Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Ένας χρόνος εφεδρείας και μετά... απόλυση

Από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Απόλυση, ύστερα από 12 μήνες μισθωτής εφεδρείας, στη διάρκεια του οποίου θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού, προβλέπει για το πλεονάζον προσωπικό των δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο που πρόκειται να υπογράψει η κυβέρνηση με την τρόικα.

Την απόλυση θα αποφύγουν μόνο όσοι μεταταγούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσουν την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ. Σημειώνεται, πάντως, ότι η μετάταξη θα σημαίνει αυτόματα και προσαρμογή του μισθού στα δεδομένα της καινούριας θέσης.

«Ψαλίδι» μπαίνει στις κοινωνικές παροχές και τις συντάξεις, ενώ ενισχύεται η ευελιξία στην αγορά εργασίας και εισάγονται συμβάσεις για νέους με αμοιβή χαμηλότερη του κατώτατου μισθού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: