Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Από το http://www.agioianargyroi-neaepoxh.blogspot.com/

Σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης» (σελ. 25 «Νέες Αρμοδιότητες και Υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση του Πολίτη»), διαβάζουμε : «οι νέοι και ισχυροί Δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση».
Απαριθμούνται 10 νέες αρμοδιότητες για: πρόνοια και προστασία της δημόσιας υγείας, ανέγερση σχολείων, κοινωνικό αποκλεισμό, μετανάστες, πολεοδομικές εφαρμογές κ.α.
Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε ότι και κατά το παρελθόν μεταβιβάστηκαν στην Αυτοδιοίκηση «νέες αρμοδιότητες» , με την υπόσχεση κάλυψης των αντιστίχων δαπανών. Ήταν η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, τα ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα», «ΚΔΑΠ». Όμως στην πράξη τι έγινε;
Για κάποιες δομές οι πόροι ουδέποτε κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες ενώ γιάάλλες αρμοδιότητες , τις περισσότερες, το κόστος ματοκυλίσθηκε στους ήδη υποχρηματοδοτούμενους ΟΤΑ.Μία τέτοια εξέλιξη και με τον «Καλλικράτη», είναι βέβαιο ότι θα καταδικάσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε οριστική χρεοκοπία και απαξίωση αποδεικνύοντας και άλλη μία «μεταρρύθμιση» , πλήρως αποτυχημένη.
Δεν αρκεί δηλαδή η καλή αρχική πρόθεση. Απαιτούνται συνεχής παρακολούθηση, θεσμοθέτηση μετρίσιμων δεικτών αποτελεσματικότητας, ουσιαστικοί οικονομικοί απολογισμοί και προϋπολογισμοί, διαφάνεια και κυρώσεις για την προκλητική κακοδιοίκηση.
Στο σημείο 4 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και στα χωρία : 63,64,65,66,67,68 και 71, περιλαμβάνονται πραγματικά νέες δράσεις και κατά τη γνώμη μας , αρκετά χρήσιμες. Συνεπάγονται βεβαίως νέο οικονομικό φορτίο για εγκατάσταση απαραίτητων συστημάτων αλλά και για πρόσληψη ή εκπαίδευση προσωπικού, που θα στελεχώσει τις νέες δομές και υπηρεσίες.Στα σημεία 69 & 70 , με κεφαλίδα «Διαφάνεια:
Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πράξεων και αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ», παρουσιάζονται σημαντικά ορθές απόψεις που μας βρίσκουν σύμφωνους.
Βεβαίως απαιτείται η παράλληλη πρόβλεψη συγκεκριμένων κυρώσεων σε περιπτώσεις που οι Διοικήσεις αρνούνται να συμμορφωθούν καθώς αρνούνται την παραχώρηση οικονομικών και άλλων στοιχείων ακόμη και στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Θα πρέπει αντίθετα με αυτό να προβλεφθεί και η υποχρέωση της Διοίκησης , να παραδίδει όλα τα στοιχεία ελέγχου που αιτείται οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος και μάλιστα σε ορισμένη χρονική διορία, μέχρι το πολύ, 15 ημερών.
Με άλλα λόγια.
Η εμπειρία της Αυτοδιοίκησης , κατά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση, έχει καταγράψει αρνητική αντίληψη κατά το ότι οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες δεν συνοδεύονταν από τους αντίστοιχους πόρους και πολλές από τις αρχικές χρηματοδοτήσεις καταργούνταν στην πορεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση αποκλειστικά των ΟΤΑ, δεσμεύοντας πόρους που είναι απαραίτητοι για την τοπική ανάπτυξη.
Αποτελεί επίσης ανάγκη η κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΟΤΑ καθώς και η σαφής καταγραφή του πραγματικού ελάχιστου κόστους για τις λειτουργικές τους ανάγκες.Ιδιαίτερα για τον περιορισμό δαπανών για ρουσφετολογικές προσλήψεις, θα πρέπει επιτέλους να ισχύσουν οι «Εσωτερικοί Κανονισμοί Υπηρεσιών» που έχει εκπονήσει ο κάθε ΟΤΑ και οι προσλήψεις να είναι σύμφωνες με τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ» του.
Ελπίζουμε , οι κακοδαιμονίες και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος να μην ακολουθήσουν και τον «Καλλικράτη» διότι αυτό θα αποτελέσει καταστροφή και για το «σχέδιο» αλλά και για τον θεσμό της Τ.Α.Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν , κατά το δυνατόν, συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες για τη λειτουργία των ΟΤΑ.
Να προβλέπονται ετήσιες αξιολογήσεις από τους πολίτες (ηλεκτρονικό δημοψήφισμα μετά από λογοδοσίες και απολογισμούς, αφού θα υπάρχουν οι ηλεκτρονικές κάρτες Δημότη).
Αυτοί οι δείκτες και τα δημοψηφίσματα να αξιολογούνται από ανεξάρτητους αξιολογητές ή το ΥΠ.ΕΣ κάθε χρόνο και να στη βάση αυτών να απευθύνονται κατάλληλες συστάσεις.
Θα πρέπει επίσης παράλληλα με το θεσμό της Λογοδοσίας του Δημάρχου προς τους πολίτες να ισχύσει και αντίστοιχη λειτουργία για τις μειοψηφίες, είτε διακριτά είτε στην ίδια διαδικασία με τη λογοδοσία του Δημάρχου.
Εκείνο το οποίο χρειάζεται να προβλεφθεί υπέρ της μειοψηφίας και στα πλαίσια της εγκατάστασης συνθηκών διαφάνειας, είναι η πρόβλεψη δυνατότητας κατάθεσης από την μειοψηφία, πρότασης ελέγχου επί των οικονομικών και των ανεκτέλεστων έργων, που έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται με βάση αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό να μπορεί να γίνεται μία φορά ανά διετία με αιτιολογημένη έκθεση που θα συνυπογράφουν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας.Με αυτό τον τρόπο θα εξοπλιστεί και η μειοψηφία με σημαντικό όπλο προκειμένου να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το ελεγκτικό της καθήκον , όπως επιβάλλεται από τον «Κώδικα».
Η απόφαση της συζήτησης αυτής θα πρέπει να αποστέλλεται προς την Αρχή που θα ελέγχει και τους Οικονομικούς Απολογισμούς της Διοίκησης και να εκδίδεται από αυτήν διαπιστωτική πράξη που θα ανακοινώνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτή η ενέργεια θωρακίζει ταυτόχρονα και τις Διοικήσεις από τυχόν κακόβουλες ή αβάσιμες αιτιάσεις από τις μειοψηφίες και θα αποτελούν την απάντηση προς τους Δημότες για εσφαλμένες και επιπόλαιες μεμψιμοιρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: