Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ: ΟΛΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Στο τελικό σχέδιο της επεξεργασίας είναι σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για τη διαθεσιμότητα, την οποία αναμένεται να καταθέσει μέσα στις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, ίσως και αύριο. Στα σημαντικά σημεία τής πρότασης, πέραν της κατάργηση της διαθεσιμότητας και της εργασιακής εφεδρείας (άρθρο 37 Ν. 3986/2011) και των συμπαρομαρτούντων αυτών,  η αποζημίωση και η αναπλήρωση των εισοδημάτων των εργαζομένων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο καθεστώς, η επανασύσταση των καταργούμενων οργανικών θέσεων. Επίσης, στην πρόταση νομου προβλέπεται η άρση του περιορισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο (άρθρα 10, 11 Ν. 3833/2010).

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
  • Η καταβολή των εισοδημάτων που απώλεσαν οι εργαζόμενοι από την εφαρμογή των μέτρων της εφεδρείας και της διαθεσιμότητας - Κεφάλαιο Ζ, Ν. 4093/2012. «Με το άρθρο 1 καταργείται το κεφάλαιο Ζ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 το οποίο αφορά i) στις μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού, ii) στην διαθεσιμότητα υπαλλήλων, iii) στην αργία υπαλλήλων στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας, iv) στην άμεση κατάργηση ειδικοτήτων και θέσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες και v) στην επέκταση του περιορισμού των προσλήψεων και των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.
  • Κατάργηση των άρθρων 33, 34, Κεφάλαιο Γ, Ν. 4024/2011, στα οποία προβλέπεται η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και η εργασιακή εφεδρεία.
  • Κατάργηση του άρθρου 35, Κεφάλαιο Γ, Ν. 4024/2011, με το οποίο προβλέπεται η αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων.
Ένα από τα αξιοσημείωτα σημεία της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ είναι το δικαίωμα που παρέχεται στους υπαλλήλους που βρέθηκαν στη διαθεσιμότητα ή στην εφεδρεία για επιλογή μεταξύ της προηγούμενης θέσης που κατείχαν ή της νέας θέσης στην οποία μεταφέρθηκαν αλλά και η δυνατότητα διατήρησης της θέσης εργασίας η αυτοαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα την οποία ενδεχομένως κατέχουν, με τις αντίστοιχες προσαρμογές σε ό,τι αφορά στη διαδοχική ασφάλιση.
«Οι οργανικές θέσεις που έχουν καταργηθεί, δυνάμει των διατάξεων που καταργούνται με βάση τα άρθρα ένα έως τέσσερα του παρόντος, ανασυσταίνονται αυτοδίκαια από της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με υπουργική απόφαση προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες α) αποκατάστασης της ζημίας που παρανόμως υπέστησαν οι θιγόμενοι υπάλληλοι από την εφαρμογή των διατάξεων που καταργούνται στα άρθρα ένα έως τέσσερα του παρόντος, β) της προαιρετικής δυνατότητας επανόδου των θιγομένων υπαλλήλων στην οργανική θέση την οποία κατείχαν πριν την εφαρμογή των διατάξεων που καταργούνται στα άρθρα ένα έως τέσσερα του παρόντος, καθώς και η ρύθμιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων που προκύπτουν από την ενδεχόμενη απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τομέα», αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, σε δύο από τα άρθρα της προδιαβούλευσης πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για τη διαθεσιμότητα.
Δύο επιτροπές για Έλεγχο-Διαφάνεια και Στρατηγικό Σχεδιασμό
Στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ προβλέπetai η σύσταση δύο επιτροπών:
  1. Μιας Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διαφάνειας & Ελέγχου: στο στόχαστρό της θα μπουν οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με ιδιωτικές επιχειρήσεις-εξωτερικούς συμβούλους, το μελετητικό έργου που μέχρι σήμερα έχουν αυτές εκπονήσει· ταυτόχρονα, θα εξεταστεί η προοπτική και ο τρόπος αξιοποίησης του έργου αυτού από την ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

    «Εντός 5 ημερών από την δημοσίευση του παρόντος συστήνεται ειδική διακομματική κοινοβουλευτική Επιτροπή διαφάνειας και ελέγχου των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με εξωτερικούς συμβούλους και της μέχρι σήμερα διαδικασίας αναδιοργάνωσης του δημοσίου τομέα. Έργο της επιτροπής είναι α) ο έλεγχος της πορείας αξιολόγησης του καταργούμενου άρθρου 35 του Νόμου 4024/2011 και της νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών, β) της αναζήτησης τρόπων αξιοποίησης από την Επιτροπή του επομένου άρθρου του παρόντος των αποτελεσμάτων των οικείων εκθέσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί και γ) η απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών που τυχόν προκύπτουν κατά την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών».
  2. Μια Ανεξάρτητη Διαρκής Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού των δημόσιων υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης με την ισότιμη συμμετοχή κρατικών φορέων ή Αρχών και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, των συνδικάτων των εργαζομένων και των οργανώσεων των πολιτών.

    Η Επιτροπή «αποτελείται από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδικάτων των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και των εκπροσώπων συλλογικοτήτων και οργανώσεων των πολιτών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έργο της Επιτροπής είναι η συστηματική καταγραφή και μελέτη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε έμψυχο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή και η εκπόνηση ερευνών και εισηγήσεων προς τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου για την ανάληψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής ακολουθούνται απαρέγκλιτα, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες που προβλέπονται για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην δημόσια διοίκηση δυνάμει του Νόμου 2738/1999».
Εισηγητική έκθεση: Κατεπείγουσα η ανάγκη για κατάργηση του νόμου
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της πρότασης νόμου, «η πρόταση νόμου αφενός στοχεύει στην κατάργηση των νόμων για την εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (Ν. 4024/2011), για την διαθεσιμότητα (Ν. 4093/2012 - μνημόνιο 3) και αφετέρου στην αποκατάσταση, την ηθική αλλά και την περιουσιακή, όλων όσοι υπέστησαν τα δεινά των μνημονίων».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σήμερα θα επιδιώξει ως αξιωματική αντιπολίτευση την με κάθε μέσο κατάργηση των παράνομων και αντισυνταγματικών νόμων της μνημονιακής περιόδου, ενώ αύριο ως κυβέρνηση της χώρας θα την επισπεύσει κατά προτεραιότητα. Η ακύρωση των διατάξεων που υλοποιούν το σχέδιο του αφανισμού του δημοσίου τομέα και της απόλυσης δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν μια αυτονόητη και κατεπείγουσα ανάγκη σε συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης, φτώχειας και ανεργίας», συμπληρώνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: