Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Στον «αέρα» οι αντιδήμαρχοι- δημόσιοι υπάλληλοι
http://www.airetos.gr/
 Στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν όσοι αντιδήμαρχοι- δημόσιοι υπάλληλοι έχουν λάβει υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΙΡΕΤΟΥ www.airetos.gr,  το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε μια σημαντική αλλαγή στην από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών δεν δέχεται το εδάφιο που προβλέπει ότι : « … Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης».

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι Αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και σύμφωνα με το νόμο έχουν λάβει υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών, εφόσον ορίστηκαν ως άμισθοι αντιδήμαρχοι,  δεν θα λαμβάνουν χρήματα από πουθενά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: