Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου «Καλλικράτης», εγκρίθηκε η συγχώνευση σε ένα Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», των Νομικών Προσώπων «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» .

Ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ “ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ¨ ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. Κουτελιέρης Ιωάννης
2. Παπαναγιωτάκη Μαρία
3. Κουλούρης Νικόλαος
4. Τρίγκα Νίκη
5. Πατσούρας Νικόλαος
6. Κρούπης Νικόλαος
7. Παισοπούλου Έλλη
8. Γιαννάκη Αργυρώ
9. Περάκης Αλέξανδρος
10. Γαλάνης Ζώης
11. Μπαλιούσκας Πέτρος
12. Πλιάτσικας Κώστας
13. Κεσόγλου – Παππά Ελένη
14. Μπαρδάνη Σοφία
15. Εκπρόσωπος των εργαζομένων
.
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Κουτελιέρης Ιωάννης ενώ Αντιπρόεδρος εξελέγη η κα Παπαναγιωτάκη Μαρία.
Επίσης ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ως εξής:
Τακτικά μέλη
1) Παντελιάς Νικόλαος
2) Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος
3) Καλτέκη Ευθυμία
4) Νταηλάκης Νικόλαος
5) Τζάβαλος Ζήκος
6) Αλεξανδροπούλου Μαρίνα
7) Κατσέλη Κάτια
8) Δημόκας Σπυρίδων
9) Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
10) Δημητροπάλος Ανδρέας
11) Περουλάκης Δημήτριος
12) Δρόσος Ελευθέριος
13) Γιαμαλάκης Μιχάλης
14) Εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
15) Εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εξελέγη ο κ. Παντελιάς Νικόλαος, και Αντιπρόεδρος ο κ. Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος.
Ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. Κατσιμάρδος Σωτήριος
2. Ρέππας Ιωάννης
3. Μάρας Βασίλειος
4. Τρίγκα Νίκη
5. Γεωργέλης Ελευθέριος
6. Λίτσας Παναγιώτης
7. Κατέμης Γεώργιος
8. Μπιλάλης Ιωάννης
9. Σπαθαριώτης Εμμανουήλ
10. Γαρατζιώτης Ιωάννης
11. Καράλης Αντώνιος
12. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
13. Εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
14. Εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
15. Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας.
Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ εξελέγη ο κ. Κατσιμάρδος Σωτήριος, και Αντιπρόεδρος ο κ. Ρέππας Ιωάννης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: