Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥκ. Πρόεδρε,

Στο συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 10/11/2015, κατά τη διάρκεια συζήτησης θέματος που αφορούσε στην Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή του Αττάλου, έγινε η πρόταση από το συνδυασμό μας να καθοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στο θέμα του Αττάλου. Μάλιστα η δημοτική αρχή αποδέχτηκε την πρόταση μας.
Με αίτημα μας στις 18/12/2015 ζητήσαμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που έχετε κάνει για τη σύγκληση δημοτικού συμβουλίου για το θέμα του Αττάλου.  Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22/12/2015 θέσαμε εκ νέου το ζήτημα και η δημοτική αρχή ουσιαστικά υπαναχώρησε από τη δέσμευση της και αρνήθηκε να συγκληθεί δημοτικό συμβούλιο.
Μπροστά στο επικείμενο δικαστήριο και με βάση τη θέση μας ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθούν τα λαϊκά νοικοκυριά του Αττάλου, επανερχόμαστε και ζητάμε την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα τον Άτταλο και χώρο διεξαγωγής της συνεδρίασης  τον κινηματογράφο Μελίνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: