτελ και συνεργάτες την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ.
Όλοι οι δήμαρχοι και όλες οι Περιφερειακές αρχές οφείλουν να αρνηθούν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια εκχωρώντας στοιχεία που αφορούν τη δημόσια περιουσία, ως ελάχιστη συμβολική κίνηση.

Το ερωτηματολόγιο Φούχτελ εισήχθη στο δημοτικό συμβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για συζήτηση, ως έκτακτο θέμα, στη συνεδρίαση της 16/9/2014, μετά από πρόταση της δημοτικής παράταξης «Αλληλεγγύη», η οποία κα κατέθεσε σχετικό σχέδιο ψηφίσματος.
Κατά τη συζήτηση η δημοτική σύμβουλος της «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» Γεωργία Νίκα,  κατήγγειλε την Ε.Ε. και τα «επιχειρηματικά» της σχέδια, τα οποία με τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, στόχο έχουν να παραδώσουν κάθε φυσικό πόρο (όπως λέει ο λαός μας «γη και ύδωρ») μέσω των δήμων και των περιφερειών, καθώς επίσης να εμπορευματοποιήσουν κάθε κοινωνικό αγαθό υγεία, παιδεία, αθλητισμό, κοινωνική πρόνοια κ.α. με βασική τους επιδίωξη  να εξασφαλίσουν ότι ακόμη και τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ (που τα παρουσιάζουν ως δήθεν …«παροχές» προς τον ελληνικό λαό) θα μπουν απευθείας στις τσέπες Γερμανικών και Ελληνικών ολιγαρχών.
Ταυτόχρονα, όμως αποκάλυψε πως ο Φούχτελ δεν είναι ο μόνος που κινείται σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) που παρουσίασε στις 8/09/14 για διαβούλευση το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για την δυτική Αθήνα, όπου ανήκει και ο δήμος μας και που κεντρικό χαρακτηριστικό του είχε την επιχειρηματική δραστηριότητα, στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τα κοινωνικά αγαθά  με κατεύθυνση την συνεργασία δήμων και επιχειρήσεων με αντίστοιχους αδελφούς δήμους της Γερμανίας και της Ε.Ε. και επιχειρηματικών ομίλων της Ε.Ε. Μία από τις κατευθύνσεις του είναι το χαμηλό κόστος εργασίας με κατεύθυνση την  δωρεάν «κοινωφελή εργασία».
Όλοι, μαζί και χώρια, «εργάζονται» για την παράδοση των πόλεων μας στο σφαγείο της Ε.Ε. του κεφαλαίου, για σχέσεις εργασίας όπου οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν ως σκλάβοι, προκειμένου να επιτελεστεί η δικιά τους προτεραιότητα που είναι η αποκόμιση κερδών για το κεφάλαιο.
Σε σχέση με το σχέδιο ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, «Αλληλεγγύη», η «Ανυπότακτη Πόλη» διαφοροποιήθηκε και δεν το ψήφισε γιατί το περιεχόμενο του ψηφίσματος επικεντρώθηκε στον Φούχτελ και μόνο, όπου ο καθένας γνωρίζει ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο και τυχαίο πρόσωπο των γερμανικών συμφερόντων και μόνο, αλλά, έχει αναλάβει ρόλο γκαουλάιτερ για να προωθήσει τα σχέδια της λυκοσυμμαχίας της Ε.Ε. όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει το γερμανικό κεφάλαιο. Όσον αφορά την ανάρτηση της "Αλληλεγγύης"στο blog της, με την  ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΉ ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ και διαστρέβλωση της θέσης της Ανυπότακτης Πόλης {αναφέροντας , ότι η παράταξη μας δεν ψήφισε "όχι" στο ερωτηματολόγιο και αφήνει να εννοηθεί ότι είμασταν υπέρ των απαιτήσεων του Φούχτελ} δεν θα το σχολιάσουμε καν.
Στο ψήφισμα αυτό της «Αλληλεγγύης» αποκρύβονται τα σχέδια της κυβέρνησης και της  Ε.Ε. για τους δήμους και τις περιφέρειες, τις επιλογές για τα απορρίμματα, τις υποδομές  και πολλά άλλα. Σαν δημοτικές πολιτικές συλλογικότητες οφείλουμε να δίνουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις στην κοινωνία και όχι μόνον να κάνουμε λαϊκισμό με ψηφίσματα ρηχά και προσωποποιημένα που δεν αγγίζουν στο ελάχιστο την «καρδιά του κήτους», δηλαδή, την Ε.Ε. των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά στέκονται μόνο στα αποτελέσματα. Με αυτές τις πολιτικές θέσεις, αποκτάς πολύ εύκολα ετερόκλητους  συμμάχους και δίνεις συγχωροχάρτια σε αυτούς, που χθες και σήμερα και αύριο, εφάρμοσαν, εφαρμόζουν και θα εφαρμόσουν αυτή την πολιτική της καταστροφής ενάντια στα συμφέροντα του  λαού της Πόλη μας. Γι’ αυτό και το ψήφισμα της «Αλληλεγγύης» το δέχτηκαν «ασυζητητί» όχι μόνον ο δήμαρχος Ν. Σαράντης και η πλειοψηφία του, αλλά, η παράραξη Νταηλάκη και Παϊσόπουλου.
Εν κατακλείδι δεν γίνεται να βλέπεις το δέντρο και να μην βλέπεις το δάσος, που στην προκειμένη περίπτωση το δέντρο είναι ο Φούχτελ και το δάσος η Ε.Ε., που στα πλαίσια αυτής της πολιτικής κινείται η γερμανική κυβέρνηση .

Γι’ αυτό, η παράταξή μας, η «Ανυπότακτη Πόλη» ζήτησε να σταλεί πίσω το ερωτηματολόγιο του κάθε Φούχτελ, όποτε και εάν έρθει, και να καταδικαστεί η πολιτική της Ε.Ε., που μέσα στους σχεδιασμούς εντάσσεται και το ερωτηματολόγιο Φούχτελ .

Χωρίς να έχουμε καμιά ψευδαίσθηση για τις θέσεις και τα όρια του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι σε κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ, καταθέσαμε ως παράταξη τη δική μας άποψη και στρέφουμε το βλέμμα μας και τη δράση μας στους πραγματικούς  αγώνες, τους αγώνες των τοπικών κινημάτων και των εργαζόμενων, που αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να ακυρώσουν κάθε προσπάθεια ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου και υφαρπαγής του από το κεφάλαιο και τους δανειστές.

Δημόσιο: και στο ... βάθος απολύσεις για τους υπαλλήλους των Δήμων – 6.500 θα φύγουν ως το τέλος του χρόνου

Με απεργία και καταλήψεις δημαρχείων απαντούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους
Στα άκρα η κόντρα της κυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ
Τι θα γίνει και ποιοι κινδυνεύουν με απόλυση εκτός από τους επίορκους

Στα άκρα αναμένεται να φτάσει η κόντρα μεταξύ Κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά στο θέμα των 6.500 απολύσεων που πρέπει να γίνουν ως το τέλος του χρόνου.
Ένα μεγάλο μέρος από αυτές θα προέλθουν από τους δήμους και κάπου εδώ ξεκινάει η κόντρα.

Η Κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική κάλυψη στο αντάρτικο των 19 δημάρχων που εκλέχτηκαν με ψηφοδέλτια της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μιλά για συνδρομή σε παρανομία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του απαντά πως οι επίορκοι, όπως επικαλείται η κυβέρνηση, μπορούν να εντοπιστούν και με έναν απλό έλεγχο από τον ΑΣΕΠ δεν χρειάζεται απογραφή και αξιολόγηση των υπαλλήλων.


Υπάρχει κρυφή ατζέντα απολύσεων

Στην Κουμουνδούρου βλέπουν τους αριθμούς των απολύσεων και μιλούν για κρυφή ατζέντα απολύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Από τις 6.500 απολύσεις που πρέπει να γίνουν το ποσοστό εκείνων που θα προκύψουν από τις τάξεις των επίορκων, δηλαδή όσων διαθέτουν πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά, θα είναι μικρό και έτσι μένει ένα μεγάλο μέρος να καλυφθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν κανονικά και χωρίς παρανομίες επί ολόκληρες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης οι επίορκοι δεν θα ξεπεράσουν τους 1.00.
Κάπως έτσι μιλάμε για επιπλέον 5.500 απολύσεις. Μεγάλο μέρος από αυτούς θα προέλθει από τις τάξεις των υπαλλήλων που ήδη βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, αλλά και πάλι ο αριθμός φαίνεται ότι δεν καλύπτεται.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αρκετών στελεχών των περιφερειών και των δήμων υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να φτάνει ακόμη και τις 2.000 άτομα που θα πρέπει να καλυφθεί από τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όλα αυτά μάλιστα μέσα σε ένα περιθώριο περίπου τριών μηνών κατ' απαίτηση της τρόικας.


 http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=335483&catid=3

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Γολγοθάς του Γ10

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!
Αφορά ένα πολύ σημαντικό αριθμό από τους συμπολίτες μας.
Διάβασα στο έγκυρο το blog ''agioi anargyroi-kamatero news'',για τις αλλαγές που θα γίνουν από τον Οκτώβριο στα δρομολόγια των λεωφορείων της περιοχής μας.
Σύμφωνα με την είδηση αυτή το λεωφορείο Γ10 (Πλατεία Βάθης-Ανάκασα)θα κάνει τέρμα στα Κάτω Πατήσια!!!
Δεν ξέρω ποιος νοσηρός εγκέφαλος είχε αυτή τη φαεινή ιδέα που στην πράξη  σημαίνει ότι όποιος θέλει να πάει στη δουλειά του με το μετρό θα πρέπει ή να κατεβεί στις τρεις Γέφυρες και να πάρει ως την Αττική άλλο λεωφορείο(!!!)ή να περπατήσει από το τέρμα καμμιά τρακοσαριά μέτρα ως το σταθμό ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια να πάρει τον ηλεκτρικό ως την Αττική για να πάρει το Μετρό!!!!!
Ο ίδιος Γολγοθάς τον περιμένει και στην επιστροφή αφού από το σταθμό Αττική θα πάρει λεωφορείο ως τις Τρεις Γέφυρες για να περιμένει εκεί το Γ10!!!
Δεν ξέρω πόσοι από τους Δημοτικούς μας Σύμβουλους χρησιμοποιουν το λεωφορείο είναι όμως ξεκάθαρο ότι η αλλαγή αυτή θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα σε μια ήδη αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή που οι ταλαίπωροι εργαζόμενοι θα πρέπει να ξεκινούν κανένα μισάωρο νωρίτερα για τη δουλεια τους και να περιμένουν άλλο τόσο για την επιστροφή.
Πιστεύω ότι αν το διαδώσουμε και αν κάποιοι ενδιαφερθούν πραγματικά ίσως καταφέρουμε να πετύχουμε είτε την ακύρωση αυτής της απόφασης είτε να τερματίζει το Γ10 στην πλατεία Αττικης όπως και οι περισσότερες γραμμές.Ελπίζω κάποιοι να ενδιαφερθούν και να σωθούν οι συμπολίτες μας απ΄αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία!!!
 
Ο αναγνώστης Θοδωρής Β.

ΑΙΤΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣΣε κτίριο επί της λεωφόρου Δημοκρατίας , στο ύψος της οδού Κομοτηνής, τοποθετήθηκε μέσα στον Αύγουστο κεραία κινητής τηλεφωνίας.
Η κεραία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον 5ο βρεφονηπιακό σταθμό, το 12ο νηπιαγωγείο, το 8ο δημοτικό σχολείο, το 4ο γυμνάσιο και την παιδική χαρά στην πλατεία Σαλίγκαρου, γεγονός που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη των μικρών παιδιών.
Είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει άμεσα η λειτουργία της κεραίας και να απομακρυνθεί από το σημείο.
Ζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα να συζητηθεί ως τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.