Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΣΤΟΝ "ΑΕΡΑ" ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Aπό το http://dimotis-agan.blogspot.com/

Για την επιβολή ή μη τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενός Δήμου, όπως και στον δικό μας, απαιτείται να γίνει προσδιορισμός του πραγματικού Κόστους λειτουργίας τους.
Το Κόστος αυτό περιλαμβάνει όσα απαιτούνται για να λειτουργήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες που απορρέουν από τον σκοπό τους, όπως: Προσωπικό (μισθοδοσία), φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, συντήρηση, είδη καθαριότητας, τρόφιμα, εκπαιδευτικό υλικό κλπ κλπ κλπ.
Μετά, υπολογίζουμε τα σταθερά έσοδα που προέρχονται από την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης, είτε αυτή είναι ανά σταθμό, είτε συνολικά για τους σταθμούς των δύο Δημοτικών Ενοτήτων (Αγίων Αναργύρων, Καματερού).
Στη περίπτωση που η Επιχορήγηση είναι μικρότερη........... του Κόστους λειτουργίας και δεν το καλύπτει όλο, τότε δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό για το οποίο πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι.

Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα:
Εάν το πραγματικό λειτουργικό κόστος των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού είναι π.χ. 1.000 € και η Επιχορήγηση είναι 800, τότε υπάρχει χρηματοδοτικό κενό για τα 200 €.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα καλύψουν τα 200 € ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Σταθμοί.
Η Δημοτική Αρχή, και σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, έχει τις εξής επιλογές:
1. Να καλύψει τα 200 € από πόρους του Δήμου
2. Να καλύψει ένα μέρος από πόρους του Δήμου και να επιβάλλει στους γονείς να καλύψουν το υπόλοιπο (ως τροφεία).
3. Να επιβάλλει στους γονείς να καλύψουν όλο το ποσό των 200 €.
Ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους, η κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη του κόστους, το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται και ο προσδιορισμός των χρηματοδοτικών πηγών που θα καλύψουν το λειτουργικό κόστος, γίνεται μέσω συγκεκριμένης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων των Σταθμών (Χρηματοοικονομική Ανάλυση).

Εδώ διαπιστώνεται στην πράξη εάν η Δημοτική Αρχή διακατέχεται από κοινωνική ευαισθησία και την εκφράζει μεταξύ άλλων με την επιβολή ή μη των τροφείων και σε περίπτωση επιβολής, από την τιμολογιακή πολιτική που ασκεί στον καθορισμό τους.

Στον απλό Πολίτη, η μη αιτιολόγηση των τροφείων στο ποσό που καθορίστηκε, δημιουργεί την πεποίθηση ότι ο καθορισμός αυτός έγινε στον «αέρα» και κατά το δοκούν. Αυτή την άποψη έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο η γενική και αόριστη αναφορά στην απόφαση περί «μειωμένης επιχορήγησης» καθώς και ότι: «κρίνεται απαραίτητο να αναμορφωθούν τα τροφεία ώστε να είναι κοινά πλέον για τις δύο Δημοτικές Ενότητες»

Μιας και η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να επιβάλλει τροφεία, ο Πολίτης για να κατανοήσει την όποια αύξηση, θέλει να αποδεικνύεται σε αυτόν με διαφάνεια και όχι αεριτζίδικα, πόσο είναι το έλλειμμα που δημιουργείται από την μείωση της επιχορήγησης το οποίο και καλείται να καλύψει μέσω των νέων αυξημένων τροφείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: