Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Πληθυσμός Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού : 61.312Πληθυσμός Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού : 61.312

Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων : 33.578
Δημοτική Ενότητα Καματερού : 27.734

Τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Χώρα το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τα οποία αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας................. («Πραγματικό Πληθυσμό» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5-473/2011, ΦΕΚ 425/ Β'/2011), κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα και οικισμό, δημοσιεύθηκαν στην υπ’ αριθ. 2891/15.03.2013(ΦΕΚ630/20.03.2013 τεύχος Β')  απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πραγματικός πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου, κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων σε αυτή πρόσωπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ 12 του Νόμου 3852/2010 «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος (δηλαδή των διατάξεων του Καλλικράτη), όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Υπογραμμίζεται ότι η κατανομή των ΚΑΠ πραγματοποιείται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επίσης και το άρθρο 283 παρ 12 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται στον πραγματικό πληθυσμό.
Δείτε τον Πίνακα
 
http://dimotis-agan.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: