Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Στραγγαλίζουν την Αυτοδιοίκηση με οικονομική επιτροπεία

Από το
http://www.avgi.gr
Ταφόπλακα" στην αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης μπαίνει με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυριακής, η οποία οδηγεί επιπλέον σε επιβάρυνση των δημοτών μέσω της αύξησης των τελών, σε περίπτωση απόκλισης των δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ...

Τις αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους θα πληρώνει κατευθείαν ο δημότης
Σκοπός του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών, ορίζεται η συνεχής παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Παρατηρητήριο θα ελέγχει την "ορθή εκτέλεση" του προϋπολογισμού και τη γενική πορεία των οικονομικών των ΟΤΑ, θα αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι δήμοι και θα διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο θα ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. "Ο ΟΤΑ υποχρεούται άμεσα να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και όλα τα προσήκοντα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο", αναφέρεται.
Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα "προσήκοντα μέτρα", με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Με άλλα λόγια, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε:
"* Άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
* Αναστολή προσλήψεων.
* Υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού.
* Πρόσβαση στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Νόμου 3852/2010, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.
* Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.
* Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από τον δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
* Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες".
Για την εφαρμογή των μέτρων προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
Η έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχει προκαλέσει κλίμα αναβρασμού στην Αυτοδιοίκηση, με τους αιρετούς να δηλώνουν πως είναι αντίθετη με τις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των ΟΤΑ, όπως αυτές τίθενται από το Σύνταγμα. Για το θέμα δίνει συνέντευξη Τύπου αύριο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενώ έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Μέτωπο ανατροπής ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ
"Φτάνει πια. Οι καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές και οι εκφραστές τους πρέπει να ανατραπούν. Οι καιροί δεν δικαιολογούν αναστολές, αναβολές και ενδοιασμούς. Οφείλουμε όλοι, αυτοδιοικητικοί, εργαζόμενοι, τοπικές κοινωνίες, να οικοδομήσουμε ένα ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο ανατροπής και να το επιβάλουμε" τονίζει το Τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.
"Έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι οι μνημονιακές πολιτικές οδηγούν την Αυτοδιοίκηση στην απαξίωση, την κοινωνία στην καταστροφή, τη δημοκρατία στο περιθώριο. Η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά θέλει να ολοκληρώσει το 'θεάρεστο έργο'" σημειώνει και προσθέτει: "Με τον προϋπολογισμό μειώνει δραματικά τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση, ακυρώνοντας ακόμα και το απαράδεκτο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης των ΟΤΑ. Χωρίς καν συζήτηση, μέσα από την απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και με τη μορφή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, θεσμοθετεί την αντισυνταγματική επιτροπεία στο Δημόσιο, καταλύοντας ακόμα και το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ, οδηγώντας παράλληλα σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων και επιβάλλοντας διαρκώς νέους φόρους και τέλη στους πολίτες".
"Κλιμάκωση ανυπακοής και δράσης" ζητεί και το ΚΚΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: