Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο συνδημότης μας Νίκος Δ. μας επισημάνει τα εξής:

"Επισκέφτηκα τα site δύο Δήμων γειτονικών και της ίδιας πολιτικής απόκλισης για να διαπιστώσω πως χρησιμοποιούν τις δομές και τις αρμοδιότητες που διαθέτουν.
Πρόκειται για το Δήμο Αγίων Αναργύρων και το Δήμο Ιλίου.
Επικεντρώθηκα στο πεδίο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».
Σας μεταφέρω τι είδα και σας συνιστώ να τα επισκεφτείτε, σχηματίζοντας δική σας άποψη.
Στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ λοιπόν είδαμε 8 ανακοινώσεις από τις οποίες οι επτά (7) αφορούσαν προσλήψεις ορισμένου χρόνου και μία (1) σε έργο, με τίτλο «ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου»
Στο Δήμο ΙΛΙΟΥ είδαμε, δέκα (10) προκηρύξεις που αφορούν σε έργα και δέκα (10) προκηρύξεις που αφορούν σε προμήθειες.
Ξαναέψαξα το ζήτημα για τους Αγίους Αναργύρους , επειδή μου έκανε εντύπωση πως είναι δυνατόν ένας Δήμος με «ανησυχίες» για την ευρυζωνικότητα, έχει δημοσιευμένα τόσο λίγες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.
Όμως μάταια!
Το αποτέλεσμα επέμενε.
Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει δύσκολο να αποφανθούμε.
Είτε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων δεν κάνει έργα είτε ο Δήμος Ιλίου είναι πιο δραστήριος και εργατικός.
Βέβαια υπάρχει και ενδεχομένως άλλη μία πιθανότητα.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων να μη δημοσιεύει προκηρύξεις διότι ευνοεί λογικές «μελετοκατασκευών» που καλό είναι να μην …«φαίνονται».
Πάντως η κατάσταση αυτή δίνει και την απάντηση στο γιατί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων μοιάζει .,. παρατημένος!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: