Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Πληρωμή απασχολουμένων Κοινωνικών Δομών Ο.Τ.Α.

 
Πληρωμή απασχολουμένων Κοινωνικών Δομών Ο.Τ.Α.
Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώθηκε, και τυπικά, τόσο η παράταση των παροχών του ν. 4320/2015 (Αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης), όσο και η πληρωμή απασχολουμένων σε Κοινωνικές Δομές Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο Προγραμμάτων για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας.Ειδικότερα:
1. Παράταση στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
Με ψήφιση νομοθετικής διάταξης από τη Βουλή στις 13/04/2016, χορηγήθηκε παράταση στις παροχές του ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 
Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε: α) παράταση παροχής δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος κατά μία τετραμηνία περίοδο, β) παράταση κατά τρεις μήνες της περιόδου χορήγησης της επιδότησης σίτισης και ενοικίου σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ελάμβαναν τις παραπάνω παροχές.
2. Καταβολή αμοιβών στο προσωπικό κοινωνικών δομών
Με άλλη νομοθετική διάταξη, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, την ίδια μέρα, ρυθμίζεται η κανονική καταβολή των αμοιβών του προσωπικού των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, των οποίων η λειτουργία ως δομών, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007-2013, έληξε τον Σεπτέμβριο του 2015 και με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση καλύφθηκε μέχρι 30/6/02016 από Εθνικούς πόρους.

www.epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: