Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Δεν εξαιρούνται οι αιρετοί από το ασφαλιστικόΔεν εξαιρούνται τελικά οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης και οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί πριν το 2012 από τις ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού όπως δείχνουν τα πράγματα και κατόπιν εντολής που πήρε από τον πρωθυπουργό ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος.
Να θυμίσουμε ότι οι παραπάνω αιρετοί λάμβαναν συντάξεις “κατ’ απονομήν” και δεν κατέβαλαν εισφορές όπως μετά από το 2012 όπου λαμβάνουν συντάξεις από τα επαγγλεματικά ταμεία τους.

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Κατρούγκαλου, εξερχόμενου από το Μαξίμου αυτό που του ζήτησε ο πρωθυπουργός ήταν λογικό και ότι το πολιτικό μήνυμα είναι ότι: «Δεν σκοπεύουμε να προστατέψουμε τα προνόμια. Όλοι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση».
Το άρθρο 5 παραγρ. 3 προέβλεπε την εξαίρεση των βουλευτών από τους νέους ενιαίους κανόνες ασφάλισης, αυτών που έχουν εκλεγεί πριν από το 2012.
Με τίτλο Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών το άρθρο 4 ανέφερε:
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή:
– για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (120 Α) και 1977/1991 (185 Α)
– για όσους δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 168/2007 (209 Α), του π.δ. 169/2007 (210 Α) και των άρθρων 22 και 27 του ν. 1813/1988 (243 Α)
– για τους λογοτέχνες – καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 (297 Α)
– για τους βουλευτές και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 91/1943 (129 Α), του ν.δ. 99/1974 (295 Α) και του άρθρου 9 του ν. 2703/1999 (72 Α)
– για όσους λαμβάνουν προσωπική σύνταξη καθώς και
– για όσους δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας, η οποία προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του π.δ. 168/2007.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την τροποποίηση οι νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό συμπεριλαμβάνουν όλους τους αιρετούς.
 Να σημειώσουμε ότι όταν μαθεύτηκε η ειδική ρύθμισης ξεσηκώθηκε σάλος ειδικά στα  social media και ειδικότερα έγινε viral η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη όπου χαρακτήρισε ντροπή την διάταξη απευθυνόμενος στο δεύτερο πληθυντικό στου βουλευτές.

http://www.myota.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: