Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Περιφέρειες και δήμοι υπεύθυνοι για τα σχολεία

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη σχολική στέγη, σε συνεργασία με τις οικείες περιφέρειες. Αυτό υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή και απαντά σε σειρά ερωτήσεων των βουλευτών Αικατερίνης Περλεπέ-Σηφουνάκη και του ΛΑΟΣ Ουρανίας Παπανδρέου-Παπαδάκη για την κατασκευή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου, του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Ταλιαδούρου για την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στον Πρόδρομο Καρδίτσας και του βουλευτή της ΝΔ Θόδωρου Καράογλου σχετικά με τη σχολική στέγη στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται ο αντισεισμικός έλεγχος των σχολείων

Στο μεταξύ, όπως είπε επίσης η Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Ταλιαδούρου, ο οποίος έχει επισημάνει ότι είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολείων, που είχε ξεκινήσει το 2004,«ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) συνεχίζει την έως σήμερα επιτυχή πορεία προσεισμικών ελέγχων με εξέταση επιπλέον 4.200 σχολικών μονάδων -περίπου 9.000 στατικά ανεξάρτητων κτηρίων- τα οποία κατασκευάστηκαν την περίοδο 1960-1986».

Η υπουργός διευκρινίζει ότι το νέο πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει δίνοντας προτεραιότητα σε δήμους της χώρας που ανήκουν σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας θα υλοποιηθεί από το επιστημονικό προσωπικό της ΟΣΚ ΑΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Ταλιαδούρος, με την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, υπενθύμιζε πως είχε συσταθεί Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συνεδρίαζε κάθε μήνα, με καθηγητές από τα πέντε Πολυτεχνεία της χώρας, καθώς και εκπροσώπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Προτεραιότητα, όπως έχει υπογραμμίσει ο βουλευτής, είχε δοθεί στον αντισεισμικό έλεγχο 4.700 σχολείων τα οποία είχαν κατασκευαστεί προ του 1959, χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, καθώς και σε όλα τα σχολικά κτήρια της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων λόγω της μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΝΤ

Τα 25 παραπτώματα που επισείουν απόλυση, πρόστιμο ή αργία

ΣύνδεσμοςΑπό το www.ethnos.gr

Ένας κατάλογος με 25 πειθαρχικά αδικήματα, για τα οποία θα ελέγχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νέα ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια αναμένεται να περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που θα καταθέσει τις προσεχείς ημέρες ο Γιάννης Ραγκούσης για την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του Πειθαρχικού Δικαίου των δημόσιων υπαλλήλων.

Ο κατάλογος με τα πειθαρχικά αδικήματα

- Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δημοκρατία.

- Κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, και οδηγίες.

- Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους.

- Η απόκτηση ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

-Η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.

- Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.

- Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας.

- Η σοβαρή απείθεια.

- Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.

- Η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων.

- Η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές.

- Η μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών.

- Η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων.

- Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση.

- Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία, την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή, στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί.

- Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση ανακριβών στοιχείων.

- Η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.

- Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων.

- Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

- Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας.

- Η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συμφέροντα αυτών.

- Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία.

- Η παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.

- Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας.

- Η απλή απείθεια.

Πρόστιμα, αργία και απόλυση

Το σχέδιο νόμου περιγράφει την αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπονται, οι οποίες φτάνουν έως και την απόλυση μαζί με την επιβολή χρηματικών προστίμων μέχρι και 100.000 ευρώ για τους υπαλλήλους που θα καταδικαστούν.

Παράλληλα, προβλέπει την αύξηση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 7 χρόνια και σε σημαντικές περιπτώσεις τα 10 χρόνια, αυτοδίκαιη αργία για όλους όσοι παραπέμπονται για δωροδοκία και επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση απόφασης.

Οι ποινές κλιμακώνονται ως εξής:

Εγγραφη επίπληξη.

- Πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών.

- Στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη.

- Στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής για επιλογή προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη.

- Αφαίρεση άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου.

- Υποβιβασμός έως δύο βαθμούς.

- Προσωρινή παύση από τρεις έως δώδεκα μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών.

- Οριστική παύση.

Δικαστές θα κρίνουν τους παραβάτες

Τα νέα πειθαρχικά συμβούλια θα έχουν πλειοψηφία δικαστές, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν αποκλειστικά για πειθαρχικές υποθέσεις.

Πρόεδρος θα είναι δικαστής, τα 2 μέλη θα είναι είτε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε εν ενεργεία δικαστές και 2 μέλη θα είναι διευθυντές από άλλα υπουργεία κατόπιν κλήρωσης με ετήσια θητεία.

Τα οικονομικά πρόστιμα

Οι πειθαρχικές κυρώσεις θα συνοδεύονται από «βαριές» οικονομικές καμπάνες.

Όταν επιβάλλεται οριστική παύση για οικονομικά θέματα ή για ανάρμοστη συμπεριφορά, προβλέπεται επιπλέον χρηματική ποινή 10.000-100.000 ευρώ. Όσοι παραπέμπονται για δωροδοκία και υπεξαίρεση έως την έκδοση δικαστικής απόφασης θα παύουν να εργάζονται.

Η πειθαρχική ποινή στις περιπτώσεις που αυτή επιβλήθηκε σε υπάλληλο που βρίσκεται στο κατώφλι της συνταξιοδότησης μετατρέπεται σε οικονομική όταν αυτός περάσει στη συνταξιοδότηση.

Πειθαρχικό αδίκημα θα είναι και η μη ανάρτηση ή μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στη «Διαύγεια» για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση και συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος προαγωγής.


Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου "Μελία" και στο Καματερό.

Φροντίδα από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για παιδιά σχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης.

Σε συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με τον κοινωνικό μη κερδοσκοπικό φορέα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – ΕΔΡΑ», από τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη των σχολικών υποχρεώσεων, θα ξεκινήσει και στην περιοχή του Καματερού η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Μελία 2».

Στόχος του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Μελία 2» είναι η πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση, παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά σχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης. Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή.
Στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες (με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων), οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, τη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία, την ψυχολογική υποστήριξη και τη συμβουλευτική γονέων.
Η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Μελία» στο Καματερό γίνεται με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κ. Σωτήριου Καμαρινόπουλου. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο κ. Αλέξανδρος Οικονόμου.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες του νέου μας Κέντρου στο Καματερό.

Η φροντίδα για τις ανάγκες των παιδιών αποτελεί επένδυση για το μέλλον.


Στοιχεία επικοινωνίας:

Φυλής 52-54, Δημοτικό Κατάστημα Καματερού
Μαρουδιώ Ελευθερίου
Τηλ./φαξ: 210-2382510 (ώρες 15:00 – 20:00)

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Πρέπει να προσφύγουν οι γονείς κατά της απόφασης

Από το www.dimotis-agan.blogspot.com


Τελικά ο Δήμος μας είναι φορέας ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα;

Ρίχνοντας μια ματιά στην απόφαση με αριθμό 160/2011 του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί "Οικονομικής συμμετοχής γονέων νηπίων και βρεφών, που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας", διαβάζουμε ότι:


"Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αρ. Πρωτ. Π2β/1997, τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου... κλπ," .


Και αναρωτιόμαστε τώρα εμείς, ποιος είναι αυτός ο πρότυπος κανονισμός με αρ. πρωτ. Π2β/1997, βάσει του οποίου ο Δήμος μας επιβάλει οικονομική συμμετοχή (τροφεία) στους γονείς νηπίων και βρεφών ;


Ο εν λόγω κανονισμός όπως θα δείτε αφορά στις...."Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα"!!!

Εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι Δήμοι είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι Δημοτικοί - Κοινοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Υπάρχουν εξηγήσεις; Είναι κάτι που έχουμε παρανοήσει εμείς;
Κι επειδή ως κανονιστική πράξη η απόφαση αυτή ελέγχεται ως προς την νομιμότητά της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνουμε στους γονείς να προσφύγουν κατά της απόφασης.Υπάρχουν και σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προσφύγουν οι γονείς κατά της απόφασης αυτής και αφορούν στην μη τεκμηρίωση του καθορισμού του ύψους των εισφορών. Θέμα που θα αναπτύξουμε στην επόμενη ανάρτησή μας.


Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Να καταργηθούν άμεσα τα τροφεία. Να μην απορριφθεί καμία αίτηση για τη χρονιά που έρχεται.

Aπό το http://paratiritisagionanargyron.blogspot.com/

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Μαΐου 2011, σε αίθουσα του πάρκου Τρίτση, η συνέλευση γονέων των παιδικών σταθμών, από την Πρωτοβουλία Γονέων.
Στη συγκέντρωση συζητήθηκαν τα διάφορα προβλήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, αλλά και τα νέα που γεννιούνται εξαιτίας των περικοπών, της μείωσης των μισθών, της ανεργίας και της ακρίβειας.Τονίστηκε από όλους τους συγκεντρωμένους ότι, η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί, να πλαισιωθεί με περισσότερους γονείς και αποφάσισαν να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία συλλόγου, για ουσιαστικότερη και μονιμότερη παρέμβαση. Θα πρέπει να γίνει οργάνωση και σε επίπεδο σταθμών, με τη δημιουργία επιτροπής σε κάθε σταθμό, ώστε ως εκπρόσωποι πλέον να επισκέπτονται οποιαδήποτε ώρα τους σταθμούς για να παρακολουθούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων που φιλοξενούνται τα παιδιά τους.


Τα αιτήματα που έθεσαν ως άμεσα οι γονείς, είναι:


•Να καταργηθούν άμεσα τα τροφεία.


•Να μην απορριφθεί καμία αίτηση για τη χρονιά που έρχεται.


•Να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.


•Να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.


•Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.

ΝΔ: Ο Καλλικράτης απέτυχε παταγωδώς

Για αποτυχία της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης, έκαναν λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δημοτικής αυτοδιοίκησης της ΝΔ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

«Οι Δήμοι είναι αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία, ενώ δεν έχουν εκδοθεί, ακόμα, Προεδρικά Διατάγματα και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που προβλέπει ο Καλλικράτης», επισήμαναν και καταλόγισαν ευθύνες στην κυβέρνηση για τα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα σχετικά με τις περικοπές πόρων προς τους δήμους, ο κ. Κυρίζογλου τόνισε ότι αυτοί κυμάνθηκαν το 2010 από 29% μέχρι 37%, αντί για 12% που είχε προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, και σημείωσε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΡΟΙΔΕΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥΣ

Τρία σημαντικά γεγονότα έγιναν πριν από λίγες ημέρες που αποδεικνύει ότι κάποιοι ακόμα σε αυτή τη χώρα αντιδρούν και προσπαθούν να ανατρέψουν τα δεινά που έφεραν στον τόπο οι κομματάρχες όλα αυτά τα χρόνια . Πιθανότητες να βρεθούν μιμητές και στο δήμο των Αγίων Αναργύρων όχι μόνο δεν υπάρχουν αλλά θα βρεθούν οι γνωστοί "νεοπρασινοφρουροί" να συκοφαντήσουν όσους τόλμησαν να κάνουν γενναίες κινήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ:

Πρώτον:
Κατάργηση όλων των τροφείων στους εφτά βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης από τη νέα σχολική χρονιά και στους οποίους θα γίνονται δεκτά και παιδιά εργαζομένων στην περιοχή, ακόμα και αν δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, εισηγήθηκε η δημοτική αρχή (έχει εκλεγεί με το ΚΚΕ) σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο και την οποία ενέκρινε ομόφωνα. Η διοίκηση του δήμου με την απόφαση αυτή κάνει πράξη την προεκλογική της δέσμευση, ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ελαφρύνει από τα οικονομικά βάρη τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Έτσι καταργεί τα τροφεία, τα οποία η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε επιβάλει και επιβάρυναν τις οικογένειες μέχρι και 70 ευρώ για κάθε παιδί. Ταυτόχρονα, και με σκοπό να ανακουφίσει τις οικονομικά - κοινωνικά ασθενέστερες οικογένειες, θέτει στην επιλογή των παιδιών κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και τα μοριοδοτεί ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Και σ' αυτή τη μοριοδότηση δεν αποκλείει ακόμα και παιδιά όσων εργάζονται στην περιοχή, άσχετα αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Πετρούπολης.
ΣΧΟΛΙΟ:
Στη Πετρούπολη τουλάχιστον τηρούν τις υποσχέσεις τους και δεν κοροιδεύουν τον κόσμο και κυρίως δείχνουν να καταλαβαίνουν τα οικονομικά προβλήματα των κατοίκων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς αποφάσισε να κηρυχτούν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης στη Κεφαλλονιά
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς αποφάσισε να κηρυχτούν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης στη Κεφαλλονιά
Συγκεκριμένα, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Σαββάτου, το σώμα ψήφισε κατά πλειοψηφία και μετά την αρχική εισήγηση του Δημάρχου, να σηκωθούν άμεσα μαύρες σημαίες στα δημόσια κτίρια και στα σχολεία, ως διαμαρτυρία για τη απόφαση του υπουργείου Παιδείας να κλείσει δύο τμήματα του ΤΕΙ.
ΣΧΟΛΙΟ:
Που να τολμήσει να κάνει κάτι άναλογο ο Σαράντης πχ. για το 301ΕΒ....μόνο να το ψιθυριζε θα είχε πάει σπίτι του
. Άσε που είναι υποτακτικός του κάθε υπουργού οπότε έχει και "συνηδεισιακό" πρόβλημα.

ΤΡΙΤΟΝ:
Να κόψει κάθε επαφή με το κυβερνών κόμμα, μετά και τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, αποφάσισε η Π.Α.Σ.Κ.Ε- Ο.Τ.Α, η συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ στους δήμους. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη, εκφράζει την αντίθεση της με την κυβερνητική πολιτική και την πολιτική του μνημονίου. Σημειώνεται ότι γραμματέας της συντονιστικής επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε- Ο.Τ.Α είναι ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε- Ο.Τ.Α Θέμης Μπαλασόπουλο.
ΣΧΟΛΙΟ:
Εδώ στο πόλη μας οι πασόκοι ακόμη προσκυνάνε τα αδέλφια Σαράντη και τον Ελαιοτριβάρη άρα ούτε ιδεολογική ευσυνειδησία δεν έχουν οι καραβολέμενοι
του δήμου.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Μνημόνιο Δήμων: Τα κοινωνικά δικαιώματα στο «απόσπασμα»

Από το www.prin.gr

Το Μνημόνιο αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μετατροπή των δήμων σε «δήμιους» των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς προβλέπει χαρακτηριστικά, τα έσοδα των δήμων να πηγαίνουν μόνο για έργα συντήρησης και επισκευής υποδομών, πάγωμα ή περιορισμό προσλήψεων και συμβάσεων ενώ επιφυλάσσεται για περαιτέρω εξειδίκευση μέσω πρόσθετων μέτρων.
Το οξύ οικονομικό πρόβλημα στην τοπική διοίκηση, απόρροια της πολιτικής των διαδοχικών μνημονίων και της εφαρμογής του «Καλλικράτη», δεν αφορά μόνο στους υπερ-χρεωμένους δήμους. Καθημερινά όλο και περισσότεροι δημότες έρχονται αντιμέτωποι σε όλο ένα και περισσότερους δήμους με την κατάσταση υποβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών και την αδυναμία διαχείρισης της καθημερινότητας (από την αδυναμία συλλογής απορριμάτων γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για καύσιμα στα απορριματοφόρα, μέχρι το κλείσιμο ή την υπολειτουργία παιδικών σταθμών και την αδυναμία κάλυψης των στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών των σχολείων).

Αξίζει να δει κανείς πως δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη και ποιος είναι υπεύθυνος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν τα δημιούργησαν ούτε οι κάτοικοι - δημότες ούτε οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια βιώνουμε το παράδοξο ενώ αυξάνεται η τοπική φορολόγηση και η ανταποδοτικότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, να αυξάνονται τα χρέη τους.
Οι αιτίες δημιουργίας των χρεών πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική ολοκλήρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης ως τοπικό κράτος με κορυφαίο σταθμό τον «Καλλικράτη».
Τα χρέη είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που μετέτρεψε τους δήμους σε επιχειρήσεις και τους δημότες σε πελάτες.
Είναι αποτέλεσμα του χαρακτήρα και του τρόπου εκτέλεσης των έργων στην «τοπική αυτοδιοίκηση». Έργα που εκτελούνται μέσα από διάφορα προγράμματα με τη μορφή συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και δεν αφορούν κυρίως την κάλυψη κοινωνικών αναγκών αλλά εξυπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου και ακολουθούν πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις αιτίες δημιουργίας και διόγκωσης των χρεών πρέπει να προστεθεί η μείωση της χρηματοδότησης του κεντρικού κράτους προς τους δήμους την ίδια ώρα που τους μεταφέρει ολοένα και περισσότερες λειτουργίες, ενώ συμβολή στη διαμόρφωσή τους παίζουν η τοκογλυφία των τραπεζών μέσω των δανείων προς τους δήμους όπως και τα φαινόμενα διαφθοράς στη διαχείριση των δήμων και την υλοποίηση των έργων.
Με το «αυτοδιοικητικό Μνημόνιο» τα χρήματα που αποδίδει το κράτος προς τους δήμους, χρήματα που σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από το ΦΠΑ και το ΤΑΠ, δηλαδή φόρους που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, θα δοθούν στις τράπεζες και τους προμηθευτές για την αποπληρωμή των δανείων και τους χρέους. Η πράξη αυτή αποτελεί μια ακόμη μια προκλητική αντεργατική απόφαση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τράπεζες και κεφάλαιο θα πάρουν τα λεφτά τους. Την ίδια ώρα οι δήμοι θα οδηγηθούν μέσα και από τις αυξημένες δυνατότητες που τους δίνει ο «Καλλικράτης» σε μια ένταση της τοπικής φορολογίας και της ανταποδοτικότητας κοινωνικών υπηρεσιών για να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι δημότες θα βρεθούν να πληρώνουν πολλαπλά για ένα χρέος που δεν δημιούργησαν.
Το «αυτοδιοικητικό Μνημόνιο» σε συνδυασμό με τον «Καλλικράτη» και την περικοπή 1,5 δισ. ευρώ σε τρία χρόνια (2011-2014) από δαπάνες της τοπικής διοίκησης (που προβλέπει το πρώτο Μνημόνιο) θα οδηγήσει σε μια σύνθλιψη των κοινωνικών υπηρεσιών και στη διαμόρφωση όρων για την ιδιωτικοποίησή τους.

Απαιτείται πανεργατικός ξεσηκωμός, κοινός αγώνας κατοίκων - δημοτών και εργαζομένων στους δήμους με ένα ενιαίο πλαίσιο στόχων πάλης. Τέτοιο στόχοι είναι :
Να μην περάσει το «αυτοδιοικητικό Μνημόνιο». Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος και δεν το πληρώνουμε. Να το πληρώσουν αυτοί που το δημιούργησαν. Έργα υποδομών για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών κατοίκων και εργαζομένων με διαρκή εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Αύξηση των δαπανών για παιδεία, υγεία, πρόνοια, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, για υποδομές και νέους ελεύθερους δημόσιους χώρους. Να μη γίνει καμία αύξηση τελών και τοπικής φορολόγησης.
Να μειωθεί ο φόρος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, να αυξηθεί η φορολόγηση του κεφαλαίου.
Να μην ξεπουληθεί τίποτα δημόσιο, αντίθετα να περάσουν τράπεζες, δημόσιες επιχειρήσεις και όλοι οι νευραλγικοί τομείς της οικονομίας σε εργατικό κοινωνικό έλεγχο και ιδιοκτησία.
Να μη γίνει καμία απόλυση εργαζομένων στους δήμους, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ, τα μνημόνια και οι νόμοι τους. Να ανατραπεί ο «Καλλικράτης».
Ταυτόχρονα γίνεται περισσότερο αναγκαία η δημιουργία μορφών λαϊκής συσπείρωσης, δράσης και «εκπαίδευσης» στην κοινωνική και πολιτική αυτοοργάνωση των ίδιων των εργαζομένων.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Απροκάλυπτο ξεπούλημα του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"...

Από το http://press-gr.blogspot.com (Αγγελικη Παπαδοπουλου)

Οικολογίζουσα φρασεολογία και πράσινες γαρνιτούρες εντατικοποιούν την εμπορευματοποίηση του Πάρκου. Τα καπιταλιστικά συμφέροντα δείχνουν για ακόμα μια φορά το πραγματικό τους προσωπείο.
Η αρχή του ξεπουλήματος έγινε απο την Υπουργό που διόρισε πρόεδρο μίας Μ.Κ.Ο αμφιβόλου προέλευσης, ποιότητας,πρόθεσης και έργου. Το πάρκο ανήκει σε εμάς τον λαό και οχι στα συμφέροντα της νέας τάξης πραγμάτων που ωθεί τον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου να... γίνει αιμοδότης των ιδιωτικών συμφερόντων. Στόχος τους ειναι να ξεπουλήσουν τα πάντα μέσα στο πάρκο, να τα δώσουν όλα σε ιδιώτες.Βέβαια όλη αυτή η διαλυτική κατάσταση προσπαθεί να νομιμοποιήσει στην συνείδηση του κόσμου την ιδιωτικοποίηση .
Να επιβληθεί η ιδιωτικοποίηση σαν μάνα εξ ουρανού που θα γλιτώσει αυτόν το χώρο πρασίνου.
Το πάρκο είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου που εχει απομείνει στην Δυτική Αθήνα. Το μοναδικό Πάρκο που υπάρχει σε ολόκληρη την ήδη υποβαθμισμένη περιβαντολλογικά και ξεχασμένη απο την κεντρική εξουσία Δυτική Αθήνα. Αποδεδειγμένα η Υπουργός και οι Μ.Κ.Ο στηρίζουν τη λογική της ανταποδοτικότητας, θέλουν το Πάρκο να περάσει σε ιδιώτες. Να το λειτουργούν με τέτοιους όρους και προυποθέσεις ώστε και αυτοί να αυγατίζουν τα κέρδη τους και πολύ περισσότερο και οι τελευταίοι χώροι πρασίνου να παραδίδονται και αυτοί στο μεγάλο κεφάλαιο.
Η εσκεμμένη απαξίωση του τόσα χρόνια απο διάφορα κέντρα και παράγοντες ένα σκοπό είχε, την υποβάθμιση του , έτσι ώστε να γίνει εύκολη λεία για τα νύχια των αρπαχτικων. Απόδειξη ειναι η σημερινή κατάληξη να διοικείται το Πάρκο από ιδιώτη.
Δεν χρειάζονται μεγαλεπήβολα σχέδια για την συντήρηση του Πάρκου:
Να απομακρυνθούν άμεσα οι ήδη υπάρχοντες επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν καθώς και οι ΜΚΟ που δεν έχουν καμία σχέση με τον χαρακτήρα του πάρκου προσβλέποντας στο “μεγάλο πάρτι”.
Το Πάρκο στα χέρια του λαού και να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο πράσινος περιφερειάρχης και οι πράσινοι δήμαρχοι δεκανίκια του μνημονίου.
Ολοι οι κάτοικοι χρειάζεται να εντείνουν τον αγώνα τους ,να εντείνουν την πάλη τους ώστε αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ:ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΣ - ΛΗΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από το http://www.a-po-drasi.gr/

Επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το ρόλο της ως καθεστωτικής και αντιλαϊκής πλειοψηφίας, η Διοίκηση Σαράντη αποφάσισε τη συνέχιση της επιβολής τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και την αύξηση τους.

Υποβαθμίζοντας για μια ακόμη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο με δικαιολογίες, όπως: το θέμα έρχεται έκτακτα γιατί αρχίζουν οι νέες εγγραφές και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι σταθμοί, πήρε μια ακόμη αντιλαϊκή και ληστρική απόφαση, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τους δημοτικές παρατάξεις, συλλόγους, εργαζομένους και γονείς.

Η Διοίκηση Σαράντη ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της κυβέρνησης, προχωρά με γοργά βήματα στην υλοποίηση της πολιτικής της, η οποία είναι: κλείσιμο και ενοποίηση βρεφονηπιακών σταθμών και μείωση των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτά. Όσοι σταθμοί παραμείνουν ανοικτοί, μετά και την οριστική κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης το 2012, θα συντηρούνται αποκλειστικά με φόρο – τροφεία των χρηστών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σαράντης αλλά και όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας εμφανίζονται «βασιλικότεροι του βασιλέως» στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Είναι βέβαιο ότι, όσο οι δημότες (και ειδικά του Καματερού) τους παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν, στο τέλος της θητείας του καθεστώτος Σαράντη, θα έχουμε χάσει πολύ περισσότερα από τις αλυσίδες μας.

Σε ότι αφορά την ουσία του θέματος, προτείναμε την κατάργηση όλων των τροφείων και δηλώσαμε την διάθεση μας να αγωνιστούμε για την εξεύρεση πόρων για τη συνέχιση αλλά και την αναβάθμιση των παροχών των βρεφονηπιακών σταθμών. Και τέτοιοι πόροι υπάρχουν αφενός σε όλους αυτούς που συνεχίζουν να κερδίζουν από την κρίση και αφετέρου στην κατασπατάληση των εσόδων των δήμων.

Παναγιώτης Τερζόγλου
Δημοτικός Σύμβουλος.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Από το http://enotikhporeia.blogspot.com/

Είναι ... κατάκτηση σήμερα, να αποφασίζουν για σένα, χωρίς εσένα.
Αυτή την κατάκτηση υπερασπίζεται και η Διοίκηση του Δήμου μας, πιστή στις αρχές της κυβερνητικής πολιτικής, των επιταγών του μνημονίου και των εντολών της τρόικας.
Έτσι, αγνοώντας τη λαϊκή βούληση και μη θέλοντας να δει κατάματα την πραγματικότητα για την οικονομική δυσπραγία, την ανεργία και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία μας, έρχεται να επιβάλλει τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Με τη μορφή του επείγοντος, έφερε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο "ετσιθελικά" εκτός ημερήσιας διάταξης το νέο χαράτσωμα των συνδημοτών μας.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στους 7 συνολικά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, φιλοξενούνται περίπου 650 παιδάκια, που θα αποφέρουν ...έσοδα στο ταμείο του Δήμου περίπου 235.000 ευρώ για τη χρονιά που έρχεται.

Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και ακόμα πιο αδιανόητη είναι η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η διοίκηση.
Την πολιτική της ανταποδοτικότητας, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης όλων των κοινωνικών αγαθών.

Μετά τη ληστρική αύξηση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα στη δημοτική κοινότητα Καματερού, που θα αποφέρει στο ταμείο του Δήμου πάνω από 450.000 ευρώ, η διοίκηση προσθέτει τα τροφεία που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό των συμπολιτών μας.
Αν συνυπολογίσουμε τις αυξήσεις για την κατάληψη πεζοδρομίων, στάσιμου εμπορίου,συμμετοχή και επιβάρυνση του δημότη για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος λειτουργώντας σαν ανώνυμη κερδοσκοπική εταιρεία, θα εισπράξει επιπλέον για το 2011 περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από έμμεσους φόρους εις βάρος των συμπολιτών μας.

Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα και ο κατήφορος της διοίκησης, που καταρρακώνει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατρέποντας το θεσμικό της ρόλο, από ρόλο προσφοράς και παροχής στο δημότη, σε ρόλο κερδοσκοπικής εταιρείας και φορομπηχτικού μηχανισμού.

Καλούμε όλους τους συνδημότες μας, να αντισταθούν μαζικά στα νέα μέτρα που προωθεί η διοίκηση, που αποδεικνύεται ο καλύτερος εκφραστής της κυβερνητικής φορομπηχτικής πολιτικής.
Κανένας αγώνας δεν έχει πάει χαμένος, εκτός από τον αγώνα που ακόμα δεν δώσαμε.

Γιά την ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Χριστόφορος Δανάκος

ΥΠΕΣ: ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από το http://www.aftodioikisi.gr/

«Δεν υπάρχει θέμα απολύσεων στο στενό δημόσιο τομέα, ούτε στους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις»,
διευκρίνιζαν στην aftodioikisi.gr πηγές του υπουργείου Εσωτερικών μετά το θέμα που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις* του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στο συνέδριο του «Economist». Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν είπε τίποτε διαφορετικό από όσα έχει πει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, υπενθυμίζοντας προχθεσινή του συνέντευξη στην οποία είχε υποστηρίξει ότι όσοι μετατάσσονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ) στο στενό δημόσιο τομέα θα περνούν από διαδικασία αξιολόγησης μέσω ΑΣΕΠ και -εφόσον δεν κριθούν επαρκείς- θα απολύονται.

Παράλληλα, διευκρίνιζαν ότι όταν ο υπουργός Εσωτερικών είπε την Τετάρτη στη Βουλή ότι δεν θα γίνουν απολύσεις εννοούσε προφανώς το στενό δημόσιο τομέα.

Όσον αφορά στη δοκιμαστική υπηρεσία των εργαζομένων που θα μετατάσσονται από τις ΔΕΚΟ στο στενό δημόσιο τομέα, καθώς θεωρούνται απολύσεις και νέες προσλήψεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι μεν θα προβλεφθεί (οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο υποχρεούνται σε διετή δόκιμη υπηρεσία), αλλά αφενός μπορεί να μην είναι τριετής και αφετέρου μπορεί να μην ισχύσει για όλους, αλλά γι' αυτούς που έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας στο Δημόσιο.

Καμία συζήτηση για τις δημοτικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά για τους εργαζομένους των δημοτικών επιχειρήσεων που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, ουδέποτε έχει τεθεί απολύσεων μέσω μετατάξεων, καθώς:

- Αφενός, η περίπτωσή τους είναι εντελώς διαφορετική από αυτές των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Οφέλειας (ΔΕΚΟ), με την έννοια ότι οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στους δήμους όπου και μετατάσσονται οι υπάλληλοι, ενώ αντιθέτως στις υπό κατάργηση ή συγχώνευση ΔΕΚΟ το αντικείμενο των εργασιών τους είτε συρρικνώνεται είτε παύει να υφίσταται

- Αφετέρου, οι εκπρόσωποι της τρόικας πάντα μιλούν με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον «Καλλικράτη» που μείωσε αιρετούς και συμβασιούχους κατά δεκάδες χιλιάδες και ουδέποτε έχουν θέσει στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θέμα απολύσεων εργαζομένων αορίστου χρόνου στις δημοτικές επιχειρήσεις.

«Ακριβές» απολύσεις, εθελούσια

Να σημειωθεί ότι στη Βασιλίσσης Σοφίας θεωρούν ότι αν συνεχιστεί ο περσινός και ο φετινός ρυθμός αποχωρήσεων από το Δημόσιο (το 2011 53.000 εργαζόμενοι και το 2011 υπολογίζεται ότι θα φτάσουν του 55.000) και με την αναλογία με τις προσλήψεις να έχει διαμορφωθεί πλέον στο 1 προς 10, ο στόχος για μείωση του μισθολογικού κόστους την τετραετία 2010-2013 από 23 σε 16 δισ. ευρώ θα επιτευχθεί, ακόμη κι αν δεν υπάρξει καμία απόλυση ή πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Τόσο δε η επιλογή των απολύσεων όσο και αυτή της εθελούσιας εξόδου, αν και θα μειώσουν το μισθολογικό κόστος μεσο-μακροπρόθεσμα, είναι «ακριβές» βραχυπρόθεσμα, καθώς απαιτούνται κονδύλια για τις αποζημιώσεις και τα κίνητρα αντίστοιχα. Κονδύλια που οπωσδήποτε είναι δύσκολα να βρεθούν σε περίοδο «ισχνών αγελάδων».

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Οι Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό χρειάζονται ειδική μεταχείριση από την Αστυνομία

Από το http://maxouras.blogspot.com/

Το θέμα είναι ότι αφού παρθούν τα μέτρα για τους κακοποιούς στο κέντρο της Αθήνας να μην έρθουν στις γειτονιές μας όπως συμβαίνει συνήθως.

Πρέπει να δημιουργηθεί μία τομή απέναντι στην αλητεία και στους δολοφόνους που κοιμούνται την ημέρα και δρουν τη νύχτα. Φτάσαμε στα όριά μας. Είμαστε ακάλυπτοι σε οποιοδήποτε συμβάν και ανασφαλείς μέσα στα ίδια μας τα σπίτια.

Φταίμε και εμείς όμως σαν πολίτες.

Κάποιοι ενοικιάζουν σπίτια χωρίς να αναζητούν καν έστω το ποινικό μητρώο προκειμένου να γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο που ενοικιάζει το διαμέρισμα, ιδιαίτερα όταν δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Όπως γνωρίζουμε βέβαια ένας λόγος που είναι προφανής, είναι να ενοικιάζουν σε λαθρομετανάστες και αυτό γιατί τους συμφέρει για να μην δηλώνουν το διαμέρισμα και συγκεκριμένα το ενοίκιο που εισπράττουν με σκοπό να φοροδιαφεύγουν.

Αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώσει.

Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πάψει πια το έγκλημα να είναι πρώτη είδηση στην καθημερινότητά μας.

Οι Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό χρειάζονται ειδική μεταχείριση από την Αστυνομία και αυτό γιατί βρισκόμαστε κοντά στο κέντρο της Αθήνας και η πόλη μας έχει κεντρικούς δρόμους οι οποίοι είναι το μόνο πέρασμα για άλλες περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Με απλά λόγια είμαστε το κεντρικό και μοναδικό πέρασμα προς όμορους δήμους. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα εγκαταλελειμμένα σπίτια τα οποία έχουν γίνει εύκολη στέγη με αποτέλεσμα να καταντάει ανεξέλεγκτη η κατάσταση ελέγχου.

Χρειάζεται λοιπόν μία ειδική αλλά συγχρόνως μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το αυτονόητο, η πλήρης ασφάλεια όλων μας.

Κατά τη γνώμη μου κάτι καλό που μπορεί να διευκολύνει τα αστυνομικά μέσα για λιγότερα κρούσματα ληστειών είναι να καταγραφούν από την Δημοτική Αστυνομία τα μέρη τα οποία είναι εύκολη λεία για ληστείες και για εγκληματικές πράξεις και η αστυνομία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά.

Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και με τη βοήθεια δημοτικών συμβούλων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και μία καμένη λάμπα μπορεί να βοηθήσει έναν κλέφτη στο να πραγματοποιήσει ευκολότερα την λεία του. Όλα παίζουν ρόλο. Επίσης, θα ήταν καλό να καταγραφούν κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και να σφραγιστούν από την ανάλογη υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για αυτό.

Δεν είναι λύση να μην κυκλοφορούμε μετά τις 21.00 το βράδυ.

Λύση είναι η κοινή φωνή του δημοτικού συμβουλίου να γίνει πράξη αλλαγών και τομών απέναντι στα προβλήματα, γιατί σε τέτοια μεγάλα ζητήματα δεν χωρούν κομματικές και χρωματικές διαφορές.

Όλοι μαζί μία γροθιά για να γίνει πράξη η αλλαγή.

Γιατί το «κατηγορώ» είναι εύκολο…..αλλά καλό θα ήταν να ακούγονται ουσιώδεις προτάσεις και όχι προτάσεις που είναι απλά αρεστές στους πολίτες.

Το τελευταίο που αφορά τους δημότες είναι η διαφωνία παρατάξεων. Το μόνο που χρειάζονται είναι ουσιαστικές αλλαγές.

Εξάλλου όταν κάποιοι μιλούν για δήθεν λαϊκή οργή μόνο και μόνο για να αποσπάσουν κάνα ψηφαλάκι ας μιλήσουν για λαϊκή ομαδική κοινή φωνή απέναντι στα προβλήματα και ας σταματήσουν τα κομματικά τερτίπια που το μόνο που καταφέρνουν είναι να καθηλώνουν τους πολίτες στα σπίτια τους και να τους κάνει να μην ασχολούνται με τα κοινά.

Προέχουν τα προβλήματα και όχι οι πολιτικές...

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η απόλυτη απραξία της δημοτικής αρχής σε θέματα που έπρεπε ήδη να έχει λύσει(καθαριότητα, σχολεία, ολοκλήρωση έργων προαστιακού) προβληματίζει το επιτελείο του δημάρχου Νίκου Σαράντη.
Η δυσαρέσκεια των κατοίκων του Καματερού αρχίζει να μεγαλώνει λόγω της φυγής του ΙΚΑ ενώ και απογοήτευση των κατοίκων των Αγίων Αναργύρων είναι δεδομένη αφού βλέπουν πως τίποτα δεν γίνεται και το μόνο που εφαρμόζει η δημοτική αρχή είναι οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
Οι πιέσεις από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας αρχίζει να γίνεται έντονη και ελπίζουν να λάβει τέλος η αδράνεια του δημάρχου.
Μάλιστα πολλοί από αυτούς ακονίζουν τα μαχαίρια τους και μετά το καλοκαίρι ετοιμάζονται να αρχίσουν την εσωτερική αντιπολίτευση.

Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κλιμακώνει τις απεργιακές της κινητοποιήσεις η ΠΟΕ-ΟΤΑ και εξαγγέλλει για την εβδομάδα που ξεκινά 24ωρη γενική απεργία όλων των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης την Τετάρτη 18 Μαΐου.
Τη Δευτέρα και τη Τρίτη, 16 και 17 Μαΐου, αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς θα πραγματοποιήσουν τρίωρες στάσεις εργασίας τις πρώτες ώρες της βάρδιάς τους.


Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αντιδρά στην επέκταση του ωραρίου των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό σταδιακά οι σταθμοί θα χάσουν τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.


Την Τετάρτη θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στο κέντρο της Αθήνας, στις 12.00 το μεσημέρι και μετά θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Βουλή.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

6η Γιορτή της Άνοιξης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού προγραμματίζει μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου 2011).
Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, την Κυριακή 15 Μαΐου 2011, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διοργανώνει την 6η Γιορτή της Άνοιξης, αφιερωμένη φέτος στην οικογένεια. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 11 π.μ. έως 1 μ.μ.
Πρόκειται για μια εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα η οποία, μέσα από την άμεση επικοινωνία κοινωνικών φορέων και πολιτιστικά δρώμενα, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υποστήριξης της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.
Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος:
· Τα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων – Καματερού
· Το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»
· Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»
· Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
· Η Ομάδα Εθελοντών «Δ.Ρ.Α.Σ.Η.»
· Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Α.με.Α. «Η Ανοιχτή Αγκαλιά»
· Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΛΙΑ» (συνεργασία Δήμου Αγ. Αναργύρων ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α. – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»)
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργήσει παζάρι με χειροποίητες κατασκευές από την Ομάδα Εθελοντών «Δ.Ρ.Α.Σ.Η.» και τον Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων Α.με.Α. «Η Ανοιχτή Αγκαλιά». Παράλληλα, σε περιφραγμένη έκταση που έχει παραχωρηθεί στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», οι μικροί επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα μονοπάτια της δημιουργικής έκφρασης και του βιωματικού παιχνιδιού να συμμετάσχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» (έναρξη 12.30, Σημείο συνάντησης: Κτίριο Natura. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 6942 056334).
Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης ψυχαγωγικό πρόγραμμα∙ ειδικότερα, οι ομάδες εργασίας των ΚΑΠΗ θα πάρουν μέρος με χορούς, ενώ θα υπάρχουν και διασκεδαστές για τα παιδιά.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την στήριξη της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων).
Οι παραπάνω εκδηλώσεις γίνονται με την ευθύνη του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κ. Σωτήριου Καμαρινόπουλου.
Σας προσκαλούμε όλους να είστε εκεί και αναμένουμε με χαρά την παρουσία σας.

Δράσεις και μέτρα για την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού συγκλήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
Παρόντες ήταν:
1) Ελαιοτριβάρης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
2) Αμανατίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
3) Γεωργόπουλος Τάκης, εκπρόσωπος του ΑΣΔΑ
4) Γκάτσης Χρήστος, εκπρόσωπος του Δασαρχείου Αιγάλεω
5) Μυτιλούδης Δημήτρης, Υπ. Β’ Α.Τ. Καματερού
6) Καλούλης Γεώργιος, Υπ. Α’ Α.Τ. Αγ. Αναργύρων
7) Τραχανάς Ματζουράνης, Δημοτικός Αστυνομικός
8) Φουντάς Γεώργιος, από την ομάδα εθελοντών Καματερού
9) Αποστολόπουλος Νέστωρ, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας
10) Ντόκος Γεώργιος, υπάλληλος της Διαχείρισης Περιβάλλοντος
11) Λάμπος Γεώργιος εκπρόσωπος του 301 Ε.Β.
12) Mούσιος Κων/νος Δ/ντης Τ.Υ. του Δήμου.
Προήδρευσε ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ελαιοτριβάρης.
Στη συζήτηση παρουσιάστηκε το μνημόνιο ενεργειών με τα μέτρα και τις δράσεις πρόληψης & ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών του Δήμου.
Στη συνέχεια το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε (λόγω εποχής) στην αντιπυρική προστασία. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και αναφέρθηκαν στον τρόπο συνδρομής τους.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στα εξής:
Α) Το 301 Ε.Β. θα βοηθήσει με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οχήματα (π.χ. υδροφόρα), εφόσον διαταχθεί από την ανώτερη διοικητικά αρχή της.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η πολιτική προστασία της χώρας αποβλέπει στη προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
Αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
1. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Α) Πλημμύρες εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στους χειμερινούς μήνες, οπότε προκύπτει ανάγκη να δρομολογηθούν έργα και δράσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.
2) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ.
3) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.
4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
§ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ (γεφυράκι)
§ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΣΥΡΟΥ
§ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ (γεφυράκι)
§ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ & ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
§ ΓΟΥΝΑΡΗ
§ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ
§ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & Κ. ΠΑΛΑΜΑ
§ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Β) Οι χιονοπτώσεις δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις που όντας έντονες, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη περιοχή μας.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
§ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΑΛΟΥ
§ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
§ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ
§ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
α) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ
 1. Καθαρισμός οδών με πρόσβαση στα σχολεία –Κ.Α.Π.Η –Νεκροταφεία-Δημόσιες
Υπηρεσίες
 1. Καθαρισμός κεντρικών αξόνων Δήμου – οδοί: Δημοκρατίας-Αγίων Αναργύρων –
Σ. Βενιζέλου-Ν .Πλαστήρα- Φυλής- Γούναρη- Κ. Παλαμά- Αγ. Νικολάου- Παπάγου.
Ο καθαρισμός θα γίνει χωρίς χρήση νερού . Τα μηχανήματα εκχιονισμού θα είναι της Περιφέρειας. Ο Δήμος διαθέτει πολυμηχάνημα παραχωρηθέν από τον ΑΣΔΑ που μια από τις λειτουργίες του είναι και ο εκχιονισμός και η διασπορά αλατιού καθώς και μηχανήματα έργου JCBπου θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για διανοίξεις δρόμων.
β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ
Ρίψη αλατιού στους κεντρικούς δρόμους με δυνατότητα ρίψης και σε άλλους δρόμους . Το αλάτι θα το πάρουμε από ΑΣΔΑ- Νομαρχία – Ελεύθερο εμπόριο με φορτηγό του Δήμου.
Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού θα υπάρχει άμεση συνεργασία με Τροχαία - Αστυνομικό τμήμα – Πυροσβεστική και Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΣΤΑΘΕΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΩΝΑ, ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΤΤΑΛΟΥ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
 • ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
 • ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : α) περιφερειακός δρόμος που οδηγεί στην Πετρούπολη και ξεκινά από την οδό Αγ. Νικολάου, β) περιφερειακός δρόμος που οδηγεί στο Ποικίλο Όρος και ξεκινά από την οδό Ιερού Λόχου.
 • Οι υδροφόρες του Δήμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για γρήγορη κατάσβεση ή για γρήγορη τροφοδοσία με νερό των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
3. ΣΕΙΣΜΟΙ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σε περίπτωση καταστρεπτικού σεισμού στην περιοχή μας εφαρμόζεται το παρόν σχέδιο και ειδικότερα:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.Άμεση σύσκεψη του τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας στον ελεύθερο χώρο της Δ/σης περιβάλλοντος, οδός Λ. Δημοκρατίας και Μπίμπιζα, στα λυόμενα κτήρια της Δ/σης .
2.Ενημέρωση και συνεννόηση με Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας, Τροχαία , Αστυνομία και Πυροσβεστική για συντονισμένες ενέργειες .
3.Ενημέρωση Δημοτών (ήδη ο Δήμος προσπαθεί να τοποθετήσει ασύρματα μεγάφωνα σε κάθε γειτονιά του Δήμου ώστε να μπορεί να ενημερώνει τους Δημότες σε έκτακτες περιπτώσεις) για αποφυγή πανικού ώστε με ελεύθερο οδικό δίκτυο να προσφερθούν πρώτες και αναγκαίες βοήθειες.
ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρώτη συγκέντρωση Δημοτών των οποίων τα σπίτια έχουν πάθει ζημίες σε χώρους συνάθροισης κοινού, ήτοι σε όλες τις πλατείες του Δήμου μας όπου και θα γίνει πρώτη ενημέρωση από υπαλλήλους του Δήμου.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ
Δημιουργία χώρων καταυλισμού στους χώρους:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
α) Ελεύθερος χώρος πίσω από το νεκροταφείο Αγ. Αναργύρων, οδός Δημοκρατίας και Μαραθωνομάχων.
β) Ελεύθερος χώρος επί των οδών Λ. Δημοκρατίας και Μπίμπιζα.
γ) Πευκώνας έναντι Δημαρχείου
δ) Γήπεδο ποδοσφαίρου
ε) Πλατεία Κοκκινόπουλου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ελεύθεροι χώροι που ορίζονται μεταξύ των οδών:
α) Αισώπου, Κολχίδος & Ακροναυπλίας
β) Ρήγα Φεραίου, Ανοίξεως & Νεμέας
γ) Ζέρβα, Σκοπέλου, Κυκλάδων, Πιπίνου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΜΕΡΙΜΝΑ
1) Άμεση οργάνωση συνεργείων από Μηχανικούς του Δήμου μας για επιτόπιο πρώτο έλεγχο των οικοδομών με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση των οικοδομών τους .
2) Καταγραφή ζημιών και παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη.
Συνεχής συνεννόηση του τοπικού συντονιστικού οργάνου με Γ .Γ Πολιτικής Προστασίας για προσφορά οποιαδήποτε μορφής βοήθειας στους πληγέντες ανάλογα με τον βαθμό καταστρεπτικότητας του σεισμού.
4.ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Σε περίπτωση καύσωνα παρέχεται η δυνατότητα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, παιδιά, κλπ) να φιλοξενούνται σε κλιματιζόμενους δημοτικούς χώρους δηλ Δημοτικά Καταστηματα, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ.
1. Οι κλιματιζόμενοι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν πολίτες σε περίπτωση καύσωνα είναι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.
· ΚΑΠΗ – Ν Πλαστήρα 107 & Κλεισούρας (τηλ. 2102637844)
· ΚΑΠΗ – Πλαπούτα 62 (τηλ. 2102316100)
· ΚΑΠΗ – Αριστείδου & Ρούζβελτ 2 (τηλ. 2102614033)
· ΚΑΠΗ – Καζαντζάκη 8 & Ανδρονίκου (τηλ. 2108542773)
· Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Δημοκρατίας & Μέρλα (τηλ. 2132039900)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
· Δημοτικό υποκατάστημα - Λ. Φυλής 54 (τηλ.2132023600)
· ΚΑΠΗ - Β. Γεωργίου 13 (τηλ. 2102315240)
· ΚΑΠΗ– Πίνδου 32 (τηλ. 2102316340
· ΚΑΠΗ – Μ. Ασίας 2-4 (τηλ. 2102382922)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ως μέλη του Δήμου Αγ.Αναργύρων – Καματερού στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τους:
1) Σαράντης Νικόλαoς. Δήμαρχος
2) Ελαιοτριβάρης Ιωάννης. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
3) Αμανατίδης Νικόλαος. Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
4) Γεωργόπουλος Τάκης. εκπρόσωπος του ΑΣΔΑ
5) Κοροτζής Κωνσταντίνος. 10ς Πυροσβεστικός Σταθμός
6) Γκάτσης Χρήστος. εκπρόσωπος του Δασαρχείου
7) Μυτιλούδης Δημήτριος. Υπ. Β’ Α.Τ. Καματερού
8) Καλούλης Γεώργιος. Υπ. Α’ Α.Τ. Αγ. Αναργύρων
9) Μούσιος Κωνσταντίνος. Διευθυντής Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
10)Τραχανάς Μαντζουράνης. Δημοτική Αστυνομία.
11)Βαμβακάρης Κωνσταντίνος. Ομάδα εθελοντών Αγίων Αναργύρων
12)Φουντάς Γεώργιος. Ομάδα εθελοντών Καματερού.
Σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζονται προβλήματα Πολιτικής Προστασίας η επικοινωνία μας με τους εμπλεκόμενους φορείς που θα παρέξουν την αρωγή τους θα είναι ως εξής:
 1. Συντονιστικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 2103359900, εκάστοτε αξιωματικός υπηρεσίας.
 2. 10ς Πυροσβεστικός Σταθμός, Διοικητής Κος Κοροτζής, 2105790102
 3. Δασαρχείο, Γκάτσης Χρήστος, 2105316690
 4. ΑΣΔΑ, Γεωργόπουλος Τάκης, 2105745820 Εσωτ.. 141, 6978160670.
 5. Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, 2102611392-2102693404, Υπαστυνόμος Α’ Καλούλης Γεώργιος
 6. Αστυνομικό Τμήμα Καματερού , 2102322260-2102318606-2102388993 Υπαστυνόμος Β’ Μυτιλούδης Δημήτριος
 7. Ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίων Αναργύρων, Βαμβακάρης Λεονάρδος, 6972429604.
 8. Ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Καματερού, Φουντάς Γεώργιος, 6977447439
 9. 301 Εργοστάσιο Βάσης, Λάμπος Γεώργιος, 2102611734.
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Υπάλληλοι Δήμου)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΛΙΕΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ
ΚΙΤΣΟΣ ΦΑΝΗΣ ΕΦΡΕΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Κατά προτεραιότητα οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων και με νόμο

Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Σε νομοθετική κατοχύρωση για την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους των δήμων προχωράει το υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία που πρόκειται να κατατεθεί στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr η δέσμευση αυτή είχε αναληφθεί από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση κατά την πρόσφατη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά τα φαινόμενα καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν σε πολλούς δήμους της χώρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής του Καλλικράτη.

Η κατοχύρωση αφορά τόσο τους μόνιμους και αορίστου χρόνου όσο και το το προσωπικό ειδικών θέσεων, ορισμένου χρόνου των δήμων και των νπδδ αυτών, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και πληρώνεται από τα ανταποδοτικά τέλη, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα καθυστερήσεων στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών θα διασφαλίζεται, καθώς θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και νομική κάλυψη

Παράλληλα με την ίδια τροπολογία ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ α βαθμού. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα των δήμων που είτε καταργήθηκαν είτε συγχωνεύθηκαν και μέχρι σήμερα δεν αναγνωριζόταν η προϋπηρεσία τους.

Επιπλέον στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η υποχρέωση των δήμων και των περιφερειών να παρέχουν νομική υποστήριξη σε υπαλλήλους τους που διώκονται ποινικά, με εξαίρεση την περίπτωση εκείνη που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

ΣΥΝ: Η κυβερνητική πολιτική κατεδαφίζει τους ΟΤΑ

Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Για την ανάγκη ανατροπής της «μνημονιακής πραγματικότητας» τους ΟΤΑ, μέσα από «ένα δυνατό, ενωτικό, αυτοδιοικητικό κίνημα, όπου οι αιρετοί, οι εργαζόμενοι και οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς θα διεκδικήσουν αποφασιστικά αυτό που τους ανήκει», κάνει λόγο το τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΝ, με ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ραγκούση για τα οικονομικά των δήμων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατεδαφίζει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Δήμοι με ελάχιστους "επιτελικούς" υπαλλήλους, πλήρως ιδιωτικοποιημένες και ανταποδοτικές -ελαφρώς επιδοτούμενες- υπηρεσίες, χωρίς κοινωνικές και αναπτυξιακές δυνατότητες, απλοί διεκπεραιωτές των εκάστοτε κρατικών εντολών».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «σκόπιμη κατασυκοφάντηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και αναρωτιέται πώς «οι "προβληματικοί", πριν από τον «Καλλικράτη» δήμοι, που κατά τον κ. Ραγκούση στις προγραμματικές δηλώσεις "συνέβαλαν αποφασιστικά στο τεράστιο δημόσιο χρέος", αίφνης "νοικοκυρεύτηκαν", "συμμορφώθηκαν" και επιτέλους είναι πλεονασματικοί»

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Παρέμβαση ενάντια στην εμπορευματοποίηση του “Αντώνης Τρίτσης” από την Επιτροπή κατοίκων

Μια και η καλοκαιρινή σεζόν ξεκίνησε αλλά και τα προβλήματα του πάρκου “Αντώνη Τρίτση” μεγαλώνουν, η “Επιτροπή κατοίκων για τη σωτηρία του πάρκου Αντώνη Τρίτση” καλεί την Κυριακή 8 Μαίου στις 11.00 π.μ. για μια παρέμβαση στο πάρκο.


Το κάλεσμα αφορά και τους μικρούς περιπατητές αφού θα λειτουργεί και αυτοσχέδιο εργαστήρι ζωγραφικής για να αποτυπώσουν “το παρκο των ονείρων μας” (χωρίς κόστος !).

Ο καιρός θα είναι καλός και το ραντεβού είναι στις 11:00 π.μ. στο κεντρικό σημείο του Πάρκου Τρίτση , στο σιντριβάνι.

Η “αλληλεγγύη” καλεί τα μέλη και τους φίλους της να πλαισιώσουν αυτή την πρωτοβουλία της “Επιτροπής κατοίκων”.

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ


Από 10 μέχρι 24 Μαϊου διεξάγεται η γενική απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2011.
Που απογραφόμαστε;
Στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας, ανεξάρτητα από το που έχουμε την οικογενειακή μερίδα μας ή τα εκλογικά μας δικαιώματα.
Ποια είναι η διαδικασία απογραφής;
Απλώς απαντάμε στις ερωτήσεις των απογραφέων που θα μας χτυπήσουν το κουδούνι. Δεν απαιτείται η επίδειξη κανενός στοιχείου ταυτότητας.
Πρέπει να είναι όλοι οι κάτοικοι της κατοικίας παρόντες;
Όχι, αρκεί ένας για να δώσει τα στοιχεία για όλους.
Τι γίνεται αν λείπουμε την ώρα που θα χτυπήσουν το κουδούνι οι απογραφείς;
Θα αφήσουν σημείωμα για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί τους, μέσα στο διάστημα 10-24 Μαϊου.
Απογράφονται και οι αλλοδαποί;
Ναι, ακόμη και αν δεν διαθέτουν άδεια παραμονής. Δεν θα ζητηθεί κανένα πιστοποιητικό.
Είναι εμπιστευτικά τα στοιχεία που θα δώσουμε στους απογραφείς;
Απολύτως σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την διαμόρφωση στατιστικών δεδομένων και πινάκων.
Τι πρέπει να προσέξουμε;
Οι απογραφείς να φέρουν σήμα της ΕΛΣΤΑΤ με το όνομα τους και το όνομα του επόπτη τους.
Η απογραφή μας στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, είναι προς το συμφέρον της πόλης μας. Από τον απογραφόμενο πληθυσμό του Δήμου εξαρτώνται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι για έργα και κοινωφελείς λειτουργίες.
Γι’ αυτό, απογραφόμαστε στην πόλη μας, στηρίζουμε την πόλη μας.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Παιδικοί σταθμοί: Κλειστοί από Παρασκευή έως Τετάρτη για το 40ωρο

Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Από τις 12 το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη 11 Μαίου θα είναι κλειστοί οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί। Αιτία, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ με επίκεντρο τη θέσπιση του 40ωρου στο Δημόσιο.


Να σημειωθεί ότι το μέτρο αυτό πλήττει περισσότερο απ' όλους περίπου 6000 εργαζόμενους (εκπαιδευτικό προσωπικό) στους παιδικούς σταθμούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα 30 ώρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θα πραγματοποιήσουν 4ώρη στάση εργασίας την Παρασκευή (από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας) προκειμένου να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα και 24ωρες επαναλαμβανόμενες τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ, ως γνωστόν, την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η 24ωρη απεργία ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ.

Το κλείσιμο των παιδικών σταθμών προκαλεί πάμπολλα προβλήματα σε εργαζόμενους γονείς οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών τους.

Τι σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο;

Aπό το http://paratiritisagionanargyron.blogspot.com/

Όση σχέση μπορεί να έχουν οι δυο τοπικές εφημερίδες ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (της εταιρείας Α. Κατωπόδης και Σια ΕΕ, με έδρα τη Μεταμόρφωση, Γκινοσάτη Φωτίου 8 και Ήβης) και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ (του κ. Δ. Βέλλα, με έδρα τον Πειραιά, Φαλήρου 53) στις οποίες δόθηκε – μεταξύ άλλων - η περίληψη διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 300.000€.
Για τα Καθημερινά Νέα, τον εκδότη της, ο οποίος «όλως τυχαίως» τυγχάνει να είναι και εκδότης – ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Νέα Γνώμη», η οποία κυκλοφορεί στο δήμο μας, μόνο όταν πρόκειται να λιβανίσει το δήμαρχο, διαβάστε παλιότερη ανάρτησή μας.
Μπορούν να μας εξηγήσουν τη σκοπιμότητα της αποστολής των περιλήψεων στις παραπάνω εφημερίδες; Τι σχέση έχουν με το δήμο μας; Τι λέει η Αντιδήμαρχος Τζένη Ζ. Ξ.; Έχει απαντήσεις