Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος μας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ», η οποία αποτελείται επίσης από:
α) το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η Θεοτόκος» - Συντονιστής φορέας, 
β) τον Δήμο Ιλίου, 
γ) την Αsset Τεχνολογική και δ) το Ινστιτούτο Εμπορίου &Υπηρεσιών «ΙΝΕΜΥ» 
Το έργο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους με την προώθησή τους στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην τοποθέτηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. 
Το έργο απευθύνεται σε 90 ωφελούμενους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ιλίου – άτομα με αναπηρία τα οποία θα προωθηθούν στην απασχόληση ή σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Η Πράξη απευθύνεται σε : 
α) ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας, 
β) κατοίκους των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και επιπλέον, 
γ) να ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Ομάδας: Ø Άτομα με αναπηρία άνω του 50%.  
Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης 
Στο πλαίσιο της πράξης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 90 ωφελουμένους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την : 
· Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 
· Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) 
· Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας 
· Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της Περιοχής
 Η Παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας (κηπευτικά, ομάδες παραγωγών κοινών συμφερόντων, τυποποίηση προϊόντων, κλπ) και ο τριτογενής τομέας (Catering, Εμπόριο, τεχνικά και πράσινα επαγγέλματα, κλπ). 
Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες : 
· Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων 
· Μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση προϊόντων 
· Πράσινη Ανάπτυξη – Περιβάλλον 
· Εμπόριο και Υπηρεσίες · Τεχνικά Επαγγέλματα 
· Catering 
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Υποχρεωτικά: 
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής 
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 
4. Πιστοποιητικό αναπηρίας 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση 
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή κάρτα ΑΜΕΑ Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν): 
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών 
8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 
9. Βιογραφικό σημείωμα 
Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν και να καταθέσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ergaxia.gr, καθώς και στο αρμόδιο γραφείο του συντονιστή φορέα: 
Ø Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Θεοτόκου 2, Ίλιον, τηλ. 210 2385 416, Υπεύθυνοι κα Μαρία Μελανίτη και κα Ιουλία Απέργη. 
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως και 10/09/2013 και ώρες 09:00 -11:00 
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 
1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

21,4 εκατ. στους Δήμους για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Το ποσό των 21.400.000 ευρώ, κατανέμει σε όλους τους Δήμους της χώρας, ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Για τους Δήμους Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , Αχαρνών, Λέρου και Καρύστου η χρηματοδότηση αφορά και στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012.
Το ποσό εκταμιεύεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

http://www.aftodioikisi.gr/

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Μεσημέρια στο στέκι του τρένου της Αλληλεγγύης

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χωρίς ΙΣΟΤΗΤΑ είναι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.
ΙΣΟΤΗΤΑ χωρίς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι  ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ.
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι η κοινή ρίζα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  και ΙΣΟΤΗΤΑΣ".Ρ.Λ.

Σάββατο 31-8-2013 15:00-18:00 μ.μ. και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα,
σας  περιμένουμε στο στέκι μας  στην Παρθενώνος 12 & Διογένους , στην Ανάκασα , για  να σχεδιάσουμε , να οργανώσουμε ,να πραγματοποιήσουμε  οι ίδιοι αλλά και να υποστηρίξουμε δράσεις στην περιοχή μας. 

http://trenoallhleggyis.blogspot.gr/

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Ανεπανόρθωτη βλάβη στους σχολικούς φύλακεςΑνεπανόρθωτη βλάβη αναγνώρισε το Πρωτοδικίο Αθηνών στους σχολικές φύλακες  που είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για τον καθορισμό της ετοιμηγορίας του νέου δικαστηρίου που θα γίνει τον Οκτώβριο, σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου ο δικηγόρος δηλαδή που ανέλαβε την υπόθεση των σχολικών φυλάκων των Αγίων Αναργύρων και της Αγίας Βαρβάρας. 
Σύμφωνα πάντα με την ενημερώση του κ. Παπακωνσταντίνου με τις δύο παραπάνω αποφάσεις οι συγκεκριμένοι σχολικοί φύλακες (και μόνον αυτοί) εξέρχονται της διαθεσιμότητας και επανέρχονται στην υπηρεσία τους, τους καταβάλλονται δε πλήρεις αποδοχές. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν έως την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουμε ασκήσει, δηλαδή περίπου έως τα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου. Σημαντικότερο όλων είναι ότι με τη χορήγηση των συγκεκριμένων προσωρινών διαταγών το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνωρίζει την ύπαρξη ανεπανόρθωτης βλάβης των σχολικών φυλάκων, ενώ παράλληλα πιθανολογεί τη βασιμότητα της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Πιθανολογεί δηλαδή την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4172/2013 με τις οποίες τέθηκαν οι σχολικοί φύλακες σε διαθεσιμότητα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό πρόκριμα και για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (λ.χ. εκπαιδευτικοί, δημοτικοί αστυνομικοί κ.ά.).
«Δυστυχώς, σχολιάζει ο κ. Παπακωνσταντίνου, πολλά Πρωτοδικεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Πρωτοδικείο Αθηνών, έχουν απορρίψει έως σήμερα ανάλογες αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής. 
Η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων επί των ιδίων υποθέσεων, αν και είναι δικονομικώς επιτρεπτή, δημιουργεί, δίχως αμφιβολία, αρνητική εικόνα και οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των εργαζομένων του ιδίου κλάδου».

http://www.myota.gr/index.php/2013-02-13-13-40-41/4025-2013-08-23-07-46-29ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΩΝΗ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ!

Εντελώς ανύπαρκτες είναι οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις του
δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού αφού παρά τα όσα στραβά και ανάποδα υπάρχουν στη πόλη μας εκείνοι προτιμούν τις διακοπές τους, άλλοι την ξύλινη γλώσσα της καταγγελίας και των εύκολων αποχωρήσεων από το δημοτικό συμβούλιο και άλλοι έχουν όραμα πως να γίνουν βουλευτές και παρατεχάμενοι των κομμάτων τους. 
Βέβαια υπάρχει και άλλη μια κατηγορία εκείνων των συμβούλων που συνεργάζονται παρασκηνιακά με την διοίκηση του δήμου ώστε να μην δυσαρεστήσουν κανέναν και να έχουν ελπίδες μήπως και τους κάτσει το λαχείο της δημαρχίας.
Αν εξαιρέσει κανείς μόνο την δημοτική παράταξη της  «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» , η οποία κάτι ψιθυρίζει όποτε το θυμάται, οι υπόλοιπες δύο παρατάξεις αναλώνονται σε δημοτικά κουτσομπολιά και ζουν στον μικρόκοσμο τους.Οι περισσότεροι από αυτούς είτε είναι άφωνοι είτε πάνε μόνο για καφέ στο δημοτικό συβούλιο.
Διαβάστε παρακάτω αγαπητοί αναγνώστες τα ονόματα  όλων δημοτικών συμβούλων της μείζονας και ελάσονας μειοψηφίας που υποτίθεται έπρεπε να διεκδικούν και να απαιτούν με δυναμικό τρόπο λύσεις για τα τοπικά προβλήματα:

 «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , ΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ,  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
 «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 
 ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,  ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ, ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 
 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελικά η Δημοτική Αρχή τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετεί;

 
Θυμόμαστε, όταν ήμασταν μικροί, που έλεγαν «εγώ θα μπω στη θάλασσα για μπάνιο όταν το καρπούζι φτάσει στις 5 δραχμές», εννοώντας χρονικά κοντά στα μέσα αυγούστου όπου η θάλασσα είναι πιο ζεστή. 

Διαβάζοντας την ανάρτηση του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ, δεν θα μπορούσε να σχολιαστεί καλύτερα το γεγονός της …κατά παραγγελία προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, από τις 14 (!) έως τις 24 Αυγούστου, του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟY - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» ιδιοκτησίας της «ΓΥΑΛΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», στην κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων.

 Ιδίως εάν αναλογιστούμε το γεγονός oτι......... ο Δήμαρχος προκειμένου να εκδώσει την Απόφαση του αυτή ( ΑΔΑ ΒΛΩΛΩ62-ΚΑΚ), έλαβε υπόψη του:  
α) το με αριθμ. πρωτ. 1020/23915/39-γ έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας, Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, Αστυν. Τμήμα Αγ. Αναργύρων, 
 β) την υπ’ αριθμ. 2372/10-6-2013 απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 31ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
 γ) την με αριθμ. πρωτ. 23221/21-6-2013 ειδοποίηση σφράγισης καταστήματος χωρίς άδεια, τότε θα καταλάβουμε και την κρυστάλλινη ή κατ’ άλλους γυάλινη διαύγεια της Δημοτικής Αρχής. 

Από τα «έχοντας υπόψη» λοιπόν, στην με αριθμό 323/2013 Απόφαση Δημάρχου Αγίων Αναργύρων – Καματερού διαπιστώσαμε τα εξής:

Πρώτον, μνημονεύεται το με αριθμ. πρωτ. 1020/23915/39-γ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Αναργύρων, χωρίς να μνημονεύεται η ημερομηνία του εγγράφου. 

Δεύτερον, μνημονεύεται η υπ’ αριθμ. 2372/10-6-2013 απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 31ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και σε συνέχεια αυτής, μνημονεύεται η με αριθμ πρωτ. 23221/21-6-2013 ειδοποίηση σφράγισης καταστήματος, χωρίς να αναφέρεται ποια αρχή ή υπηρεσία εξέδωσε την εν λόγω ειδοποίηση!

 Και ενώ, όπως παρατηρείτε, όλα έχουν λάβει χώρα κατά τον μήνα Ιούνιο ήτοι, έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, Απόφαση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ορφανό έγγραφο (διεκδικούμενης πατρότητας) περί «ειδοποίησης σφράγισης καταστήματος χωρίς άδεια» , τελικώς, η κατά παραγγελία Απόφαση Δημάρχου σφράγισε το κατάστημα όταν …τα καρπούζια έφτασαν στις 5 δραχμές! 

 Θα μου πείτε, γιατί να κλείσει το «ΓΥΑΛΙΝΟ» τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο όπου η πλατεία σφύζει από ζωή και όχι το 15αυγουστο που συναντάς μόνο …παχιές μύγες; 
 Είναι κι αυτή μια γυάλινη προσέγγιση. 

Τελικά η Δημοτική Αρχή τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετεί; 

 Μήπως τα συμφέροντα και την υγεία των καταναλωτών;
 Μήπως το Δημόσιο συμφέρον; 
 Ή μήπως τα συμφέροντα του παραβαίνοντος των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, διασφαλίζοντας του τις όσο το δυνατόν λιγότερες οικονομικές απώλειες, δια της μεθόδου της επιλογής βέλτιστης χρονικής περιοχής σφράγισης του καταστήματος; 

Υπάρχουν επαρκείς εξηγήσεις για την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να συμπέσει η σφράγιση του "ΓΥΑΛΙΝΟΥ" με την ερήμωση της πόλης, εν μέσω αυγούστου; 
Ψιλά γράμματα θα μου πείτε, εδώ έκανε άλλα κι άλλα προκειμένου το φιλέτο (δημοτικό αναψυκτήριο κεντρικής πλατείας) να "περάσει" στα χέρια του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και να συγκαλήψει ενέργειές του. 

Παρεπιπτόντως, ποιοι ήταν οι υγειονομικοί όροι ή προϋποθέσεις λειτουργίας που παραβιάστηκαν; Έχουν σχέση με τον άμεσο κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας; (άρθρο 17 της Υιγ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/12 τ. Β) 

Η αντιπολίτευση να πήρε χαμπάρι για το όλο θέμα; 

*Το γεγονός της σφράγισης, το γνωρίζουμε από τότε που αναρτήθηκε η εν λόγω απόφαση. Κάναμε μια προσπάθεια στις ηλεκτρονικές νομικές βιβλιοθήκες να βρούμε την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αλλά αυτό θα καταστεί δυνατόν κατά το μήνα Σεπτέμβριο, όπως μας πληροφόρησαν από νομική βιβλιοθήκη που απευθυνθήκαμε.

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΑΔΙΑΦΟΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΡΑΣΙΝΟ"

Σε οικολογικό μαρασμό οδηγείται η πόλη των Αγίων
Αναργύρων και του Καματερού από την ανυπαρξία της δημοτικής αρχής να συντηρήσει το λιγοστό πράσινο της περιοχής αλλά και να αξιοποιήσει τους αρκετούς ελεύθερους χώρους που υπάρχουν στο δήμο μας.
Στο προεκλογικό πρόγραμμα του σημερινού δημάρχου Νίκου Σαράντη υπήρξαν μεγαλόστομες εξαγγελίες για την δεντροφύτευση,για πράσινες διαδρομές για πράσινα πάρκα και άλλα πολλά.Παρά την ολοκλήρωση των έργων του προαστιακού, όπου έπρεπε εδώ και καιρό να υπήρχαν ανταποδοτικές υπηρεσίες, διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι ελάχιστα πράματα έχουν βελτιωθεί ενώ τραγική είναι η κατάσταση γύρω από τον ΠΕΥΚΩΝΑ.
Επίσης μαθαίνουμε ότι οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες αδυνατούν να βοηθήσουν πρωτοβουλίες πολιτών να δεντροφυτεύσουν κάποιες περιοχές στο δήμο μας διότι ισχυρίστηκαν ότι έχουν οικονομικό πρόβλημα αλλά και έλλειψη εργαλείων και μηχανημάτων για την πραγματοποίηση της δεντροφύτευσης.
Παρά ταύτα, η δημοτική αρχή ανήμπορη να φροντίσει το πράσινο και να αξιοποιήσει τους ελεύθερους χώρους της πόλης, ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις και τις ψευτοεπαναστατικές κορώνες του δημάρχου.

Ποια καθαριότητα;

Ρωτάμε όμως τον αρμόδιο αντιδήμαρχο θα βελτιωθεί η
κατάσταση με την καθαριότητα στον ενοποιημένο δήμο ή θα ακολουθήσει την γνωστή συνταγή να ρίχνει τις ευθύνες στους προηγούμενους και στη κυβερνητική πολιτική; Αν είναι να συνεχίσουμε να ζούμε τις «βρώμικες μέρες» σε Αγίους Αναργύρους και Καματερό τότε  οφείλει να παραιτηθεί. 
Η εικόνα της πόλη σε πολλές γειτονιές της, είναι εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας ενώ και  πολλά οικόπεδα έχουν γίνει εστίες μόλυνσης για παιδιά και κατοίκους. Ας δουλέψουν επιτέλους κάποιοι  με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προς όφελος των δημοτών.


Καλά κάνετε και μας δουλεύετε..

Αυτό μας έρχεται στο νου, διαβάζοντας απόφαση δημάρχου (όχι
τουριστικού δήμου της Αττικής) σύμφωνα με την οποία θα γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία του για δέκα (10) ολόκληρες(1) ημέρες, από την παραμονή του δεκαπενταύγουστου, δηλαδή 14/8/2013 έως 23/8/2013.
Μπορεί ο κάθε καταστηματάρχης πλέον, να ζητά από τον δήμαρχό του, να του "σφραγίζει" το μαγαζί και να πηγαίνει διακοπές. Φαίνεται ότι και οι δημοτικές παρατάξεις, που κατά τα άλλα ελέγχουν την δημοτική αρχή είναι σε διακοπές...

Προσλήψεις 30 ατόμων με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών

Από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων εκδόθηκε η ανακοίνωση που αφορά προσλήψεις 30 ατόμων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμών του δήμου. (Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του δήμου (νέο δημαρχείο, Δημοκρατίας 61) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, δηλαδή, από Τρίτη 20-8-2013 μέχρι και Δευτέρα 26-8-2013.
Το έντυπο της αίτησης μπορούν να το προμηθεύονται από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα 213.20.23.669 - 213.20.23.673-674)
Οι προσλήψεις αυτές, για ηλικίες 18-65 χρονών, αφορούν τις εξής ειδικότητες:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (4 άτομα)
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (6 άτομα)
ΔΕ Μαγείρων (1 άτομο)
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (7 άτομα)
ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (12 άτομα).
 
 

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Κυνική ομολογία του ΥΠΟΙΚ ότι θα βγάλει στο σφυρί χιλιάδες σπίτια

Για «κυνική προαναγγελία του ΥΠ.ΟΙΚ ότι χιλιάδες σπίτια θα βγουν στο σφυρί που έρχεται τελικά να επιβεβαιώσει αυτό που επί μήνες η κυβέρνηση διέψευδε», κάνει λόγο το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους πλειστηριασμούς.
«Όταν σχεδιάζουν ακόμα και να πετάξουν οικογένειες στο δρόμο, γίνεται παραπάνω από σαφές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν πουθενά για να υλοποιήσουν στο ακέραιο τις μνημονιακές τους δεσμεύσεις. Δεν θα σκεφτούν ούτε στιγμή τα αποτελέσματα των ακραίων μέτρων τους και θα συνεχίσουν να βαφτίζουν σωτηρία μια πολιτική που στο πέρασμά της αφήνει μόνο συντρίμμια», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Σήμερα που τα νοικοκυριά στενάζουν από την πολιτική λιτότητας, όχι μόνο είναι αδιανόητη η άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, αλλά απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα στήριξης των ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού και των νοικοκυριών, στο πλαίσιο μιας νέας «σεισάχθειας», όπως έχει περιγραφεί και στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αυτά τα μέτρα στήριξης δεν συνιστούν μόνο απάντηση στις ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών μας, αλλά είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση και την επανεκκίνηση της οικονομίας, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.» 

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό: Το 57% των αιτήσεων εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς δε θα ικανοποιηθεί

Καταγγελία των, εκλεγμένων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», δημοτικών συμβούλων του ΚΚΕ
Η διοίκηση του δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού ανακοίνωσε τα στοιχεία για τη μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 57% των αιτήσεων δε θα ικανοποιηθεί.
Όπως τονίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ, εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», σε δήλωσή τους: «Και από τα φετινά στοιχεία, αποδεικνύεται ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική και χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Με το πρόσχημα της κρίσης, η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ έρχεται να δώσει καίριο χτύπημα και στην προσχολική αγωγή, αποκλείοντας μαζικά από το δικαίωμα αυτό χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών. Η προσχολική αγωγή είναι βασική ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Βάζει τις βάσεις για έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο.
Οι 39 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι, που προσφέρουν καθημερινά στους παιδικούς σταθμούς του δήμου, παρά το γεγονός ότι υπερβάλλουν εαυτόν, δεν επαρκούν για να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες, παιδαγωγικές και επικουρικές. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί μια απαράδεκτη κατάσταση με την πολιτική πρόσληψης συμβασιούχων, που ανακυκλώνει την ανεργία και με την απασχόληση εργαζομένων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με καθεστώς γαλέρας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η διοίκηση του δήμου αποφάσισε την πρόσληψη συμβασιούχων για τους παιδικούς σταθμούς με δίμηνες συμβάσεις.
Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ούτε φυσικό φαινόμενο, ούτε αναγκαίο κακό. Είχαμε προειδοποιήσει, και στις τοπικές εκλογές του 2010, ότι η Τοπική Διοίκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καπιταλιστικού κράτους. Ο "Καλλικράτης", ως συνέχεια προηγούμενων αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, είναι στην υπηρεσία των αναγκών του κεφαλαίου. Προωθεί τη διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, την πιο βαθιά και πλατιά προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, την πλήρη ανατροπή σε τομείς όπως οι εργασιακές σχέσεις, η Παιδεία, η Υγεία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός, τη χειραγώγηση του λαού.
Είναι μεγάλες οι ευθύνες της διοίκησης Σαράντη. Στήριξε το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να στηρίζει την κυρίαρχη πολιτική, στρατευμένη στην υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπέρ της ανταποδοτικότητας, της τοπικής φορολογίας και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έκανε προπαγάνδα υπέρ του "Καλλικράτη". Αποδέχτηκε τη μεταφορά της αρμοδιότητας των παιδικών σταθμών στους δήμους χωρίς τους ανάλογους πόρους και το 2008 επέβαλε τροφεία. Οι όποιες μεμονωμένες αποφάσεις της για απαλλαγές από τροφεία και μειώσεις σε αυτά, είναι στο πλαίσιο διαχείρισης της ακραίας φτώχειας.
Συνυπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση είναι οι δημοτικές αρχές που στήριξαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ.
Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για δύναμη που υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο και οι προτάσεις του είναι στην κατεύθυνση διαχείρισης του καπιταλισμού, μακριά από τις λαϊκές ανάγκες. Είναι αποκαλυπτική η στάση των δυνάμεών του στην Τοπική Διοίκηση, ιδιαίτερα εκεί όπου ασκούν διοίκηση.
Είναι ελεεινός και βρώμικος ο ρόλος της φασιστικής Χρυσής Αυγής που ενοχοποιεί τους μετανάστες και τα παιδιά τους για τα προβλήματα των παιδικών σταθμών, προσπαθώντας να δηλητηριάσει με το ρατσισμό τις λαϊκές συνειδήσεις, την ίδια στιγμή που αφήνει στο απυρόβλητο όσους πραγματικά ευθύνονται. Αποτελεί τον πιο ωμό εκπρόσωπο της εξουσίας των μονοπωλίων και οι εργαζόμενοι πρέπει να την απομονώσουν.
Το ζήτημα των παιδικών σταθμών δεν είναι ζήτημα μόνο των εργαζομένων σε αυτούς και των νέων ζευγαριών. Πρέπει να γίνει υπόθεση του εργατικού - λαϊκού κινήματος με αιτήματα:

  • Άμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους. 
  • Να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά Ελλήνων και μεταναστών. 
  • Άμεση αξιοποίηση κρατικών και δημοτικών κτιρίων. 
  • Να καταργηθούν τα τροφεία και οι πληρωμές από τους γονείς.
  • Να μην κλείσει κανένας σταθμός. Να μη γίνει καμιά απόλυση. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Αποκλειστικά κρατικοί, δημόσιοι, δωρεάν, σύγχρονοι και ασφαλείς παιδικοί σταθμοί με κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, ποιότητα του φαγητού, μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
  • Ενιαίος φορέας προσχολικής αγωγής, ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σήμερα υπάρχουν οι υλικές προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Ο λαός πρέπει να πιστέψει στη δύναμή του. Να συσπειρωθεί στα ταξικά σωματεία στους χώρους δουλειάς και στη λαϊκή επιτροπή στη γειτονιά. Να οικοδομήσει τη λαϊκή συμμαχία για να γίνει αφέντης στον τόπο του.
Ο αγώνας για την ολοκληρωμένη προσχολική αγωγή, για παιδικούς σταθμούς στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, συνολικά για τα λαϊκά προβλήματα, είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ άρρηκτα δεμένος με την πάλη για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος.
Καλούμε τους γονείς να μην τσαλακώσουν τα όνειρα και τις ανάγκες των παιδιών τους για τους σχεδιασμούς της πλουτοκρατίας. Να συμπορευτούν τώρα με το ΚΚΕ».
 
ΠΗΓΗ: 902.gr

Ν. Σαράντης: «Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών»

Απαράδεκτο χαρακτήρισε το γεγονός, μέσα σε περίοδο κρίσης, δεκάδες χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς θέση φιλοξενίας στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής. Ο Νίκος Σαράντης ζήτησα να βρεθούν και να διατεθούν άμεσα οι αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία των σταθμών και την κάλυψη όλων των αναγκών, ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός παιδικών σταθμών.
Η δήλωση του πρόεδρου ΠΕΔ Αττικής
«Είναι απαράδεκτο μέσα στις συνθήκες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεκάδες χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς θέση φιλοξενίας στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Ζητάμε να βρεθούν άμεσα και να διατεθούν στους Δήμους οι αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία των σταθμών και την κάλυψη όλων των αναγκών.
Κανένα παιδί οικογένειας που βρίσκετε σε ανάγκη δεν πρέπει φέτος να μείνει έξω από τους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς».

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Tην  Πέμπτη 8 Αυγούστου, τις μεσημεριανές ώρες, εκδηλώθηκε φωτιά στον χώρο του Πάρκου
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».

Η φωτιά κατασβέσθηκε γρήγορα και χωρίς να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή,  με
την επέμβαση υδροφόρων οχημάτων και προσωπικού των Δήμων Ιλίου, Αγίων
Αναργύρων – Καματερού και τμημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οφείλουμε όμως να καταγγείλουμε:
Τη μη λειτουργία των πυροσβεστικών κρουνών στο χώρο του Πάρκου, λόγω της διακοπής
στην ηλεκτροδότησή του, από τη ΔΕΗ.
Ότι στο Πάρκο δεν έχει πραγματοποιηθεί αποψίλωση, από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται δραματικά η επικινδυνότητα κάθε εστίας φωτιάς που εκδηλώνεται.
Τη γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης του Πάρκου στα μέσα του θέρους, λόγω της αδιαφορίας
των κυβερνητικών υπευθύνων. Το πράσινο στο χώρο δεν ποτίζεται, οι λίμνες και υδροβιότοποι
απειλούνται.
Με την κατάσταση που επικρατεί, η συνολική καταστροφή του σημαντικότερου αστικού
Πάρκου στην Αθήνα, είναι προ των πυλών.
Θέτουμε τους αρμόδιους προ των ευθυνών τους και απαιτούμε, έστω και την ύστατη στιγμή,
να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, η ύδρευση και να ενισχυθεί η πυροπροστασία του
Πάρκου.
Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άμεση επέμβασή της
και την άψογη συνεργασία με το προσωπικό των Δήμων, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

 Ο Δήμαρχος Ιλίου  - Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού


http://ilionvoice.gr/

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Μιχελάκης: Δεν πέτυχε το στόχο της η δημοτική αστυνομία

Την ανάγκη να ολοκληρωθεί σύντομα η μεταρρύθμιση που αφορά
την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση επισήμανε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης. «Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει γρήγορα» δήλωσε, ενώ χαρακτήρισε το μέτρο ως διαρθρωτικό και όχι αποκλειστικά ως δημοσιονομικό. «Έχει γίνει ήδη το πρώτο κύμα κινητικότητας, πέρυσι 1.900 άτομα και σχεδόν όλα βρίσκονται σε άλλες θέσεις στο δημόσιο τομέα. Το μέτρο δεν έχει μόνο δημοσιονομικά, αλλά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά» εξήγησε ο υπουργός. Ο κ. Μιχελάκης υπογράμμισε ότι κατά την εκτίμηση του ο θεσμός της δημοτικής αστυνομίας δεν πέτυχε το σκοπό του.
 «Η δημοτική αστυνομία είχε 29 αρμοδιότητες δεν υπήρχε σε όλες τις πόλεις, και ο δήμος ζητούσε κάλυψη από τμήματα της ΕΛΑΣ, σε περιοχές κάτω από 50 δημοτικούς αστυνομικούς δεν είχαν και τις 29 αρμοδιότητες καλούνταν και πάλι η ΕΛΑΣ να καλύψει το κενό, ενώ πολλές φορές χρειαζόταν και η παρέμβαση της αστυνομίας» σημείωσε. Τόνισε ότι στο θέμα της ασφάλειας όλοι οι δημοτικοί αστυνομικοί που θα μετακινηθούν στην ΕΛΑΣ θα περάσουν την εκπαίδευση των αστυνομικών. «Έπρεπε να έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν έγιναν» ανέφερε για το περασμένο διάστημα, πρόσθεσε όμως η συνεισφορά της ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση ήταν πολύ σημαντική. 

skai.gr

Σχολικοί φύλακες του δήμου μας: Προσωρινή διαταγή ενάντια στη διαθεσιμότητα!

http://paratiritisagionanargyron.blogspot.gr/
ΠΡΟΣ: ΠΟΕ - ΟΤΑ

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Θ. Μπαλασόπουλου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι σήμερα 02.08.2013 χορηγήθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η προσωρινή διαταγή που είχαμε ζητήσει εκ μέρους των Σχολικών Φυλάκων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 

Κατόπιν τούτου, οι εν λόγω Σχολικοί Φύλακες εξαιρούνται της διαθεσιμότητας και μισθοδοτούνται με τον κανονικό τους μισθό.

Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων ορίσθηκε η 2α Οκτωβρίου 2013.


Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

(AP. PAPACONSTANTINOU – G. KATROUGALOS – N. HLEPAS & ASSOCIATES LAW FIRM)

\
Πηγή: http://ipaideia.gr/

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΑΜΕΑ"Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10/09/2013
 
 
Ο Δήμος μας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ», η οποία αποτελείται επίσης από α) το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η Θεοτόκος» - Συντονιστής φορέας, β) τον Δήμο Ιλίου, γ) την Αsset Τεχνολογική και δ) το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών «ΙΝΕΜΥ»
Το έργο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους με την προώθησή τους στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην τοποθέτηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Το έργο απευθύνεται σε 90 ωφελούμενους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ιλίου – άτομα με αναπηρία τα οποία θα προωθηθούν στην απασχόληση ή σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.      
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Η Πράξη απευθύνεται σε :
α) ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,
β) κατοίκους των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και επιπλέον,
γ) να ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Ομάδας:
Ø Άτομα με αναπηρία άνω του 50%.
 
Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Στο πλαίσιο της πράξης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 90 ωφελουμένους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την :
·         Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)
·         Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
·         Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας
·         Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της Περιοχής
Η Παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας (κηπευτικά, ομάδες παραγωγών κοινών συμφερόντων, τυποποίηση προϊόντων, κλπ) και ο τριτογενής τομέας (Catering, Εμπόριο, τεχνικά και πράσινα επαγγέλματα, κλπ).
Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες :
·   Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων
·   Μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση προϊόντων
·   Πράσινη Ανάπτυξη – Περιβάλλον
·   Εμπόριο και Υπηρεσίες
·   Τεχνικά Επαγγέλματα
·   Catering
 
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Υποχρεωτικά:
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
4. Πιστοποιητικό αναπηρίας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή κάρτα ΑΜΕΑ
Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
9. Βιογραφικό σημείωμα
 
 
 
 
Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν και να καταθέσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ergaxia.gr, καθώς και στο αρμόδιο γραφείο του συντονιστή φορέα:
Ø Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Θεοτόκου 2, Ίλιον, τηλ. 210 2385 416, Υπεύθυνοι κα Μαρία Μελανίτη και κα Ιουλία Απέργη.
 
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως και 10/09/2013 και ώρες 09:00 -11:00

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο για διαθεσιμότητες - απολύσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού με με ομόφωνες αποφάσεις του εξέδωσε δύο ψηφίσματα ενάντια στη διαθεσιμότητα - απολύσεις που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και σε εργαζόμενους των δήμων.
Διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Αναργύρων-Καματερού καταδικάζει την απόφαση της συγκυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιμότητα 2500 εκπαιδευτικούς σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και να καταργήσει ειδικότητες σε τομείς όπως η Υγεία και η Πρόνοια. Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια της επίθεσης στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, στο βιοτικό επίπεδο και στη ζωή του λαού, κατ΄επιταγήν των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 
 Απολύουν χιλιάδες εργαζόμενους όταν η ανεργία έχει σπάσει ρεκόρ. 
Καταργούν την ειδικότητα δεκάδων χιλιάδων μαθητών που ετοιμάζονται να πάνε στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη, ακυρώνοντας την όποια δυνατότητα είχαν να σπουδάσουν χωρίς δίδακτρα.
Απαιτούμε: Καμία απόλυση, καμία κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων.  Όλα τα παιδιά να ολοκληρώσουν την ειδικότητα που ξεκίνησαν.  Λειτουργία όλων των σχολείων με όλο το αναγκαίο προσωπικό.  Απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και όλων των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων.  Δημόσια και δωρεάν τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση.  Κάθε νέος να έχει τη δυνατότητα να ειδικεύεται στο επάγγελμα με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία στον κλάδο ειδίκευσης, να συνεχίζεται η παροχή γενικής μόρφωσης».
Εργαζόμενοι Δήμου
«To δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, δε δέχεται και δεν θα δεχθεί καμία απόλυση εργαζόμενου του δήμου.  Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τις απολύσεις και το Πολυνομοσχέδιο. Δεν δεχόμαστε καμία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δήμου καθώς και καμία ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού καλεί τα δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας να πάρουν ανάλογη απόφαση».
Τα ψηφίσματα κατατέτηκαν, το μεν πρώτο που αφορά τους εκπαιδευτικούς από τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης, το δε δεύτερο που αφορά τους εργαζόμενους του δήμου από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
Πηγή: 902.gr

«Έφυγε» ο Παναγιώτης Βακόνδιος...

Την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013, «έφυγε» από κοντά μας ο Παναγιώτης Βακόνδιος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων «Η Ανοιχτή Αγκαλιά», Ολυμπιονίκης Παρολυμπιακών Αγώνων και εκλεγμένος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, θέση από την οποία είχε παραιτηθεί προς διετίας.
Όντας μέλος της αναπηρικής οικογένειας, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους με ιδιαίτερο ζήλο και σημαντικά αποτελέσματα.
Τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του, στο Σύλλογο «Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», στους συγγενείς και στους φίλους του.