Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Ερωτήσεις για ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟ-INTRAKAT και Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων

Από το 
Απαιτούνται εξηγήσεις για να εξαιρεθεί  η περίπτωση της διαπλοκής και της νόθευσης του υγιούς ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με την 1η Εντολή Πληρωμής, για το έργο : " ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑ  τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων", η ανάδοχος κοινοπραξία "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - INTRAKAT" έλαβε το ποσό των 2.862.433,44 € ως προκαταβολή.

Πλην όμως, στις εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, είχε καθορισθεί σύμφωνα με την Διακήρυξη  ότι, "Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο" (Άρθρο 16 παρ. 16.1  σελ. 11 της Διακήρυξης). 

Στο διαγωνισμό  συμμετείχαν οι εξής κοινοπραξίες και εταιρείες.............
1.Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ
2.ΤΕΡΝΑ
3.ΑΕΓΕΚ
4.J&P ΑΒΑΞ

5.ALPINE

Και οι πέντε συμμετέχοντες, σύμφωνα με την Διακήρυξη γνώριζαν ότι δεν προβλεπόταν χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Eτσι λοιπόν, όταν κατέθεσαν την προσφορά τους, γνώριζαν ότι θα χρηματοδοτούν αρχικά οι ίδιοι το έργο, μέχρι να αρχίσουν να υποβάλλουν λογαριασμούς  στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να πληρωθούν για τις εργασίες που θα είχαν εκτελέσει. Σύμφωνα δε με τη οικονομική ρευστότητά και τα αποθεμετικά τους υπολόγισαν την προσφορά τους ήτοι, το ποσοστό έκπτωσης.
Μετά τον διαγωνισμό οι προσφορές είχαν ως εξής:
1.Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ATE -ΜΟΧΛΟΣ AE - ΙΝΤΡΑΚΑΤ 13,12%
2.ΤΕΡΝΑ 11,40%
3.ΑΕΓΕΚ 9,20%
4.J&P ΑΒΑΞ 8,60%
5.ALPINE 5,50%
Κατόπιν των προσφορών μειοδότης αναδείχτηκε η κοινοπραξία "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - NTRAKAT".
Στις 25 Ιουλίου 2012 υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – INTRAKAT», η σύμβαση με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)». Η συμβατική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 59.162.951,68 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το νόμο 3669/08 στο άρθρο 51, παρ. 1 ορίζεται ότι: '' Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή...."
Η χορήγηση προκαταβολής (η οποία εγκρίθηκε με την ΑΘ/ΦΚΑΘ67/ΠΛ/32486/24.8.2012 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της Διακύρηξης του Ανοιχτού Διαγωνισμούγια την ανάδειξη Αναδόχου.

Θα πρέπει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να ξεκαθαρίσει περί τίνος πρόκειται και βάσει ποίων διατάξεων εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής.


Ειδάλλως τίθεται μέγα θέμα με χαρακτηριστικά διαπλοκής (για αθέμιτο ανταγωνισμό ήτοι, προσυνεννοήσεις και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι εκ των προτέρων, συμφωνίες για παράβαση των συμβατικών όρων κλπ), ώστε ο «επιθυμητός» και διαβαζμένος μειοδότης να προγνωρίζει δεδομένα (όπως π.χ. η κατάσταση ρευστότητας χρήματος μετά την σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κλπ), έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί αθέμιτα τους υπολοίπους διαγωνιζόμενους.
Επίσης μην ξεχνάμε ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1η εντολή πληρωμής για προκαταβολή

Διακήρυξη άρθρο 16 παρ. 16.1 "Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στο Ανάδοχο"
  

Νόμος 3669/08 άρθρο 51


Δεν υπάρχουν σχόλια: