Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Πειθαρχικό Δημοσίου: Απολύσεις και stop στη βαθμολογική εξέλιξη


 
Απόλυση εάν υπάρξει οριστική καταδίκη από τα δικαστήρια, στοπ στην προαγωγή από 1-5 χρόνια, αφαίρεση καθηκόντων, υποβιβασμό μέχρι και δύο βαθμούς, προσωρινή παύση μέχρι και 12 μήνες είναι μερικές από τις αυστηρότερες ποινές που περιμένουν τους παραβάτες-παρανομούντες δημόσιους υπάλληλους, σύμφωνα με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.Αυτοδίκαιη θέση σε αργία-απόλυση
Σύμφωνα με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία εφόσον στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης. Η περίπτωση της απόλυσής του με εγγύηση εμπίπτει πλέον στη δυνητική αργία προκειμένου το Πειθαρχικό Συμβούλιο να κρίνει επί τη βάσει των συγκεκριμένων δεδομένων.
Για αποτρεπτικούς λόγους προστίθεται διάταξη , σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία, όταν παραπέμπεται για τα ποινικά αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων τα οποία κρίνονται ως ιδιαιτέρως σοβαρά για το κύρος και τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία και επανέρχεται στην υπηρεσία μόνο αν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική δικαστική απόφαση.
Άλλες ποινές
Ως προς το όριο της πειθαρχικής ποινής του προστίμου αυξάνεται από τρεις σε δώδεκα μήνες, η δε πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης μπορεί να φθάσει πλέον τους δώδεκα μήνες αντί των έξι μηνών που ήταν το όριο το οποίο είχε θέσει ο Υπαλληλικός Κώδικας.
Επίσης η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού μπορεί να φθάσει τους δύο βαθμούς προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η βαθμολογική διάρθρωση που ορίζει ο ισχύων Υπαλληλικός Κώδικας έχει περιορισμένη κλιμάκωση και ο υποβιβασμός κατά ένα μόνο βαθμό δεν αποτελούσε πειθαρχική ποινή με ιδιαίτερη αποδοκιμασία που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο καθιερώνεται κατ' ουσίαν η ευχέρεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο οποίο σημειωτέον δε μετέχουν πλέον συνδικαλιστές, να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα χωρίς τις δεσμεύσεις που περιείχε η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία η ποινή της οριστικής παύσης μπορούσε να επιβληθεί μόνον για ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα.
Μπορεί δε να επιβάλει, όταν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, πειθαρχικού χαρακτήρα διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ. Για πράξεις που σχετίζονται με οικονομικό αντικείμενο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση πειθαρχικής υφής από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Είναι κοινός τόπος ότι η διαφθορά των υπαλλήλων έχει ως σκοπό τον προσωπικό πλουτισμό τους και επομένως παράπτωμα που συνδέεται με οικονομικό αντικείμενο δεν αρκεί, υπό ορισμένες περιστάσεις που εκτιμά το πειθαρχικό συμβούλιο, να τιμωρείται με την βαρύτερη των πειθαρχικών ποινών, ήτοι την οριστική παύση, αλλά πρέπει να επιφέρει συνέπειες και στην οικονομική κατάσταση των επίορκων υπαλλήλων.
Περισσότερα για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων μπορείτε να διαβάστε, πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: