Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ KKE πρoς ΣΑΡΑΝΤΗΑπό 1/9/2014 τα μέλη του νέου δημοτικού
 
συμβουλίου θα είναι 41 
από 33 που είναι 
σήμερα. 
Με αφορμή αυτήν την 
αλλαγή και κυρίως με 
βάση τη μέχρι τώρα 
εμπειρία από τις 
συνεδριάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου 
θεωρούμε ότι είναι 
επιβεβλημένο να λάβετε 
τα ακόλουθα μέτρα για 
να διασφαλισθεί στοιχειωδώς ο δημόσιος 
χαρακτήρας των συνεδριάσεων και να 
διευκολύνονται οι εκλεγμένοι στην άσκηση των 
καθηκόντων τους:
1) Δημιουργία επαρκούς χώρου με καθίσματα για 
τους δημότες.
2)Τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης που θα 
δίνει τη δυνατότητα λειτουργικής συζήτησης στο 
δημοτικό συμβούλιο και παρακολούθησης αυτής από 
τους δημότες.

3)Αύξηση των εδράνων για τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου με διατήρηση της σημερινής διάταξης 
τους (στρογγυλή τράπεζα).


ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: