Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Ντινόπουλος: Δεν προβλέπονται απολύσεις εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση

«Δεν προβλέπονται απολύσεις εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο νέος υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος. 
Μάλιστα, όπως τόνισε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα της Πάτρας, «Πελοπόννησος της Κυριακής», προβλέπονται δύο χιλιάδες μετακινήσεις υπαλλήλων από δήμο σε δήμο ή από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλά μόνο με τη θέλησή τους.
«Ήδη», υπογραμμίζει ο υπουργός Εσωτερικών,«περίπου χίλιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση αυτού του προγράμματος στην πρώτη φάση και τώρα εργάζονται στο δήμο της αρεσκείας τους, με νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει ρητώς ότι δεν πρόκειται να μπουν ποτέ ξανά σε διαθεσιμότητα».
Επίσης, ανέφερε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και πως αναζητούνται πόροι, για να μη μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. 
Ακόμη, ως γιός στρατιωτικού, τόνισε ότι συμφωνεί με την οικονομική αποκατάσταση των ένστολων και πρόσθεσε ότι καθώς χαλαρώνει ο βρόγχος των δανειακών υποχρεώσεων, η κυβέρνηση πρέπει να ασκήσει κοινωνική πολιτική.

Προσλήψεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας (ΥΕ) και δύο (2) οδηγούς απορριμματοφόρων για εργασία οκτώ (8) μηνών.
O ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑ (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού  που..
εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα.
100 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Άγιοι Ανάργυροι ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2102 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Άγιοι Ανάργυροι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 8
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2132023671).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. 
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΟ Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και την Τρίτη 1 Ιουλίου με την ευκαιρία της τοπικής εορτής των πολιούχων Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014
§           20.00: 3ο Μουσικό Φεστιβάλ μαθητικών και νεανικών συγκροτημάτων (κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων).
§           21.00: Ιερά παράκληση στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων.
§           23.00: Ιερά Αγρυπνία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων.

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014
§           07.00: Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων.
§           19.00: Προσέλευση και παράταξη της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
§           19.30: Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων.
§           19.40: Προσέλευση Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και επισήμων στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων.
§           20.00: Λιτανεία Αγίων λειψάνων και Ιερής Εικόνας των Αγίων Αναργύρων.
§           21.00: Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια από χορευτικά τμήματα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμοί & Παιδείας και τους Εθνικοτοπικούς συλλόγους Ηπειρωτών Καματερού και Αγίων Αναργύρων, Πελοποννησίων Καματερού, Κρητών Αγίων Αναργύρων (κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων).
§           21.30:  Ιερά παράκληση στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων.

ΧΩΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στο 18ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ενσωματωμένη εικόνα 1
Κοντεύουν οι μέρες για το 18ο Αντιρατσιστικό φεστιβάλ! 
Φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, στις 4, 5 και 6 Ιουλίου.

Η αλληλεγγύη θα είναι παρούσα σε ειδικό θεματικό χώρο, όπου θα συναντηθούν οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, τα κοινωνικά ιατρεία 
και οι συνεταιρισμοί. 
  • Στον ίδιο χώρο θα γίνουν και δύο συνελεύσεις-συζητήσεις
  • Συγκεντρώνουμε τρόφιμα και φάρμακα για τις δομές.
  • Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο 210-38.01.921

Πρόγραμμα «Αλληλεγγύης η δύναμη μας» για την ερχόμενη εβδομάδα

prosklisi me nea epoxi glenti

Την εβδομάδα που μας έρχεται δεν ξεχνάμε την 1/07/14 στις 20.00 στο Συντριβάνι του Πάρκου συνεδριάζει η Επιτροπή Σωτηρίας του Πάρκου για συντονισμό των επόμενων δράσεων και στις 2/07/14 το γλεντάκι της.. «Αλληλεγγύη η δύναμη μας» στον Πευκώνα Αγ. Αναργύρων (έναντι δημαρχείου) στις 20.30μμ. Με λαικορεμπέτικη κομπανία, καλό μεζέ, κρασί και μπύρα και πάνω απο όλα καλή παρέα.

ΠΗΓΗ:http://www.allhleggyi.gr/

Μαθητές μαχαιρώθηκαν σε σχολείο στο Καματερό

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν σε συμπλοκή το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το 1ο ΕΠΑλ Καματερού.

Στη συμπλοκή συμμετείχαν δύο Αλβανοί μαθητές, ηλικίας 17 και 19 ετών, και τρεις Έλληνες, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών.


Ο καυγάς ξεκίνησε πιθανότατα για μία κοπέλα, σύμφωνα με την αστυνομία.


Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής κάποιος από τους Αλβανούς τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, δύο από τους Έλληνες μαθητές οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.


Οι δύο Αλβανοί συνελήφθησαν και βρίσκονται μαζί με τον τρίτο Έλληνα στο αστυνομικό τμήμα Καματερού, όπου διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση. 
 

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Αντί πράσινου, parking γίνονται οι καταργημένες γραμμές ΣΠΑΠ στην κεντρική Πλ. Αγ. Αναργύρων

Με μικρές, προσεκτικές, αλλά στοχο-προσηλωμένες κινήσεις η δημοτική αρχή, λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή της, συνεχίζει να «εξυπηρετεί» τα συμφέροντα ολίγων επιχειρηματιών και να αδιαφορεί για το περιβάλλον και την ποιότητας της ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα των περίοικων της κεντρικής πλατείας των Αγίων Αναργύρων.
Το «έργο» της αυτή την φορά η δημιουργία χώρου στάθμευσης (parking) στις καταργημένες γραμμές ΣΠΑΠ, κοντά στην κεντρική πλατεία, ένθεν και ένθεν της οδού Αγίων Αναργύρων στην συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι «ανακυκλωμένη άσφαλτος» με την οποία θα καλυφθούν τα χαλίκια και οι σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει προηγηθεί η κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους της πλατείας από ιδιώτη. στο πάλαι ποτέ δημοτικό αναψυκτήριο καθώς και η κατάληψη των πεζοδρομίων επί του ανατολικού τμήματος της πλατείας από τραπεζοκαθίσματα των απέναντι καταστημάτων.
Αυτά τα δύο «έργα», σαφέστατα, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, συνδέονται άμεσα. Οι επισκέπτες των διαφόρων μαγαζιών θέλουν και το parking τους. Η υπηρεσία περιβάλλοντος έσπευσε να εκτελέσει τις εργασίες γι’ αυτό, αφού πρώτα είχε φροντίσει μεθοδικά την εγκατάλειψη των γραμμών και των γύρων χώρων που είχαν γεμίσει με διάφορες «ακαθαρσίες».
Επιχειρήσαμε να μάθουμε με ποιανού εντολή ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες, αν υπάρχει απόφαση, μελέτη ή κάτι σχετικό αλλά απάντηση δεν πήραμε. Όπως δεν καταλάβαμε ποια είναι η «μεγάλη σημασία» αυτής της παρέμβασης, όπως διαβάσαμε σε σχετικό blog αντιδημάρχου.
Ταπεινή γνώμη μας είναι ότι ο χώρος που απελευθερώθηκε με την κατάργηση της γραμμής Πελοποννήσου από τον Πευκώνα μέχρι την πλατεία στην κεντρική μας πλατεία είναι πολύ σημαντικός και θα μπορούσε να γίνει πράσινο. Το parking λειτουργεί στην αντίθετη κατεύθυνση και εάν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν αυτές οι εργασίες. Εκτός, αν ξεπληρώνονται «προεκλογικά γραμμάτια», εκτός αν υπάρχουν άλλα σχέδια (κρυφά) για την «αξιοποίηση» της περιοχής που συνδέονται άμεσα με τον σταθμό και το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ.
 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού διοργανώνει συναυλία το Σάββατο 28 Ιουνίου
Η συναυλία, στην οποία συμμετέχουν μαθητές των τάξεων Μουσικοκινητικής αγωγής (C. Orff), πιάνου, αρμόνιου, βιολιού, φωνητικής, χορωδίας και κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Καματερού, θα πραγματοποιηθεί στο Κινηματοθέατρο “ΜΕΛΙΝΑ” στις 20:00 (Λ. Φυλής 165).

Έρχονται προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στους παιδικούς σταθμούς – Αλλιώς μπαίνει «λουκέτο»

Μόνο με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς θα μπορέσουν αυτοί να λειτουργήσουν κανονικά. Αυτό υποστήριξε κατά τη διάρκεια σημερινής άτυπης συνάντησης με τους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.
Αιτιολόγησε ,δε, την πρότασή του, λέγοντας ότι περίπου το 70% της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η οποία θα συρρικνωθεί δραματικά από το 2015, αφορά μισθολογικό κόστος.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι υπάρχει ο εξής προγραμματισμός προσλήψεων: 1.152 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου από τους ΚΑΠ, 4.000- 4.500 εργαζόμενοι από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και 799 μόνιμες θέσεις αορίστου χρόνου για το υπουργείο Εσωτερικών, το 2014. Αντίστοιχο αριθμό μόνιμων θέσεων- περίπου 700- θα έχει το υπουργείο Εσωτερικών και τα επόμενα χρόνια.
Ήδη έχουν εγκριθεί ή κατανεμηθεί 245 θέσεις και ο υφυπουργός Εσωτερικών προτείνει για τις υπόλοιπες θέσεις να δοθεί προτεραιότητα στο επιστημονικό προσωπικό των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
Παράλληλα, ο κ. Ντόλιος επανάλαβε ότι έχουν εξασφαλιστεί  122- 130 εκατ. ευρώ για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και αναζητούνται τα υπόλοιπα προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό των 180 εκατ. ευρώ που είναι απαραίτητα για τα 72.000 περίπου παιδιά που εξυπηρετήθηκαν τη σχολική χρονιά 2013- 2014.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες προτεραιότητες του ΥΠΕΣ, είπε ότι αφορούν:
-Τη θέρμανση των σχολείων: Στόχος είναι η έγκαιρη εξασφάλιση των 21 εκατ. ευρώ από τουςΚΑΠ, προκειμένου να κατανεμηθούν και να ξεκινήσουν άμεσα οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια καυσίμων και
-Η μεταφορά των μαθητών: Πρόκειται άμεσα να κοινοποιηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα εξυπηρετούνται οι Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ξεκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά δεν έχουν ακόμη αναδείξει αναδόχους. Όπως είπε ο κ. Ντόλιος, από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας περίπου δέκα δεν έχουν ξεκινήσει διαγωνισμούς. Επιπλέον, ο υφυπουργός αποσαφήνισε ότι όσοι δεν ξεκινήσουν- στα χρονικά όρια που θέτει η ρύθμιση- τη διαπραγμάτευση για την ανάθεση της μεταφοράς μαθητών μέχρι την ανάδειξη αναδόχου, δεν θα πάρουν τελικά, χρήματα. Από τους υπολοίπους, όσοι δεν έχουν αναδείξει ακόμη αναδόχους- κάτι που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων- θα εξυπηρετηθούν μέχρι την ανάδειξη αναδόχου.

 http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/erxontai-prolipseis-monimon-ipallilon-stous-paidikous-stathmous-allios-bainei-louketo

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Αδιέξοδο για τους παιδικούς σταθμούς

Παραμένει το αδιέξοδο σχετικά με τη
χρηματοδότηση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) για την επόμενη χρονιά. Από την ικανοποιητική χρηματοδότηση του προγράμματος λείπουν δεκάδες εκατομμύρια, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των δήμων, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες με τους υφυπουργούς Εσωτερικών Γιώργο Ντόλιο και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Πλακιωτάκη. Εξασφαλισμένα 125 εκατ. ευρώ Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος, και Σίμος Δανιηλίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), υπάρχει φόβος να μείνουν εκτός παιδικών σταθμών χιλιάδες παιδιά (που φιλοξενούνταν της προηγούμενη χρονιά). Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, η κυβερνητική πλευρά παρουσίασε εξασφαλισμένα για το έτος 2014-2015 περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι είχαν διατεθεί περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Η απόκλιση αυτή θα οδηγήσει σε αποκλεισμό από τη δωρεάν φιλοξενία στους σταθμούς και στα κέντρα δεκάδων χιλιάδων παιδιών. 

 Πηγή: Καθημερινή  
 http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=12775#sthash.t5OTgTT8.dpuf

Πάρκο Τρίτση: Μαζικός αγώνας ενάντια στην εμπορευματοποίησή του

http://paratiritisagionanargyron.blogspot.gr/
Η Προσωρινή Επιτροπή Αγώνα που συγκροτήθηκε στη συγκέντρωση της περασμένης Κυριακής, καλεί κάθε νέο, άνεργο, εργαζόμενο, συνταξιούχο, κάθε φίλο και επισκέπτη του Πάρκου να συμμετάσχει στην ανοιχτή λαϊκή συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2014, στις 8 το βράδυ, σε συζήτηση ώστε να αποφασιστεί η οργάνωση του αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίησή του.
Παραλλήλως, το μεν ΚΚΕ προέβη σε παράσταση προς τον πρόεδρο του φορέα του Πάρκου, ο δε ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτές τους κατέθεσε ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων. (δείτε παρακάτω)
Η Ανακοίνωση της Προσωρινής Επιτροπής Αγώνα
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΗ, ΩΡΑ 8μ.μ., ΣΤΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ

Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το Πάρκο Τρίτση υποβαθμίζεται σκόπιμα, με στόχο να αποδεχτούμε κάποια στιγμή, όταν η κατάσταση φθάσει στο απροχώρητο, τη «λύση» που θα προσφέρουν κάποιοι ιδιώτες για τη «σωτηρία του». Η λύση του δεν θα είναι άλλη από την «αξιοποίησή» του προς όφελος κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων, που θα εξυπηρετηθούν μέσα από κάθε είδους εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο του Πάρκου.
Αυτές τις μέρες εξελίσσεται μία τέτοια προσπάθεια από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Πάρκου για εμπορευματοποίηση κομματιών του Πάρκου, με παραχώρηση σε ιδιώτες. Μετά από δυναμική και μαζική παρέμβαση κατοίκων της περιοχής και φίλων και επισκεπτών του Πάρκου, αποτράπηκε ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια η διοίκηση του οργανισμού προσπαθεί με αδιαφανείς διαδικασίες, να κάνει περαιτέρω διαγωνισμούς.
Εμείς οι κάτοικοι που πήραμε τις πρωτοβουλίες αντίδρασης, μαζευτήκαμε στις 15-6-14και δηλώσαμε την απόφασή μας, να μην επιτρέψουμε την εμπορευματοποίησή του και να διεκδικήσουμε την κρατική χρηματοδότησή του. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σωτηρία του Πάρκου, προκειμένου να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του και να είναι προσβάσιμο για όλο το λαό.
Καλούμε τους νέους, άνεργους, εργαζόμενους, συνταξιούχους κάθε φίλο και επισκέπτη του Πάρκου να συμμετάσχει στην ανοιχτή λαική συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2014, στις 8 το βράδυ, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, για την οργάνωση του αγώνα για:
ΑΜΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΤΟΥNΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

2 μέρες εκδηλώσεων στα χνάρια του Θερσίτη….


2 μέρες εκδηλώσεων στα χνάρια του Θερσίτη….

Ενάντια στους νέους 

εθνικισμούς και στο 

ιδεολόγημα της ανάπτυξης

Σάββατο 21/6/2014, 

19:00 *


Συζήτηση: οι νέοι εθνικισμοί 

στην Ευρώπη-Φρούριο και οι 

εθνικές αφηγήσεις στην 

εποχή της κρίσης


Προβολή: εικόνες από την 

εξέγερση στη Βοσνία


Κυριακή 22/6/2014, 19:00 *
Συζήτηση: το ιδεολόγημα της ανάπτυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης: η λεηλασία της φύσης επιταχύνεται
Ενημέρωση: από αγωνιζόμενους κατοίκους της Β.Α. Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού
Προβολή: video από τον αγώνα των κατοίκων, ενάντια στην ανάπλαση του Παπαστράτειου πάρκου στο Αγρίνιο
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία της Ελιάς του Πεισίστρατου στους Άγιους Ανάργυρους που βρίσκεται πίσω ακριβώς από την κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων (Πεισίστρατου και Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, Άγιοι Ανάργυροι)
* Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων θα ξεκινούν αυστηρά στις 20:00 και σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Θερσίτη
…στα χνάρια της άρνησης, της αμφισβήτησης, της ανυποταγής, της εξέγερσης

 

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣEIΣ ΚΚΕ για το ΠΑΡΚΟ "A.ΤΡΙΤΣΗΣ"

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής Υπόψη προέδρου κ. Μιχαλόπουλου 

Το προηγούμενο διάστημα καλέσατε σε 4 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπορικές χρήσεις μέσα στο Πάρκο Τρίτση με καταληκτικές ημερομηνίες στις 4 και 11/6. Κάτω από το βάρος της λαϊκής κινητοποίησης, μεταθέσατε την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και για τις 4 προκηρύξεις έως και 15/6. 
Μάλιστα σε ανακοίνωση σας σημειώνετε ότι οι φάκελοι θα ανοιχθούν παρουσία των ενδιαφερομένων μετά από ειδική πρόσκληση, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά. 
Η απόφαση σας να προχωρήσετε σε 4 νέες προκηρύξεις για εμπορικές χρήσεις μέσα στο Πάρκο είναι συνέχεια της διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας εμπορευματοποίησης του Πάρκου παράλληλα με την υποβάθμιση του. 
Το βασικό ζήτημα για το Πάρκο Τρίτση είναι η αποκλειστική, επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στον αντίποδα αυτής της ανάγκης είναι η στάση των διοικήσεων του Πάρκου διαχρονικά που υιοθετούν τη λογικής της ανταποδοτικότητας που οδηγεί σε ακόμα παραπέρα εμπορευματοποίηση. 
Το Πάρκο Τρίτση είναι ανάσα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής και του λεκανοπεδίου συνολικά και πρέπει να αποδοθεί στο λαό ως χώρος πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού με ελεύθερη και δωρεάν χρήση. 
Απαιτούμε να ακυρώσετε όλη τη διαδικασία για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπορικές χρήσεις. 

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΚΕ


Aντιπροσωπεία της Τομεακής Οργάνωσης Δυτικών Συνοικιών της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής κ.Μιχαλόπουλο στα γραφεία του Φορέα στο Πάρκο Α.Τρίτσης. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. και βουλευτής του κόμματος. Η αντιπροσωπεία έκφρασε την ανησυχία της για τις εξελίξεις στο Πάρκο γενικά και ειδικότερα για τις 4 πρόσφατες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπορικές χρήσεις στο πάρκο. Τόνισε ότι βασικό ζήτημα για το πάρκο είναι η αποκλειστική, σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος του Φορέα είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ακόμα και η μισθοδοσία των 4 μονίμων υπαλλήλων επαφίεται στα ενοίκια που εισπράττει ο Φορέας από εμπορικές χρήσεις. Ταυτόχρονα υπεραμύνθηκε των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της λογικής της παραχώρησης χώρων για εμπορικές χρήσεις ως μονόδρομο για την επιβίωση του πάρκου. Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ δήλωσε την κατηγορηματική της αντίθεση με την προσπάθεια παραπέρα εμπορευματοποίησης του πάρκου και κατέθεσε επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα με την οποία ζητάει να ακυρωθεί όλη η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ KKE πρoς ΣΑΡΑΝΤΗΑπό 1/9/2014 τα μέλη του νέου δημοτικού
 
συμβουλίου θα είναι 41 
από 33 που είναι 
σήμερα. 
Με αφορμή αυτήν την 
αλλαγή και κυρίως με 
βάση τη μέχρι τώρα 
εμπειρία από τις 
συνεδριάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου 
θεωρούμε ότι είναι 
επιβεβλημένο να λάβετε 
τα ακόλουθα μέτρα για 
να διασφαλισθεί στοιχειωδώς ο δημόσιος 
χαρακτήρας των συνεδριάσεων και να 
διευκολύνονται οι εκλεγμένοι στην άσκηση των 
καθηκόντων τους:
1) Δημιουργία επαρκούς χώρου με καθίσματα για 
τους δημότες.
2)Τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης που θα 
δίνει τη δυνατότητα λειτουργικής συζήτησης στο 
δημοτικό συμβούλιο και παρακολούθησης αυτής από 
τους δημότες.

3)Αύξηση των εδράνων για τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου με διατήρηση της σημερινής διάταξης 
τους (στρογγυλή τράπεζα).


ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σύλλογος ΠΕ Αγίων Αναργύρων: Ακυρώσαμε τα σεμινάρια της ντροπής

Σήμερα ενωμένοι καταφέραμε να ακυρώσουμε τα σεμινάρια της ντροπής. 
Έξω από την πόρτα του 11ου Δημοτικού σχολείου συναντηθήκαμε όλοι ως απεργοί. Μέλη των συλλόγων διδασκόντων από όλα τα σχολεία των Αγίων Αναργύρων και όλοι οι διευθυντές μέλη του συλλόγου μας οι οποίοι και δήλωσαν απεργοί.
 Η πόρτα αυτή μας ένωσε και δεν μας χώρισε γιατί βρεθήκαμε όλοι από την ίδια μεριά της, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, να υπερασπίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθημάτων μας. Με τη σημερινή μας στάση, υπερασπιστήκαμε το δημόσιο δωρεάν σχολείο απέναντι στο προωθούμενο σχολείο της αγοράς και των χορηγών . 
Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα κάθε παιδιού στη μόρφωση υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα μας να λεγόμαστε και να είμαστε Δάσκαλοι. Ο σύλλογός μας στέκει στο πλευρό όλων των διευθυντών -μελών του που συμμετείχαν στην απεργία που εξήγγειλε η Ομοσπονδία και καλεί όλα τα μέλη του να επιδείξουν την ίδια ομοψυχία και να αρθούν , αν χρειαστεί ,για μία ακόμα φορά στο ύψος της δημόσιας εκπαίδευσης .
Το Δ.Σ. του συλλόγου.

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού διοργανώνει παράσταση Κλασικού Χορού την Κυριακή 22 Ιουνίου.
Στην παράσταση που έχει τίτλο «Το κορίτσι που χόρευε με την καρδιά του»
συμμετέχουν μαθήτριες των τμημάτων του Οργανισμού.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο  Κινηματοθέατρο “ΜΕΛΙΝΑ” στις 20:00

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΑ, ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Εκφράζω την αντίθεσή στην πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ. 
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, το 15% των υπαλλήλων κάθε οργανικής μονάδας πρέπει υποχρεωτικά να λάβει αρνητική αξιολόγηση.
 Όμως η έννοια της αξιολόγησης στηρίζεται στην αποτίμηση της ατομικής αξίας και των προσωπικών ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου και δεν επιδέχεται ποσοστώσεις. Όπως επισήμανε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, με τη λογική των ποσοστώσεων καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας. 
Θα προσέθετα μάλιστα ότι με τη λογική των ποσοστώσεων..

τιμωρούνται οι σωστά και αποδοτικά οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες, γιατί ακόμη και στην καλύτερη από αυτές, το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά.
 Επίσης, διαφωνώ απολύτως με τη σύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης με διαθεσιμότητες και απολύσεις. 
Η αξιολόγηση των εργαζομένων έχει στόχο τη σωστή και αποτελεσματική αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, η οποία πρέπει να στηριχτεί στη συνεργασία και δημιουργική αξιοποίηση των εργαζόμενων.

Εικόνες ντροπής από το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» γεμάτο με σκουπίδια

Σε σκουπιδότοπο μετατράπηκε το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»  του Δήμου Ιλίου μετά από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Ιουνίου στο θεατράκι του πάρκου. Ο λόγος για το 2ο Αρβανίτικο Αντάμωμα της Ένωσης Λιοσιωτών, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ιλίου και το ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.
Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, οι οποίες είναι τραβηγμένες μία μέρα μετά την εκδήλωση, κι ενώ ο συγκεκριμένος χώρος παραχωρήθηκε στους διοργανωτές να πραγματοποιήσουν εκεί το καθιερωμένο «γλέντι» τους, είναι εμφανές πως αυτοί δεν φρόντισαν για την καθαριότητα του μετά το πέρας της εκδήλωσης  και την αποκατάστασή του έτσι όπως τον βρήκαν. Αντιθέτως, άφησαν πίσω τους πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, χαρτιά και άλλα σκουπίδια.
Όπως αναφέρει το Δίκτυο Νεολαίας της δημοτικής παράταξης «Αλληλέγγυα Πόλη – Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης, η εικόνα του χώρου είναι ντροπιαστική τόσο για τους ίδιους διοργανωτές όσο και τον Δήμο Ιλίου, καθώς δεν υπήρξε ο στοιχειώδης σεβασμός στο χώρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ενώ όλοι και όλες γνωρίζουν πως για πολλά χρόνια υπολειτουργεί, υπό το βάρος της συνεχούς υποχρηματοδότησής του, με έλλειψη σε προσωπικό τόσο στην καθαριότητα, όσο και στην φύλαξή του.

 http://www.aftodioikisi.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
Μια πολιτιστική βραδιά ετοιμάζουν οι μαθητές και οι καθηγητές του 3ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων το Σάββατο 28 Ιουνίου στις 19:30.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μαθητές θα παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες  που φέρουν τους τίτλους: «Μετανάστευση και Ελληνικό τραγούδι» (υπεύθυνη καθηγήτρια Β. Κατσαρού) και «Μεγάλες Δίκες που συγκλόνισαν την Ελληνική Κοινωνία» (υπεύθυνος καθηγητής Ι. Λευκαδίτης), ενώ θα παρουσιαστεί και  η Θεατρική παράσταση με τίτλο..

“California Dreamin” του Β. Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Υρούς Αληθινού.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κινηματοθέατρο «ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ» του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ο υποσταθμός της ΔΕΗ επί της πλατείας Μυκονιάτικων στο δημοτικό συμβούλιο

Την Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού συζητήθηκε, μετά από αίτημα των κατοίκων, η εγκατάσταση του υποσταθμού της ΔΕΗ στην πλατεία Ελευθερίας στα Μυκονιάτικα.
Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από την συζήτηση που ακολούθησε,  αποφάσισε την απομάκρυνση του υποσταθμού από την συγκεκριμένη τοποθεσία και τη διερεύνηση νέας. Η πρόταση να μεταφερθεί σε άλλο χώρο εντός της πλατείας (προς την οδό 25 Μαρτίου) δεν έγινε δεκτή από τους κατοίκους, ενώ στις διάφορες προτάσεις χωροθέτησης που ακουστήκανε ο δήμαρχος αντέτεινε ότι θα εξεταστούν από τους τεχνικούς του δήμου και της ΔΕΗ. Οι κάτοικοι ζήτησαν να συμμετέχουν κατά την εξέταση του θέματος και να συνδιαμορφώσουν τις όποιες λύσεις προταθούν.
Όσον αφορά, το γεγονός της αιφνιδιαστικής εγκατάστασης του υποσταθμού ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι το όλο θέμα προέκυψε από «αστοχία της υπηρεσίας» κι ο ίδιος δεν το γνώριζε και γι' αυτό έκανε παρέμβαση στη ΔΕΗ. Στο έγγραφο, όμως, της ΔΕΗ, που τοιχοκολλήθηκε επί του υποσταθμού (κάντε κλικ πάνω στην εικόνα) διαβάζουμε α) ότι χρειάζεται νέα αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (άρα υπήρχε προηγούμενη) για την κατάλληλη και ακριβή θέση του (νέου) επίγειου ή υπόγειου υποσταθμού και β) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την όποια λύση προταθεί (άρα κάποιος έδωσε την άδεια).
Οι κάτοικοι, από τη μεριά τους ανέφεραν ότι σε επανειλημμένες επισκέψεις τους στην Τεχνική Υπηρεσία, που προηγήθηκαν του συμβουλίου, αναζητούσαν τα έγγραφα με τα οποία ενέκρινε την εγκατάσταση η Τεχνική Υπηρεσία και που δεν τους δίνονταν. Πότε ο υπεύθυνος Μηχανικός απουσίαζε και πότε προφασίζονταν μη σαφή περιγραφή των αιτουμένων στοιχείων, Τελικά δόθηκε μια γενική και αόριστη «Άδεια Τομής οδοστρώματος – πεζοδρομίου» και όχι η άδεια με την οποία η ΔΕΗ εκτέλεσε τις εργασίες και για την οποία τους ζητήθηκε να κάνουν σαφέστερο το αίτημά τους.
Παρακολουθείστε την τοποθέτηση των κατοίκων στο δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης, 12 Ιουνίου 2014.
 

Το γλεντάκι της Ανυπότακτης...


Η «Ανυπότακτη Πόλη» διοργανώνει το γλεντάκι της, τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 κατά τις 8:30 το βραδάκι, στην Πλατεία του Γεροβουνού, Κωστή Παλαμά και Νικηταρά, με πολλή μουσική, σουβλάκια, κρασομέδες, αναψυκτικά, ποτά και μπύρες. (ΧΑΡΤΗΣ)

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Οι κάτοικοι στα Μυκονιάτικα για τον πυλώνα και τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ

Με αίτησή τους προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού οι κάτοικοι των Μυκονιατίκων με εκατόν τριάντα και πλέον υπογραφές που συνέλεξαν ζητούν τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου
 Αίτημα τους η άμεση απομάκρυνση του πυλώνα της Δ.Ε.Η. και του μετασχηματιστή από την πλατεία των Μυκονιάτικων και να μεταφερθούν σε σημείο μακριά από τις κατοικίες με υπόγεια καλώδια.
Επίσης, ζητούν ακόμα, το έγγραφο με το οποίο ο Δήμος έδωσε την έγκριση στη Δ.Ε.Η. για να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης των πυλώνων.
Το αίτημα υποβλήθηκε στις 5/6/2014 από τους κατοίκους των Μυκονιάτικων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού και η συζήτηση θα γίνει την Πέμπτη 12/6/2014 ώρα 7 μ.μ., στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Νίκος Σαράντης: Δεδομένη η αντίθεση μας στην ιδιωτικοποίηση του Πάρκου Αντώνης ΤρίτσηςΗ αντίθεση μας στην εμπορευματοποίηση και στην ιδιωτικοποίησητου Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" είναι δεδομένη και

έχει εκφραστεί πολλές φορές με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Αυτονόητα λοιπόν διαφωνούμε με την εσπευσμένη απόπειρα του Φορέα Διαχείρισης για την ενοικίαση σε ιδιώτες σειράς χώρων μέσα στο Πάρκο και τη χρήση τους για σκοπούς άσχετους με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

Ζητάμε την ματαίωση των σχετικών δημοπρασιών και την
επανεξέταση του θέματος από το Δ.Σ. του Φορέα.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης για την απόδοση της αρμοδιότητας συντήρησης και διαχείρισης του Πάρκου Τρίτσης στην Αυτοδιοίκηση με την παράλληλη μεταβίβαση των προβλεπόμενων πόρων. Το Πάρκο Τρίτση ανήκει στους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και η Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένη και ικανή να το προστατεύσει.

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 18:00, λέμε ξανά ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

LIMNH copy
Μετά από την δυναμική παρέμβαση εκατοντάδων κατοίκων, την προηγούμενη Τετάρτη (4/6), που διέκοψαν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” για την δημοπράτηση υπαίθριας αγοράς και χώρων μίσθωσης ποδηλάτων σε ιδιώτες, ο φορέας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για όλες τις προκηρύξεις έως την Κυριακή 15 Ιουνίου και την πρόθεση του να προχωρήσει στις δημοπρατήσεις με «κρυφές» διαδικασίες.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του φορέα διαχείρισης «οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία των ενδιαφερόμενων μετά από ειδική πρόσκληση». Είναι φανερό λοιπόν, πως αυτό που φοβούνται είναι η κινητοποίηση των κατοίκων που εναντιώνονται στα σχέδια τους για σταδιακή ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του πάρκου, επιλέγοντας να ολοκληρώσουν το έργο τους μέσω μη δημόσιων και αδιαφανών διαδικασιών. Είναι επίσης φανερό, πως ο υπάρχων διαχειριστικός φορέας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να προστατεύσει το ίδιο το πάρκο και το χαρακτήρα του.
Στην προσπάθειά τους, όμως, θα βρουν απέναντί τους την τοπική κοινωνία, τους ενεργούς πολίτες και την συντονισμένη, ενωτική δράση των κινήσεων, των φορέων και των συλλογικοτήτων της περιοχής που δεν θα επιτρέψουν να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και να εκχωρηθούν οι χώροι του πάρκου στα ιδιωτικά συμφέροντα, υπερασπιζόμενοι στην πράξη τον δημόσιο και υπερτοπικό χαρακτήρα του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 11 Ιουνίου, στις 18:00, στα γραφεία του διαχειριστικού φορέα του πάρκου (είσοδος από εργατικές κατοικίες).ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
«Η φωνή του λαού» θέλοντας να στηρίξει το δημόσιο συμφέρον παραβρέθηκε μαζί με άλλες δημοτικές παρατάξεις και συλλόγους την Τετάρτη 4 Ιουνίου στα γραφεία του φορέα διαχείρισης, του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», με στόχο την διακοπή της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη ιδιωτικοποίηση χώρων του πάρκου Τρίτση, από τον φορέα διαχείρισης.
Ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του πάρκου κ. Μιχαλόπουλος δείχνει αμετάκλητος, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων, δημοτικών παρατάξεων και άλλων φορέων, είναι υπέρ της εμπορευματοποίησης μέσα στο πάρκο, που αφορά 4 νέες εκμισθώσεις, με τις δραστηριότητες που αναγράφονται στις προκηρύξεις: 
 1 Την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για τη διοργάνωση Εκθέσεων Προβολής, Ενημέρωσης & Υποστήριξης των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων-υπαίθριας αγοράς. 
 2 Την εκμίσθωση υπαίθριων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί μίσθωσης ποδηλάτων. 
3 Την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών παιχνιδιών-παραδοσιακού λούνα παρκ.
 4 Την εκμίσθωση χώρου εστίασης που θα προωθεί την υγιεινή διατροφή, τα παραδοσιακά και οικολογικά πρότυπα κατανάλωσης. Όλες αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες πολλαπλασιάζονται κατά το δοκούν, αντί να της ασκεί ο ίδιος ο φορέας προς όφελος του πάρκου, για να εισπράττει και περισσότερα έσοδα, θέλει να τις περάσει στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων. Γιατί; 
 Ο κίνδυνος λοιπόν είναι αρκετά εμφανής, ώστε να παραδοθεί, σιγά-σιγά, το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ολοσχερώς σε ιδιωτικά χέρια. Η παράταξή μας, μαζί με άλλες δημοτικές παρατάξεις και φορείς της τοπικής κοινωνίας, εμπόδισαν την ιδιωτικοποίηση χώρων του πάρκου, διακόπτοντας την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που αφορούσε δημοπρατήσεις χώρων σε ιδιώτες. 
Ο συλλογικός αγώνας μας θα συνεχιστεί την Τετάρτη 11 Ιουνίου στο πάρκο, ώρα 18:00 μ.μ.. Σας καλούμε να παραβρεθείτε όλοι στη συγκέντρωση, ενάντια στην υποβάθμιση του πάρκου με ένα ισχυρό ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση του. Απαιτώντας την επαρκή χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να παραμείνει ελεύθερος χώρος πρασίνου και προσβάσιμος για όλο το λαό. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
«Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
E-mail: ifonitoulaou2014@gmail.com