Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Πρέπει να προσφύγουν οι γονείς κατά της απόφασης

Από το www.dimotis-agan.blogspot.com


Τελικά ο Δήμος μας είναι φορέας ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα;

Ρίχνοντας μια ματιά στην απόφαση με αριθμό 160/2011 του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί "Οικονομικής συμμετοχής γονέων νηπίων και βρεφών, που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας", διαβάζουμε ότι:


"Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αρ. Πρωτ. Π2β/1997, τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου... κλπ," .


Και αναρωτιόμαστε τώρα εμείς, ποιος είναι αυτός ο πρότυπος κανονισμός με αρ. πρωτ. Π2β/1997, βάσει του οποίου ο Δήμος μας επιβάλει οικονομική συμμετοχή (τροφεία) στους γονείς νηπίων και βρεφών ;


Ο εν λόγω κανονισμός όπως θα δείτε αφορά στις...."Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα"!!!

Εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι Δήμοι είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι Δημοτικοί - Κοινοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Υπάρχουν εξηγήσεις; Είναι κάτι που έχουμε παρανοήσει εμείς;
Κι επειδή ως κανονιστική πράξη η απόφαση αυτή ελέγχεται ως προς την νομιμότητά της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνουμε στους γονείς να προσφύγουν κατά της απόφασης.Υπάρχουν και σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προσφύγουν οι γονείς κατά της απόφασης αυτής και αφορούν στην μη τεκμηρίωση του καθορισμού του ύψους των εισφορών. Θέμα που θα αναπτύξουμε στην επόμενη ανάρτησή μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: