Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Παράταση συμψηφισμού οφειλών δήμων μέχρι τον Ιούνιο 2013

Την παράταση μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013 της προθεσμίας
συμψηφισμού των οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου η οποία και δημοσιεύτηκε σε νόμο (ν.4147/2013 ΦΕΚ A΄ 98).
Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι, η προθεσμία που έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2012 λαμβάνει οκτάμηνη παράταση μέχρι τις 31/6/2013.  
Μέχρι τον Ιούνιο, οι δήμοι που θα προχωρήσουν στη διαδικασία συμψηφισμού «απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους».
Μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: