Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Μάθε τέχνη κι άσε την...

Από το http://dimotis-agan.blogspot.com/

Η πρώτη Μ.Κ.Ο. με την οποία αποφάσισε η Δημοτική μας Αρχή να συνεργαστεί για τη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», είναι η "ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Μ.Κ.Ο."
Η σελίδα της έχει να ενημερωθεί από το 2008!!!
Ομοίως και η.... Το μεν "πνεύμα" πρόθυμον η δε... ιστοσελίς ασθενής!
Όπως θα διαπιστώσετε δε, καμία ενημέρωση και κουβέντα για το εν λόγω πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της, αν και είναι Τελικός Δικαιούχος! δράση της χάνεται κάπου εκεί.
Απορία: Μέσα από τον βαρύ λήθαργο, να θυμήθηκε άραγε να "αποκτήσει" Διαχειριστική Επάρκεια;
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της εν λόγω ΜΚΟ http://www.ergoerevnitiki.gr/koulouris.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: