Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Ν.ΣΑΡΑΝΤΗΣ:«Δήμος και ενέργεια – Μια εναλλακτική προσέγγιση στην οικονομική κρίση»


Σαν ΠΕΔΑ, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, μας απασχολούν ιδιαίτερα τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, της προώθησης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της ευαισθητοποίησης των δημοτών γύρω από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής  κλπ. Δηλαδή αυτό που συνήθως αποκαλούμε βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Για αυτό και στηρίζουμε το «Σύμφωνο Δημάρχων», ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων που προωθεί τις πολιτικές αυτές, επιδιώκοντας όσο το δυνατόν περισσότεροι δήμοι της Αττικής, να γίνουν μέλη του εν λόγω Συμφώνου. 

Γι αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, στην σημερινή δύσκολη συγκυρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 38 δήμοι της Αττικής (περισσότεροι από ένας στους δύο) είναι μέλη του «Συμφώνου Δημάρχων». Προσπαθούμε ο αριθμός αυτός όσο το δυνατόν να αυξηθεί, αλλά κυρίως προσπαθούμε, οι εν λόγω δήμοι, να βοηθηθούν έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητά τους σαν μέλη του Συμφώνου. Υποχρεώσεις όπως,  για παράδειγμα, η εκπόνηση των δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, των ΣΔΑΕ όπως έχουμε συνηθίσει να τα αποκαλούμε, η σύσταση των τοπικών forum ενέργειας, η στήριξη θεσμών όπως η ευρωπαϊκή εβδομάδα ενέργειας (energy week), και οι ημέρες ενέργειας (energy days), που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους ευρωπαίους πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά έχουμε βοηθηθεί ιδιαίτερα από το ΚΑΠΕ και την τεχνογνωσία που αυτό διαθέτει γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα, αξιοποιώντας το τριετές Σύμφωνο Συνεργασίας που μαζί του έχουμε υπογράψει, στα πλαίσια του οποίου γίνεται και η σημερινή Ημερίδα.

Μέχρι χθες, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μας, εντάσσονταν κυρίως στην προσπάθεια για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δηλαδή στην προσπάθεια για αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής, σε τελευταία ανάλυση στην παγκόσμια προσπάθεια για την σωτηρία του πλανήτη. 

Σήμερα, οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να ειδωθούν και από μια άλλη σκοπιά: Από την σκοπιά της αντιμετώπισης μιας διαφαινόμενης ενεργειακής φτώχιας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε και που ως γνωστόν πλήττει ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι πιθανόν να διαμορφώσει, και μάλιστα πολύ σύντομα, μια κατάσταση κατά την οποία πολύ δήμοι, δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για εξόφληση λογαριασμών που αφορούν δημόσιο ηλεκτροφωτισμό, ηλεκτροφωτισμό εγκαταστάσεων, δημοτικών  κτηρίων κλπ.

Το πώς τα συγκεκριμένα κονδύλια θα μειωθούν χωρίς απαραιτήτως την μείωση της ποιότητας που αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, το πώς θα μειωθεί η σχέση κόστους/οφέλους αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την τηλεματική σε ζητήματα ηλεκτροφωτισμού, θέρμανσης - δροσισμού μεγάλων δημόσιων χώρων υψηλής επισκεψιμότητας κλπ, είναι θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν όλους (αυτοδιοίκηση, ΚΑΠΕ, Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ).

* Βασικά σημεια ομιλίας του κ. Σαράντη, από την ημερίδα με θέμα «Δήμος και ενέργεια – Μια εναλλακτική προσέγγιση στην οικονομική κρίση»

Δεν υπάρχουν σχόλια: