Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε τα εξής ενδιαφέροντα για τις αλλαγές που θα γίνουν τους επόμενους μήνες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
"Η νέα αρχιτεκτονική της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας - ανέφερε σχετικά η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - θα περιλαμβάνει μια απλή, ευδιάκριτη και αποκεντρωμένη δομή, η οποία θα εδράζεται σε τρεις πυλώνες:
σε μια ευέλικτη επιτελική κυβέρνηση, σε μια πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με ισχυρούς οικονομικά και διοικητικά Δήμους και σε μια περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη.
Η κυβέρνηση θα διαχειρίζεται τις αναγκαίες εθνικές πολιτικές, απαλλαγμένη από τοπικές και περιφερειακές λειτουργίες.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, που θα προκύψει μετά από ένα νέο κύμα συνενώσεων, θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες.
Η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα επιλαμβάνεται της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και του σχεδιασμού και της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών.
Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα θεσμοθετηθεί η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση.
Η διοικητική μεταρρύθμιση, την οποία δρομολογούμε την επαύριο των εκλογών, δεν θα είναι αποσπασματική. Θα αποτελεί μια πλήρη ανατροπή της κατεστημένης δομής με ριζικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό ολόκληρου του κράτους".

Δεν υπάρχουν σχόλια: