Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Σταδιακή μετάβαση της υποβολής των οικονομικών στοιχείων των δήμων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

www.aftodioikisi.gr

H διαδικασία της μηνιαίας υποβολής οικονομικών στοιχείων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α., πραγματοποιείται σε δύο συστήματα, δηλαδή μέσω της βάσης δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ – ΕΕΤΑΑ (ΒΔ) και αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (ΚΔ).
Όπως είναι γνωστό, ο ΚΔ έχει τεθεί σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2012 ενώ παράλληλα οι φορείς συνεχίζουν έως και σήμερα να αποστέλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στη ΒΔ, για λόγους ελέγχων και διασταύρωσης των.. στοιχείων προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στον ΚΔ.
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας στα στοιχεία Εσόδων-Εξόδων των ετών 2013, 2014 και 2015 που έχουν ενσωματώσει οι Υπηρεσίες σας στη βάση δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ (ΒΔ) καθώς και στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) παρουσίασαν πλήρη ταύτιση για το σύνολο σχεδόν των υπόχρεων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζοντας ότι η χειροκίνητη καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στη ΒΔ από τους στατιστικούς ανταποκριτές επιφέρει μεγάλο φόρτο εργασίας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι καταχωρούνται χειροκίνητα στις καρτέλες εσόδων και εξόδων 435 πεδία για τους Δήμους και 384 για τις Περιφέρειες) και αυξάνει την πιθανότητα λαθών, η Υπηρεσία μας δρομολογεί σταδιακά την αποκλειστική χρήση των οικονομικών στοιχείων από τον ΚΔ.
Η πρώτη φάση της μετάβασης από τη ΒΔ στον ΚΔ περιλαμβάνει τα στοιχεία εσόδων και εξόδων,
τροποποιώντας τα αντίστοιχα στατιστικά δελτία και μειώνοντας τα προς καταχώρηση οικονομικά στοιχεία στη ΒΔ στο ελάχιστο. Οι ως άνω αλλαγές πραγματοποιούνται από το στατιστικό δελτίο του μηνός Ιανουαρίου 2016 οι καρτέλες του οποίου εφεξής θα περιλαμβάνουν πλέον μόνο τα πεδία «ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ» και «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και κάποιες ειδικές κατηγορίες στοιχείων τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν να αντληθούν από τον ΚΔ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: