Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Ανέπαφοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί από τις αλλαγές στα Ν.Π.Δ.Δ.

Λύση στη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών παιδικών
βρεφονηπιακών σταθμών δίνει διάταξη η οποία περιέχεται στη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. 4117 ΦΕΚ 98).
Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, η οποία περιέχεται στο άρθρο 13, συγκεκριμένες κατηγορίες παιδικών σταθμών θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.
Η σχετική διάταξη κρίθηκε αναγκαία καθώς σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των συγκεκριμένων δημοτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών θα ήταν στον αέρα.
Πρόκειται για παιδικούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους ή συστήνονται εντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου.
Η διάταξη προβλέπει ότι, «θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά τη κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.».
Ο κανονισμός λειτουργίας των παραπάνω παιδικών σταθμών καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται στον πρότυπο κανονισμό που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Στη ρύθμιση επισημαίνεται τέλος ότι, «μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι  δημοτικοί παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τους υφιστάμενους κανονισμούς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: