Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Την Πέμπτη 15/9 στις 8.00 μ.μ. συναντιόμαστε στην πλατεία με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την οργάνωση συγκεκριμένης παρέμβασης-δράσης σχετικά με το τεράστιο θέμα εργασιακές σχέσεις - ανεργία, όπως καταλήξαμε σε προηγούμενη συζήτησή μας.

Η απελπισία και το αίσθημα αδυναμίας είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής τους. Εμείς και πρέπει αλλά και μπορούμε να το ανατρέψουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: